Curatr is sinds het eerste gebruik in 2015 gegroeid naar 19(!) omgevingen. Dit zijn 19 verschillende URL’s waarop onze klanten inloggen. Een geslaagd experiment, een mooie groei, echter zonder overzicht. We ontwikkelen ook op verschillende plekken. Niet efficiënt, dit moet beter, professioneler. In mei 2019 is een onderzoek gedaan. Daaruit zijn waardevolle knelpunten en behoeften naar voren gekomen. In het daaruit gegenereerde adviesrapport (From Great to Excellent+) zijn aanbevelingen gedaan die Curatr en het gezamenlijke digitale leerlandschap gaan professionaliseren.

De doelstellingen zijn om Curatr door te ontwikkelen in zowel gebruik, content als branding, aansluitend op de digitaliserings- en flexibiliseringsdoelstellingen van Avans+. De betrokkenheid en ervaring van de deelnemer zijn eveneens een belangrijk speerpunt voor de ultieme klanttevredenheid. Het team van docenten en opleidingsmanagers dient beter gefaciliteerd en ondersteund te worden in hun rol en taken binnen Curatr. Dat zijn de belangrijkste doelstellingen van het Curatr project en dragen bij aan het voor Avans+ gegenereerde OPOX-model.

curatr

Het project is opgeknipt in 3 hoofdmoten:
- Structuur en inrichting
- Centrale capaciteit
- Ontwikkeling

De structuur en inrichting van Curatr is hierbij het fundament van het hele project en creëert een belangrijke pilaar onder het digitale leerlandschap van Avans+. De doorlooptijd van het project is tot einde 2019.

Wil je meer weten over het adviesrapport? Ask HRD
Wil je weten waar het project jou raakt? Ask Sascha Wens