Skip to main content

Complexiteit en kwaliteit, een uitdaging voor de verpleegkundige in het verpleeghuis

  • 30 september 2015
  • Door: Avans+

‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen.’ Dat is de titel van het plan van aanpak van staatssecretaris Van Rijn om de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren. Als reactie hierop zegt Christina Woudhuizen van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) dat dit alleen gaat lukken wanneer we serieus werk maken van het opleidingsniveau van medewerkers in de verpleeghuizen. Een reactie waar heel wat voor te zeggen valt.

Sterk veranderende zorgbehoefte

De zorgbehoefte van patiënten die in een verpleeghuis zijn opgenomen, verandert sterk. Dit komt door demografische, epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen, de reorganisatie van zorg en wijzigingen in de financiering. Met name de complexiteit van de zorg stijgt door een toename van patiënten met een hoge leeftijd en meervoudige aandoeningen.

Al deze ontwikkelingen vragen om anders en beter opgeleide professionals in verpleeghuizen. Zij dienen sneller schommelingen in de zorgbehoefte van de patiënt waar te nemen en hierop adequaat te reageren. Met name de rol van verpleegkundige in het verpleeghuis zal sterk veranderen.

Groter beroep op deskundigheid verpleegkundige

De complexere zorgbehoefte, maar ook de toekomstige rol van verpleeghuizen als expertise zorgcentrum en de geriatrische revalidatie binnen het verpleeghuis resulteren in een groter beroep op de deskundigheid van de verpleegkundige.

Voorbeeld: geriatrisch revalidatie

De geriatrische revalidatie vereist een deskundigheid die meer gericht is op behandelen dan op verzorgen. Deze patiëntengroep kenmerkt zich niet alleen door een enkelvoudige aandoening, zoals een CVA of een orthopedische behandeling waar revalidatie voor nodig is. Ook is er veelal sprake van multimorbiditeit, zoals cardiale problemen, diabetes, COPD, cognitieve stoornissen of een combinatie hiervan. Door de korte opnameduur in het ziekenhuis bestaat er een kans op (postoperatieve) complicaties die adequaat behandeld moeten worden. Kortom, een zeer complexe groep.

Wat wordt er dan binnen de geriatrische revalidatie verwacht van een verpleegkundige in het verpleeghuis?

  1. Doel- en resultaatgericht werken

Deze patiënten hebben een andere financieringssystematiek dan de reguliere verpleeghuispatiënten. Door de financieringssystematiek van deze doelgroep en de beperkte opnameduur moet er binnen een multidisciplinair team scherp doel- en resultaatgericht worden gewerkt. Meer nog dan voorheen wordt een beroep gedaan op het hbo-werk- en denkniveau van de verpleegkundige.

  1. Klinisch redeneren

Daar waar de zorgprogramma’s voor veel voorkomende (chronische) aandoeningen in protocollen vastliggen, vraagt de complexe zorg van geriatrische revaliderenden om uitstekende vaardigheden in klinisch redeneren én protocol overstijgend denken en handelen.

  1. Goede communicatie richting familie

Goede communicatieve vaardigheden zijn van grote waarde. Belangrijk in het revalidatieproces is dat taken van de patiënt niet worden overgenomen door de verzorging en verpleging, maar ook niet door de mantelzorger en/of familie. Daarom is de begeleiding van familie en mantelzorgers zeer belangrijk bij deze patiëntgroep. Zij spelen een essentiële rol in het revalidatieproces. De verpleegkundige heeft hierin een belangrijke ondersteunende rol door uit te leggen hoe zij het beste kunnen ondersteunen in het revalidatieproces.

  1. Afwijken van protocollen wanneer nodig

Steeds meer wordt de aandacht gericht op het kwaliteit van leven, waardoor keuzes ten aanzien van verpleegkundige en medische zorg anders kunnen zijn dan in landelijke richtlijnen en protocollen wordt nagestreefd. De praktijkverpleegkundige moet dan ook in staat zijn om gemotiveerd af te kunnen wijken van deze protocollen.

  1. Optreden als vraagbaak

De praktijkverpleegkundige werkt in een multidisciplinair team. Voor de leden van het team die geen hbo-opleiding hebben gevolgd, vormt de verpleegkundige een vraagbaak. Op deze manier is voor iedereen de gewenste aanpak duidelijk.

Enorme kwaliteitsslag in aantocht

‘Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ is een plan dat al goed is geland bij de zorginstellingen. Op 9 juli 2015 hebben in Nieuwegein een groot aantal zorgaanbieders hun plannen gepresenteerd voor kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg. Bij 60 zorgaanbieders kunnen de plannen direct gerealiseerd worden.

Dat betekent dat er een enorme kwaliteitsslag binnen de verpleeghuissector gemaakt gaat worden. Deze kwaliteiten komen een verpleegkundige natuurlijk niet aanwaaien. Daarom is een gedegen opleiding, zoals de opleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis, van groot belang.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.