Skip to main content

Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Dit is de accountant van de toekomst

  • 24 juli 2017
  • Door: Ted Gijsel

De hbo-opleidingen Accountancy en postbachelor accountancy zijn sinds januari 2017 sterk veranderd. Belangrijkste verschil met vroeger is dat theorie en praktijk nadrukkelijk met elkaar zijn verweven. Goed nieuws dus, want de deelnemers gaan compleet uitgerust (terug) de beroepspraktijk in, klaar voor de toekomst. Maar hoe ziet die ‘accountant van de toekomst’ er eigenlijk uit?

We vroegen het Eric Biemans. Naast zijn werk als partner en registeraccountant bij ESJ financial engineering, is hij als freelance docent verbonden aan Avans+. Eric onderscheidt vijf belangrijke taken die de accountant van de toekomst zeker moet kunnen vervullen.

1. Kwaliteit leveren

“Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat was het in het verleden niet altijd. Denk aan de verschillende grote boekhoudschandalen die we de afgelopen jaren hebben gezien. De branche heeft de afgelopen jaren een serieuze kwaliteitsslag gemaakt om het vertrouwen terug te winnen. Nog altijd liggen accountantskantoren onder een vergrootglas en is het toezicht, bijvoorbeeld door de AFM, strikt. Mede daardoor is het steeds gebruikelijker geworden dat je je eigen dossiers laat beoordelen door collega’s of zelfs door externe partijen. Dat wil overigens niet zeggen dat fouten maken taboe is: het belangrijkste is dat je ze erkent en dat je bereid bent om ervan te leren en te investeren in de noodzakelijke verbeteringen.”

2. Efficiënt gebruikmaken van IT

“IT is soms een hol begrip, maar als accountant kun je er niet omheen. De accountant van de toekomst is IT-minded en weet welke tools hem helpen om zijn werk kwalitatief én efficiënt uit te voeren. Neem het maken van jaarrekeningen. Dat gebeurt steeds meer digitaal, waardoor de toegevoegde waarde van de accountant lastiger aan te tonen is. Je eigen meerwaarde verschuift meer en meer naar die van (strategisch) adviseur. Dat dwingt je om de gestandaardiseerde diensten sneller, efficiënter en procesmatiger te doen, waarbij je uiteraard wél nog steeds onberispelijke kwaliteit levert. Gelukkig komt IT steeds prominenter terug in opleidingen accountancy, zodat de accountant van de toekomst weet welke tools hem in zijn vak helpen.”

3. Advies geven

“We staan voor een tweesprong in de accountancy: de accountant van de toekomst is ofwel gespecialiseerd in procesmatige, IT-gerelateerde diensten, ofwel een strategisch adviseur. Die laatste, de strateeg, adviseert relaties bijvoorbeeld op het gebied van fiscale en bedrijfseconomische vraagstukken. Vaardigheden als communiceren, presenteren en kunnen uitleggen zijn in die rol van trusted advisor heel belangrijk. Daarom is het zo goed dat die vaardigheden aandacht krijgen in de opleiding accountancy. Iedere accountant is gebaat bij goede communicatieve vaardigheden.”

4. Theorie naar praktijk vertalen

“Over de opleiding accountancy gesproken: die is anders dan vroeger. Aandacht voor kwaliteit en vaktechniek zijn onmisbaar in de opleiding accountancy en zullen dat ook altijd blijven. Maar strategisch advies, het omgaan met bedrijfseconomische vraagstukken, het invullen van de rol als trusted advisor: dat wordt een nieuwe kern. Natuurlijk, een accountant die zijn relaties compleet advies wil geven, zal een traditionele jaarrekening moeten kunnen ‘lezen’. De klassieke theorie is de basis, maar de opleiding accountancy moet streven naar een vertaalslag naar de hedendaagse praktijk. Voordeel is dat deelnemers aan opleidingen leergierig zijn, mede doordat ze in hun beroepspraktijk al veel zaken tegenkomen. Door de theorie te koppelen aan die praktijk, creëer je keer op keer een aha-erlebnis.”

5. Actueel denken en handelen

“De vele IT-toepassingen stellen de accountant van de toekomst in staat om in het heden te denken en te werken. Via online dashboards hebben ondernemers beschikking over real-time gegevens, zoals omzetgegevens per dag of per accountmanager, en vele andere voor de cliënt relevante performance-indicatoren. Dat stelt de accountant in staat een zeer nauwkeurige analyse te maken, gebaseerd op actuele gegevens. Het strategisch advies wordt daardoor automatisch beter, immers: het is gebaseerd op vandaag en niet een jaarrekening die pas drie maanden na het afsluiten van het boekjaar beschikbaar is. Dat is een toegevoegde waarde voor de ondernemer én voor de accountant, want het beroep wordt met deze ontwikkelingen steeds dynamischer. De accountant van de toekomst is een echte spin in het web, schakelt actief met de ondernemer, juristen, notarissen en fiscalisten. Hij is niet langer gebonden aan resultaten uit het verleden, maar opereert meer dan ooit in het heden.”

Wil je zelf MKB accountants worden? Of sta je al ingeschreven in het NBA register? Dan sluiten de volgende opleidingen accountancy wellicht goed bij je aan:

+ Postbachelor AA oriëntatie MKB
+ Praktijkopleiding AA MKB
+ Verkort schakelprogramma oriëntatie MKB

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Deze vraag dient om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam-inzendingen te voorkomen.