Skip to main content

Verpleeghuizen worden expertise zorgcentra

  • 31 maart 2015
  • Door: Yvonne Bello

Grote uitdagingen voor goed opgeleide verpleegkundigen in het verpleeghuis

De wereld van de verpleeghuiszorg is volop in beweging en goed opgeleide praktijkverpleegkundigen kunnen hier vandaag de dag echt hèt verschil maken voor de kwetsbare ouderen.

Complexiteit

Door demografische, epidemiologische en sociaal-culturele ontwikkelingen, de reorganisatie van de zorg en wijzigingen in de financiering, verandert de zorgbehoefte van kwetsbare ouderen die zijn opgenomen in een verpleeghuis in rap tempo. Met name de complexiteit van de zorg stijgt door een toename van kwetsbare ouderen met een hoge leeftijd en meervoudige aandoeningen. Dit vraagt om anders en beter opgeleide professionals die sneller dan nu schommelingen in de zorgbehoefte van deze kwetsbare ouderen kunnen waarnemen. Ook worden ze geacht hier meer adequaat en innovatief op te kunnen reageren. De rol van verpleegkundige in het verpleeghuis is dus sterk aan het veranderen. Deze zorg professional moet meer dan ooit in staat zijn om op basis van de juiste kennis, vaardigheden en attitude een regierol te vervullen in de zorg voor deze kwetsbare ouderen.

Complementair

Steeds meer wordt de aandacht gericht op de kwaliteit van leven, waardoor keuzes ten aanzien van verpleegkundigen en medische zorg anders kunnen zijn dan in landelijke richtlijnen en protocollen wordt nagestreefd. De praktijkverpleegkundige moet dan ook in staat zijn om gemotiveerd en op innovatieve wijze af te kunnen wijken van deze protocollen. De kern van de zorgtaak is het begeleiden en ondersteunen van kwetsbare ouderen bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoeningen en hun beperkingen. Ook het voorkomen van aandoeningen en/of het beperken van complicaties hoort hierbij. De functie van praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis is mede daardoor complementair aan de functie van de specialist ouderengeneeskunde die vooral gericht is op het diagnosticeren en behandelen van ziekten. Daarnaast is de praktijkverpleegkundige een vraagbaak voor de niet hbo-opgeleide verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren die werkzaam zijn in de ouderenzorg. De praktijkverpleegkundige zal daarom actief moeten bijdragen aan multidisciplinaire samenwerking gericht op optimale kwaliteit van leven van de kwetsbare oudere. Ook het goed communiceren naar allen die betrokken zijn bij de zorg van kwetsbare ouderen behoort tot het huidige takenpakket.

Up to date

Avans+ heeft al deze veranderingen, met de daarbij behorende consequenties, samen met deskundigen uit het werkveld onderkend. De huidige ontwikkelingen met betrekking tot complexiteit en de toekomstige rol van de verpleeghuizen als expertise zorgcentrum hebben er toe geleid dat de inhoud van de postbacheloropleiding Praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis van Avans+ kritisch is bekeken en is aangepast. Voldoet u aan het huidige profiel van de praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis? Bekijk hier het meest up-to-date programma van deze opleiding en bepaal wat u te doen staat?!

 

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.