Skip to main content

Bezoek onze open dag op zaterdag 7 oktober in Breda. Klik hier voor meer informatie.

Iedereen breed en duurzaam inzetbaar; leuk of bittere noodzaak

  • 11 februari 2014
  • Door: Rob Vinke

Zonder breed inzetbare mensen doen we geen recht aan de waarde die mensen aan organisaties, klanten en aan zichzelf toevoegen. Dit is steeds meer gebaseerd op de mogelijkheid om je passie in te brengen en concreet waar te maken. Zonder intrinsieke motivatie, zonder energie om passie te tonen in dagelijks gedrag, blijven briljante, getalenteerde mensen, lege hulzen. HR kan aan de bak.

Zware eisen aan medewerkers

Bevlogenheid en engagement zijn sleutelwoorden die de inzetbaarheid voeden. Dat is een absolute noodzaak om succesvol toegevoegde waarde te kunnen leveren. We vragen steeds meer van mensen: harder werken, slimmer werken, anders werken, nieuw werken en bevlogen werken. Doorwerken tot je 67ste ,en zelfs langer, is onmogelijk zonder brede en weerbare inzetbaarheid. Dit levert vitale medewerkers op, in een vitale organisatie. Het is denkbaar dat jonge generaties nooit meer met pensioen gaan omdat ze vanuit hun passie en gedrevenheid waarde blijven toevoegen. We weten dat als je veel meer moet doen dan je aankunt, werk uitmondt in stress en een burn-out. Maar ook als je geregeld te weinig kunt doen, dan leidt dat ook tot stress en tot een burn-out. We kunnen ons dergelijke vormen van kapitaalvernietiging niet veroorloven.
Stelling: wie met pensioen wil heeft het verkeerde beroep gekozen

Aandacht voor aandacht

Met menselijke talenten en gedrevenheid maken we het verschil, niet met instrumenten. Als organisaties vragen om inzetbare medewerkers dan is dat prima, maar een onvoldoende voorwaarde om betrokken medewerkers duurzaam aan je te binden. Organisaties moeten rekening houden met de passie van hun medewerkers en meer dan dat. Mensen vragen mensen aandacht voor wat ze zijn en wat ze verlangen. Het is van cruciaal belang om geregeld de verwachtingen over en weer af te stemmen. Dat moet ook omdat de organisatie zelf een passie heeft en juist de brug tussen die twee passies moet als duurzame kleefstof de verbinding zijn. Een organisatie waarin weinig ruimte wordt geboden om met passie te werken, genereert een onwerkbare arbeidsverhouding. Zonder ruimte voor passie is een organisatie een gevangenis waarin geen waarde wordt toegevoegd.
Stelling: wie aandacht levert krijgt inzetbaarheid terug

Als overmorgen gelijk is aan eergisteren dan kun je goed voorspellen

Als we talenten allemaal langs dezelfde lat leggen, slaan we de plank mis. Er zijn veel organisaties die onderscheid maken tussen gewone en zeer talentvolle medewerkers. Die gaan als high potential door het leven. 50 procent van deze hypo’s blijken uiteindelijk heel gewone medewerkers te zijn. Als overmorgen gelijk is aan eergisteren dan kun je goed voorspellen. Dan kun je nauwkeurig bepalen wat je aan eigenschappen aan boord moet hebben om in een bepaalde functie succesvol te zijn. Je creëert op die manier een mono-verbinding tussen competentie en gewenst gedrag. Er leiden veel wegen naar Rome en je kunt op veel manieren succesvol zijn. De kans is juist groot dat in de toekomst ander gedrag zal leiden tot succes omdat er sprake is van een andere inzetbaarheid.
Stelling: de waarde van talent is onvoorspelbaar, zorg voor brede inzetbaarheid

Het afwijken van de norm, wordt de norm

Er bestaan geen gewone medewerkers. Iedereen is ongewoon. Iedereen heeft talent. Het is juist de uitdaging om er voor te zorgen dat al het beschikbare talent in een organisatie tot ontplooiing komt. Daarmee sta je veel sterker. Onvoorspelbaarheden in de omgeving en de tijd kun je beter opvangen. De gereedschapskist voor talentdetectie en talentbevordering puilt uit. We moeten afleren om alle medewerkers naast een standaard meetlat te leggen. Als iedereen talent heeft dan verdient iedereen ook aandacht om dat talent tot ontplooiing te brengen. Dit is wederom de verbinding en de kleefstof tussen organisatie en medewerker die we zoeken en die we willen behouden. Leidinggevenden moeten afstappen van het principe ‘voor ieder de gelijke' en moeten het ‘voor ieder de unieke' als principe gaan hanteren. Het afwijken van de norm wordt de norm.
Stelling: iedereen heeft talent of niemand

Inzetbaarheidspaspoort, de onmisbare sleutel

Iedereen moet ondernemer worden van zijn talent. Daarbij hoort een inzetbaarheidspaspoort. In een inzetbaarheidspaspoort staan cruciale feiten die een beeld geven van de waarde van het talent, de motivatie en persoonlijkheid. Kortom, de unieke kwaliteiten van een persoon en vooral wat er met die kwaliteiten kan worden gedaan om waardevol te blijven. Het inzetbaarheidspaspoort bevat een actueel overzicht van de geleverde prestaties, de waarde ervan en de instanties die de prestaties hebben vastgesteld. Een inzetbaarheidspaspoort bevat een overzicht van de vraag naar, en de feitelijke inzetbaarheid van, het talent op zowel klus-, organisatie-, regio- als landelijkniveau. En er is aangegeven wat er gedaan kan worden om de inzetbaarheid in stand te houden en te vergroten, dus aanwijzingen voor het aannemen van banen, klussen, stages, coaching en opleidingen.
Stelling: een inzetbaarheidspaspoort opent deuren van de onvoorspelbare toekomst

Nieuwe wereld en nieuwe kansen

We zien dagelijks de ruïnes van de industriële samenleving waarin het talent van mensen wordt vermorzeld. Maar klassieke arbeidsplaatsen, oude zekerheden en dikke kleilagen verdwijnen. Met je rug naar de toekomst, bestaat er slechts een verleden. Er is meer sprake van een Menselijke Maat Benadering waarin de medewerker een gelijkwaardige partij is geworden. De onbeperkte communicatieve ontwikkelingen worden niet langer tegengehouden en tegengewerkt door de oude belangenpartijen, maar juist met veel energie gestimuleerd. Naast de verfijning van de meeleesbril en het interactieve polscommunicatiestation, komt er een persoonlijke oorchip op de markt die in staat is direct te communiceren en te vertalen. Daarmee verdwijnen talige problemen en kunnen we continue boodschappen ontvangen van aanbieders van klussen en opleidingen waarmee inzetbaarheid en marktwaarde van ieder talent wordt bevorderd.
Stelling: inzetbaarheid in een nieuwe wereld vraagt om nieuwe communicatiebronnen

In de dynamische wereld van de community van communities moeten we er voor zorgen dat iedereen zijn persoonlijk verdienmodel in stand kan houden en met grote motivatie blijft deelnemen aan het economische verkeer. Brede en weerbare inzetbaarheid zijn voor HRM de grote uitdagingen voor de toekomst! Blijf jezelf ontwikkelen; bekijk ons opleidingsaanbod.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.