Skip to main content

Bezoek woe 14 juni om 19.00u de voorlichtingsavond in Breda. Meld je hier aan!

Dit heeft het onderwijs de komende jaren nodig

  • 02 mei 2019
  • Door: Ton Bruining en Mieke Schipper

Het onderwijs is volop in beweging. ProQualis volgt deze ontwikkelingen op de voet, zodat onze opleidingen aansluiten op de praktijk. De komende weken publiceren we een serie blogs van Ton Bruining, lector en examinator van de Master leiderschap in onderwijs. Hij gaat daarin onder andere in op de behoefte aan meer nieuwsgierigheid, diepgang en bestuurskracht in het onderwijs. In deze blog lichten Ton Bruining en opleidingsmanager Mieke Schipper alvast een tipje van de sluier op.
“Onderwijs en leiderschap hebben me altijd al geïnteresseerd”, vertelt Ton. “Toen ik nog werkzaam was als diëtist, was ik al bezig met het opzetten van opleidingen en voorlichting. Daarna werkte ik als hoofd opleidingen in een ziekenhuis en vervolgens als internationaal trainingsmanager bij een keten van recreatieparken. Later maakte ik de overstap naar een onderwijsadviesbureau en werd ik docent bij Avans+. In mijn huidige werk begeleid ik studenten die onderzoek doen en beoordeel ik hun werk. Verder ontwikkel ik samen met Mieke het curriculum van onze opleidingen. We onderhouden goede contacten met het werkveld en ontwerpen nieuwe programma’s die ervoor zorgen dat onze opleidingen en de praktijk op elkaar blijven aansluiten.”

Kennis van buiten het onderwijs

“Tijdens mijn werk in de zorg en de horeca heb ik veel geleerd, onder meer over leiderschap. Die kennis is ook zeer welkom en bruikbaar in het onderwijs. Wat mij betreft is de centrale vraag: hoe zorgen we dat het onderwijs werkt, deugt en deugd doet? We moeten voldoen aan een maatschappelijke en economische vraag mét een morele dimensie. Het onderwijs zelf moet deugen én het moet mensen opleveren die deugen.”

Meer ondernemersgeest

“Bij proQualis laten we zien hoe je ervoor zorgt dat het onderwijs werkt, deugt en deugd doet. We leiden mensen op die in de publieke sector werken en die op een efficiënte manier aan doelen werken. Het onderwijs mag wat mij betreft nog wel méér buiten zijn muren kijken en leren van het bedrijfsleven. Dat doen we bijvoorbeeld in de Master leiderschap in onderwijs, waarbij we onder meer ingaan op performance, duurzaamheid en instrumenten vanuit andere branches. Wat meer bedrijfsmatigheid en ondernemersgeest is in het onderwijs zeker welkom.”

Kwaliteiten beter benutten

Mieke bevestigt dit: “Ik heb zelf als leerkracht en schoolleider gewerkt en was ook docent bij Avans+. Daarna heb ik bewust een opleiding Bedrijfskunde gevolgd om op een andere manier met onderwijs bezig te zijn. Een belangrijke ontwikkeling die ik momenteel zie, is een taakverschuiving binnen scholen, onderwijsstichtingen en gerelateerde organisaties. Daardoor worden de kwaliteiten van mensen beter benut. De functie adjunct-directeur bestaat nauwelijks nog; die taken zijn steeds meer verdeeld over verschillende mensen om zo hun kwaliteiten optimaal te benutten. Ook zie je dat personeel uit bijvoorbeeld de kinderopvang ingezet wordt in zorgarrangementen binnen het onderwijs.”

Praktijkgerichte opleidingen

“Scholen werken vaker en intensiever samen met stakeholders buiten het onderwijs, zoals de kinderopvang en zelfs de politiek. Dit vraagt andere vaardigheden van schoolleiders. Wij combineren dat in de opleiding Schoolleider vakbekwaam, de Master leiderschap in onderwijs en de verschillende herregistratiemodules met opdrachten die direct waarde toevoegen in de dagelijkse praktijk. Daarnaast werken we in al onze opleidingen volgens blended learning: onze deelnemers werken waar mogelijk online om zo flexibel mogelijk te kunnen studeren. Het aantal fysieke bijeenkomsten is beperkt. Zo wordt de schaarse tijd van schoolleiders nuttig besteed en werken zij efficiënt aan hun (her)registratie als schoolleider.”

Krachtig samenwerken

“ProQualis verzorgt ook incompany trajecten en maatwerk. Op die manier werken we met besturen samen om de professionalisering intern te stimuleren. Veel onderwijsstichtingen werken bijvoorbeeld met een academie. Daarbinnen dragen specialisten op gebieden als rekenen en taal hun kennis en vaardigheden over aan collega’s binnen hun stichting. ProQualis ondersteunt deze specialisten met een passend aanbod aan (master)opleidingen. Daarnaast worden we ook gevraagd om binnen een academie voor aanbod te zorgen, zoals oriëntatie op leiderschap. Zo ontstaat in een academie naast intern aanbod van collega’s ook een aanbod van buitenaf en dat levert weer frisse inzichten op.”

Gezonde mix van docenten

“De praktijkgerichte kwaliteit van proQualis zien we verder terug bij onze docenten. Zij werken als schoolleider of bestuurder, hebben minimaal zelf een master afgerond en zijn ook deels afkomstig van buiten het onderwijs. Zo bieden we een gezonde mix aan, die het mogelijk maakt om buiten de comfortzone van het onderwijs te stappen. Onze docenten werven we vanuit ons eigen netwerk. Ook eerdere deelnemers zijn eventueel welkom als docent; voor hen is het een mooie uitdaging naast hun werk op school.”

Soepele samenwerking

“Sinds 1 januari zijn Avans+ en iPabo uit het samenwerkingsverband Magistrum gestapt en verdergegaan onder de naam proQualis. Dat was voor het publiek even wennen. Inmiddels zien we onze naamsbekendheid gestaag toenemen, mede dankzij onze succesvolle aanwezigheid op de onderwijsbeurs (NOT) en het AVS-congres. De afgelopen maanden hebben we alle opleidingen van proQualis herzien en opnieuw laten accrediteren. Dat gaat in een soepele en dynamische samenwerking tussen Avans+ en iPabo. Nieuwe ideeën en innovaties worden vlot uitgewerkt en ingevoerd. Ook wij willen namelijk dynamisch inspelen op de vele vragen. Zo sluiten onze opleidingen steeds naadloos aan op de praktijk.”

De komende weken publiceert Ton Bruining diverse blogs. Hij bespreekt daarin – samen met steeds een andere docent – onder andere de behoefte aan meer nieuwsgierigheid, diepgang en bestuurskracht in het onderwijs. Houd deze website en onze sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.