Skip to main content

Bezoek woe 14 juni om 19.00u de voorlichtingsavond in Breda. Meld je hier aan!

De rol van de regie­verpleegkundige

  • 06 mei 2021
  • Door: Yvonne Bello

Een tijd terug is er definitief een streep gegaan door het wetsvoorstel BIG-II. Het gesprek over functiedifferentiatie van verpleegkundigen heeft zich verplaatst naar de verpleegkundigen en werkgevers. Is in die functiedifferentiatie de regieverpleegkundige nou echt nodig? We zijn ervan overtuigd van wel, zeker in samenwerking met de andere verpleegkundige niveaus. 

Differentiatie in de zorg

Zijn hbo-competenties en -vaardigheden wel voldoende zichtbaar? Zoals onderzoekend vermogen en analyseren van knelpunten in het organiseren en coördineren van zorg. Of het  initiëren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg op de afdeling. En het gedetailleerd uitwerken van een zorgplan dat past bij de wensen en mogelijkheden van een zorgvrager en naasten. Dit alles natuurlijk gecombineerd met het toepassen van de nieuwste wetenschappelijke inzichten (evidence based werken).
Misschien zijn ze niet voldoende zichtbaar, maar toch is het logisch dat er differentiatie is en ook gebruikt wordt tussen verpleegkundigen. Ook als verpleegkundigen liever aan het bed blijven staan, kunnen ze zich verder ontwikkelen. Bijvoorbeeld in onderzoek naar effecten van virtual reality bij terminale patiënten in een hospice. Of met praktijkgericht onderzoek bewijzen dat de praktijkondersteuner in de huisartsenzorg een rol heeft in nazorg en verdere begeleiding van patiënten na een hartinfarct.

Zorgcomplexiteit neemt toe

Door toenemende complexiteit in de zorg wordt er steeds meer om kennis gevraagd bij verpleegkundigen. Zorg wordt steeds vaker verplaatst van ziekenhuis, verpleeghuis of geestelijke gezondheidsinstelling naar zorg aan huis. Er wordt steeds meer gewerkt in netwerken, zorgpaden en ketens. Zorgvernieuwing en nieuwe technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Daarnaast zorgen het tekort aan verpleegkundigen en de hoge werkdruk voor steeds terugkerende uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk.

Er is behoefte aan verpleegkundigen die naast het bieden van goede zorg, ook zorgen voor nieuwe inzichten waarmee de zorg nog beter kan. Verpleegkundigen die beschikken over politieke en financiële inzichten, die collega’s ondersteunen in het klinisch redeneren bij complexe casussen en de zorg aanpassen op de individuele zorgvrager en de eigen regie. Daar vallen taken onder die alle verpleegkundigen uit kunnen voeren, maar dat gebeurt niet altijd op eigen initiatief en het wordt ook zeker niet van alle verpleegkundigen verwacht.

Nieuwe lichting hbo-verpleegkundigen

De verpleegkundigen die de nieuwe Bachelor Verpleegkunde volgen, worden hier wel voor opgeleid. De Corona-crisis versterkt het idee dat (steeds meer) gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen van meerwaarde kan zijn voor de (kwaliteit van) zorg die zij leveren. Op deze manier kunnen verpleegkundigen beter en sneller inspelen op veranderingen in de zorg. Het is niet zo dat verpleegkundigen uitgeleerd zouden zijn als ze maar genoeg ervaring hebben. Het is een beroep dat continu verandert, dus logisch dat je als regieverpleegkundige ook de bij dat beroep behorende competenties en vaardigheden moet beheersen. Dat is ook juist wat het vak van verpleegkundige zo mooi maakt, elke dag weer leren en blijven ontwikkelen.

Zoals Florence Nightingale lang geleden al zei: ‘Let us never consider ourselves finished nurses…we must be learning all of our lives.’

Wil je meer weten over de opleiding Hbo-verpleegkunde, download de brochure of neem contact met ons op, we helpen je graag vrijblijvend.

Plaats ook een reactie

CAPTCHA Vink het onderstaande vakje aan om door te gaan.