• 06 februari 2022

Ziekenhuizen en zorginstellingen komen nauwelijks aan personeel en de vrees is dat dit de komende jaren alleen maar erger wordt. Dat geldt ook voor andere Europese landen. Arbeidsbemiddelaars en wervingsbureaus willen daarom buiten de EU op zoek naar personeel. Op dit moment gelden strenge regels voor het inzetten van verpleegkundigen buiten de EU. Zorginstellingen roepen het kabinet op de regels van de immigratiedienst en het UWV te versoepelen. Onze directeur Coen Toebosch komt hierover aan het woord in een aflevering van Nieuwsuur op NPO. 

Hij vertelt over hoe Avans+ hierop inspeelt door een werk/opleidingstraject aan te bieden aan ruim 60 Indonesische verpleegkundigen. Zij zijn hier als student en volgen de opleiding Bachelor of Nursing (BoN) internationaal, inclusief stages bij een zorginstantie. Daarnaast mogen zij ook 16 uur per week werken, waarbij een baan in de zorg uiteraard geprefereerd wordt. Volgens de zorgbestuurder van Zorggroep Drenthe, waar inmiddels 40 Aziatische verpleegkundigen zijn ondergebracht, werkt men zo aan een duurzame oplossing om het zorgtekort te verkleinen. 

Bekijk hier de aflevering van Nieuwsuur waarin onze directeur het belang van dit speciale traject toelicht.