Praktische statistiek met Excel 2 voor methodevalidatie