Pragmatisch omgaan met ISO 15189 Medische Laboratoria