Doelstelling

Veel jeugdigen met psychiatrische problemen of een psychiatrische stoornis raken de aansluiting kwijt met onze complexe en veranderlijke samenleving. Hierdoor kunnen ze in een isolement raken en soms ernstige gedragsproblemen gaan vertonen. Dit geldt ook voor de jeugdige cliënten van Almata, waardoor bij Almata de behoefte is ontstaan aan een deskundigheidsbevorderend traject voor de medewerkers. Gedurende dit traject worden kennis en vaardigheden verkregen in het herkennen van en omgaan met psychiatrische problematiek, specifiek gericht op jeugd en jongeren. Dit vraagt om specifieke professionele competenties die medewerkers niet of onvoldoende hebben kunnen verwerven tijdens hun opleiding (MBO of HBO) of door middel van praktijkervaring. Om een kwalitatieve en structurele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en versterken van de noodzakelijke specifieke competenties van deze medewerkers is Almata gaan investeren in een opleidingsprogramma.

Doelgroep

Medewerkers van Almata met een MBO of HBO opleidingsachtergrond of werk- en denkniveau die een begeleidende en hulpverlenende taak hebben binnen de doelgroep jeugd en jongeren.

Aanpak

De postbacheloropleiding Psychiatrische problemen identificeren voor jeugdzorg is voor en met Almata ontwikkeld. Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit de regiodirecteur, de senior HRM adviseur, het hoofd behandeling en twee deskundigen van Avans+ om te komen tot een blauwdruk voor een opleidingstraject. Zo werd zowel vanuit onderwijskundig perspectief als vanuit het perspectief van Almata gekeken naar het verschil tussen de huidige en gewenste situatie. Dit geldt zowel voor het kennisgedeelte als voor de aspecten vaardigheden en attitude.

Resultaat

Na het doorlopen van het 7 maanden durende opleidingsprogramma beheersen de medewerkers de basiskennis zoals die door Almata is vastgesteld. Zij handelen professioneel en adequaat en maken hun eigen handelen bespreekbaar met collega’s. Ook laten zij zien dat ontwikkelingen op het gebied van hun zorgterrein worden bijgehouden. Dit gaat leiden tot adequatere en snellere resultaten in de begeleiding van de doelgroep. Medewerkers voelen zich zekerder in de gekozen wijze van behandeling die de jeugdigen krijgen aangereikt. Zo kan Almata zich nog beter profileren als specialist in het behandelen en opleiden van jongeren tussen 12 en 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Met de aanvullende behandeling via de SWIFT- en GRIP-methodiek kunnen de medewerkers zich nog beter richten op het verminderen van probleemgedrag. Daarnaast kunnen zij de jongeren hiermee een reëel toekomstperspectief bieden en voorbereiden op terugkeer in de samenleving.

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.