Doel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wil ruim 35 medewerkers in Heerlen en Voorburg in staat stellen zich te ontwikkelen van mbo+ naar hbo-niveau door een HEAO-opleiding aan te bieden. Het werk stelt namelijk steeds hogere eisen aan de medewerkers. Meer dan voorheen wordt verlangd dat ze goed zicht hebben op klantwensen en kunnen samenwerken met andere disciplines binnen de organisatie. De bedrijfskundige inhoud van een HEAO-programma sluit prima aan bij deze ambities. Persoonlijke groei wordt ook gezien in het belang van de employability van de individuele medewerker.

Aanpak Avans+

Op basis van een intakegesprek zijn per deelnemer de eerder verworven competenties vastgesteld. Aan de hand daarvan is individueel het kortste traject richting HEAO-diploma uitgestippeld. Op de locaties Heerlen en Voorburg zijn dit voorjaar twee groepen van start gegaan. De deelnemers zullen gemiddeld drie jaar lang een dag per week colleges volgen. Om de kosten te dekken is een ESF-3 subsidie aangevraagd.

Resultaat

Opdrachten die de deelnemers gedurende het opleidingsprogramma krijgen hebben steeds betrekking op de eigen werksituatie. Het CBS plukt daarmee ook direct de vruchten van het ontwikkeltraject. Medewerkers zullen bovendien met nieuw elan hun werk oppakken. Nu al is het enthousiasme voor deze opleiding binnen het CBS groot. Door de inzet van ESF-3 gelden ontvangt CBS haar directe opleidingskosten ruimschoots terug. De subsidie dekt bovendien de gederfde productie-uren en projectkosten.

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.