Doelstelling

Veel mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis raken de aansluiting kwijt met onze complexe en veranderlijke samenleving. Hierdoor kunnen ze in een isolement raken en (soms ernstige) gedragsproblemen gaan vertonen. Dit geldt vooral voor de jeugdige cliënten van de Lichtenvoorde. Dat vraagt om specifieke professionele competenties die sommige medewerkers niet of onvoldoende hebben kunnen verwerven tijdens hun opleiding (MBO of HBO) of door middel van praktijkervaring. Om een kwalitatieve en structurele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en versterken van de noodzakelijke specifieke competenties van betreffende medewerkers investeert De Lichtenvoorde in een opleidingsprogramma.

Doelgroep

Medewerkers die een pedagogische begeleidingstaak hebben binnen de doelgroep ‘Jeugdigen’, 100 medewerkers van De Lichtenvoorde die met jeugdigen (gaan) werken.

Aanpak

Er is een werkgroep samengesteld bestaande uit managers van De Lichtenvoorde, het Hoofd P&O, een gedragswetenschapper en twee deskundigen van Avans+ om te komen tot een blauwdruk voor een opleidingstraject. Zo wordt zowel vanuit onderwijskundig perspectief, als vanuit het perspectief van De Lichtenvoorde gekeken naar het verschil tussen de huidige en gewenste situatie. Dit geldt zowel voor het kennisgedeelte, als ook voor de aspecten vaardigheden en attitude. Het bijzondere van deze aanpak is dat er een maatwerkprogramma tot stand is gekomen dat geheel wordt gedragen door het onderwijsinstituut Avans+ en de klant. Ook de Ondernemingsraad van De Lichtenvoorde is direct betrokken bij de ontwikkeling van de Leergang. Tevens is een cockpitgroep samengesteld die periodiek de ontwikkeling en vorderingen monitort.

Resultaat

Na het doorlopen van het programma beheersen de medewerkers de basiskennis zoals die door De Lichtenvoorde is vastgesteld. Zij handelen professioneel en adequaat en maken hun eigen handelen bespreekbaar met collega’s. Ook laten zij zien dat ontwikkelingen op het gebied van hun zorgterrein worden bijgehouden. Dit gaat leiden tot adequatere en snellere resultaten in de begeleiding van de doelgroep. Medewerkers voelen zich zekerder in de gekozen wijze van begeleiding en deze begeleiding is meer afgestemd op en met de behandeling die de jeugdigen krijgen aangereikt. Het voornemen van De Lichtenvoorde om te komen tot een geïntegreerd jeugdbeleid met behandelfaciliteiten voor kinderen en jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en/of een psychiatrische stoornis, kan mede hierdoor worden uitgevoerd.

Wat vindt de klant?

Dhr. H. van Driel, bestuurder: “Het probleem waar de organisatie mee werd geconfronteerd vereiste een helder en afdoend besluit. Namelijk ingrijpend investeren in medewerkers en hen adequaat opleiden voor deze complexe taak of dienstverlening aan kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen beëindigen. De Lichtenvoorde heeft vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid gekozen voor het eerste. Overleg met Avans+, die reeds weerbaarheidstrainingen verzorgde, leidde snel tot gezamenlijk inzicht en perspectief. In minder dan zes maanden was de leergang ingericht en konden de eerste  medewerkers aan de slag.”

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.