Doel

Onder druk van veranderende maatschappelijke opvattingen maakt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zich op voor een grote interne reorganisatie. DJI wil de kwaliteit en de efficiency van de ondersteuning aan het lijnmanagement verbeteren door regionale concentratie van de ondersteunende diensten in zogeheten shared service centers. Concentratie schept mogelijkheden voor specialisatie en standaardisatie en moet tot kwaliteitsverbetering en meer slagkracht leiden. Om P&O-ers voor te bereiden op hun nieuwe taken binnen deze centers moet een opleidingstraject in gang worden gezet. Naast een verdere professionalisering van het personeelswerk moeten de opleidingen ook leiden tot meer mobiliteit van de individuele medewerkers. Bij DJI werken in totaal 17.000 mensen.

Aanpak Avans+

Na een inventarisatie onder P&O functionarissen en managers door het hele land zijn programma-eisen opgesteld. Bestaande postbachelor-opleidingen HRM van Avans+ zijn aangepast aan deze eisen.

Het totale aanbod kent drie niveaus:

  • Een basisopleiding HRM voor administratieve medewerkers
  • Instrumenten en vaardigheden personeelsmanagement voor personeelsfunctionarissen op HBO- en HBO+ niveau
  • Strategisch en bedrijfskundig HRM voor hoofden P&O op HBO+ en MBA-niveau

De deelnemers krijgen gedurende dit programma niet alleen nieuwe kennis aangeboden. Door middel van praktijkopdrachten worden ze ook aangezet na te denken over hun eigen werkomgeving en problemen het hoofd te bieden. Om continu te reflecteren op het eigen leerproces moeten de deelnemers een persoonlijk logboek bijhouden.

Resultaat

Inmiddels hebben vijftig deelnemers hun programma succesvol afgerond. Zeventig deelnemers zijn nog volop bezig. De praktijkopdrachten leverden tot nu toe ongeveer vijfentwintig vernieuwingsprojecten op. De verwachting is dat er nog veel meer zullen volgen. De deelnemers blijken zeer te spreken over de geboden opleiding en het totale leerproces.

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.