Doel

Organisatie en middenmanagement nog beter toerusten om marktgerichte –en klantgerichter te opereren. De organisatie en haar medewerkers moeten na afloop in staat zijn bij hun dagelijkse handelen de klant centraal te stellen. Dit is nodig omdat bij de organisatie - bij de start van het traject - sprake is geweest van een outsourcing traject. Om een aantrekkelijke partij te zijn voor een kopende partij is een andere attitude wenselijk.

Aanpak

Avans+ heeft voordat ze begon aan het ontwikkeltraject eerst het talentpotentieel van de medewerkers in kaart gebracht. Dit is gedaan met de inzet van een online assessment instrumentarium. Vervolgens is er door de consultants bekeken of en hoe de medewerkers zich kunnen ontwikkelen tot een ondernemende, klant– en marktgerichte professional. Hiervoor is een programma opgesteld. Dit programma bestaat uit drie fases. De eerste fase behelst een kennismodule op het gebied van marketing. Deelnemers hebben tijdens dit traject de nieuw verworven kennis daadwerkelijk toegepast. In werkgroepen zijn reele marketingplannen ontwikkeld. Het management heeft vervolgens het beste plan gekozen en geïmplementeerd.

In de tweede fase zijn we aan de slag gegaan met de account managers. Deze hebben wij getrainde in commercieel communicatieve vaardigheden. Doel was om account managers beter “de vraag achter de vraag te laten analyseren”. Daarnaast zijn wij in deze fase samen met de afdelingsmanagers in een workshop de processen gaan analyseren op verbeterpunten. Met als doel om de dagelijkse operatie voor wat betreft efficiency en effectiviteit te optimaliseren. In een afsluitende sessie hebben wij de deelnemers uit beide groepen het spanningsveld tussen de commercie en de fabriek laten ervaren. Dit is gebeurd op basis van reële klantvragen.

In de derde fase is er aandacht geweest voor borging. Account managers zijn op de werkplek begeleidt in het voeren van klantgesprekken en het maken van account plannen. Verder zijn we bezig geweest met een financieel beheersingsmodel.

Resultaat

Verandering in gedrag van intern naar extern gericht. Opdrachtgever geeft aan dat er op een andere manier gehandeld wordt. Medewerkers hebben meer inzicht in de werkelijke klantvraag. In de maand april houdt Avans+ een grondige effect meting.

Meer informatie?

Neem contact op met Dragan Kalkan via dkalkan@avansplus.nl