Opleiding: Register Adviseur Duurzame Inzetbaarheid
Organisatie: Nationale Nederlanden

Gerd Putter, accountmanager Inkomen bij Nationale-Nederlanden is in samenwerking met Avans+ nauw betrokken geweest bij de tot standkoming van een ontwikkeltraject op maat voor zijn werkgever Nationale-Nederlanden. Naast zijn functie als accountmanager is hij ook betrokken bij het continu-opleidingsprogramma (intern) van zijn collegae accountmanagers Inkomen. Omdat interne opleidingen geen invulling konden geven aan de wens tot ontwikkeling op het nieuwe gebied van Duurzame Inzetbaarheid (DI), was expertise van buitenaf noodzakelijk. Avans+ bleek dé partner te zijn die invulling kon geven aan een maatwerktraject gericht op DI. Hoe zo’n programma op maat tot stand komt is ieder keer weer anders, Gerd vertelt hoe het traject bij Nationale-Nederlanden vorm heeft gekregen.

Gaan we wel voldoende met de tijd mee?

“Er gebeurt veel in onze markt, met name op het gebied van DI. Het is hot, we weten dat er vanalles verandert, maar spelen we er voldoende op in? Gaan we wel voldoende met de tijd mee en richten we ons op de juiste zaken in deze hectische tijden? En last but not least: zitten we als collega’s qua niveau op 1 lijn? Allemaal vragen die ons tijdens vergaderingen en onderling overleg bezig hielden. Genoeg redenen voor het management om de opdracht uit te zetten en dit te gaan onderzoeken. Toen ik in mijn regio Zuid-West Nederland hier onderzoek naar deed, ben ik bij Avans+ terecht gekomen. Uit de gesprekken die volgden kwam naar voren dat onze gedachten en ideeën nog niet zo verkeerd waren en dat ze bij Avans+ nog veel meer kennis op het gebied van DI in huis hadden dan ik vooraf had verwacht. Er bleken daardoor volop mogelijkheden om de open opleiding Register Adviseur Integraal Gezondheidsmanagament (RAIGM)/ Duurzame Inzetbaarheid (DI)* te vertalen naar een specifiek maatwerktraject voor accountmanagers Inkomen van Nationale-Nederlanden. De juiste stap op het juiste moment, voor zowel het bedrijf Nationale-Nederlanden als voor de individuele medewerker.”

* Opleiding waarin deelname mogelijk is op basis van open inschrijving.

Het doel?

Het doel van dit ontwikkeltraject was om aan het einde van het traject een team van volwaardige en moderne adviseurs op het gebied van DI ‘op te leveren’. Een team dat op hoog adviesniveau opereert. Behalve het vergroten van kennis binnen het vakgebied en het ontwikkelen van vaardigheden, laat Avans+ de adviseurs door een ‘andere bril’ kritisch naar zichzelf als professional kijken. Hierdoor zijn ze in staat de dienstverlening naar klanten continu te verbeteren. De tijd van hier is uw polis, u mag hier tekenen is echt voorbij. Van de ‘nieuwe’ adviseur wordt verwacht dat hij goed luistert naar waar de klant mee worstelt, dat hij oprecht geïnteresseerd is in de klant en dat hij alleen het beste advies weet uit te brengen. Zo maken zij hun meerwaarde in deze tijd zichtbaar.
Door dit ontwikkeltraject krijgen ze de kans zich verder te specialiseren in hun vakgebied en daardoor succesvol als adviseur op te treden.

Geen zoutzak in een stoel

Gerd vervolgt: “Ondanks de saaie materie waar we zo nu en dan toch doorheen moesten, wisten de docenten het altijd zo te brengen dat iedereen geboeid bleef. Ik heb niet 1 les iemand als een zoutzak in zijn stoel zien zitten, maar juist altijd op het puntje van de stoel. De docenten toetsten en testten continu waardoor je steeds meer de diepte inging. Deze mensen wisten echt waar ze het over hadden en dat werkte aanstekelijk. De opleiding was zeker niet alleen puur theoretisch, keer op keer was er de vertaling naar de dagelijkse praktijk, iets wat van enorme toegevoegde waarde bleek in het leertraject.”

Aandacht voor het individu

Behalve de beste zorg en aandacht voor de totale groep tijdens het traject, staat Avans+ de deelnemer ook bij in zijn individuele afstudeerfase, zo ook bij de afstudeeropdracht van Gerd: Langer doorwerken, een kwestie van doorpakken. Bij een onafhankelijke partij (dus geen klant van Nationale-Nederlanden) heeft Gerd onderzoek gedaan naar de invloed van de mogelijke consequenties van het langer door moeten blijven werken bij de oudere werknemers, veroorzaakt door de wettelijke maatregelen inzake het later ingaan van de pensioengerechtigde leeftijd (van 65 jaar in 2013 tot 67 jaar in 2021).

Bijstellen en aanscherpen

Gerd: “Mijn bevindingen bleken op het eerste gezicht voor mij als onderzoeker wat teleurstellend, er waren namelijk geen echte motivatieproblemen. Juist de ouderen bleken enorm loyaal en betrokken te zijn (voor het bedrijf is dit natuurlijk een mooie uitkomst). Maar uit de resultaten van een enquête bleek dat er toch nog andere zaken speelden die van invloed waren op betrokkenheid en motivatie. Omdat ik, onder andere vanuit de wetenschappelijke literatuur, niet helder kreeg waar dat vandaan kwam, trok ik aan de bel bij mijn docent. Hij attendeerde mij op een nieuw ‘gegeven’, namelijk het gevaar van mentaal verzuim. In de wetenschappelijke literatuur nog een onontgonnen gebied, maar mijn docent wist waar ik mijn informatie kon vinden. Dit zorgde ervoor dat ik vanuit een ander perspectief naar het onderzoek kon kijken en dit leverde dan ook een beter gebalanceerde uitkomst op. Uiteindelijk heb ik mijn eerste conclusies bij moeten stellen en heb ik mijn aanbevelingen kunnen aanscherpen. De docenten gaan veel verder dan alleen ‘lesgeven’, ze stimuleren je echt het beste uit jezelf te halen, dit werkt zeer motiverend.

Deze afstudeeropdracht was door de directie van het bedrijf tot een officiële praktijkopdracht voor de afdeling HR verklaard. Men is tevreden met de uitkomsten en er wordt serieus gekeken in hoeverre de aanbevelingen in de praktijk geïmplementeerd kunnen worden. Dit geeft ontzettend veel voldoening!.”

Altijd in ontwikkeling blijven

“Als ik terug kijk is onze missie geslaagd, we zitten op 1 lijn! De collega’s hebben aan de meest uiteenlopende DI opdrachten gewerkt, de een nog interessanter dan de ander. Nu alle masterplannen zijn afgerond kunnen we ook onze ervaringen bundelen en aan elkaar doorgeven; dat maakt het team erg sterk. We durven onszelf nu expert te noemen. Even maar, want deze materie is zo ontzettend aan verandering onderhevig dat wat je vandaag leert, morgen alweer compleet anders kan zijn, maar daar zit dan ook meteen de uitdaging: altijd in ontwikkeling blijven. Daarom zijn de eerste bijscholingscursussen bij Avans+ al weer ingepland.”

Meer informatie?

Bent u nieuwsgierig geworden naar wat Avans+ voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. U kunt ons bereiken op 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of via info@avansplus.nl. We komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.