Wij geloven in de kracht van samen, samen bereik je meer dan alleen. Door uitwisseling  van kennis en ervaring ontstaan nieuwe ideeën of initiatieven waardoor individuen en organisaties groeien. Tijdens de bijeenkomst kom je in contact met vakgenoten en heb je de mogelijkheid jezelf te promoten binnen ons netwerk.

Programma 15 november 2021

  • 17.00 uur inloop en ontvangst
  • 17.15 uur aftrap en introductie
  • 17.30 uur gastspreker Marc Vermeulen: Social Profit Canvas
  • 18.30 uur pauze met hapje en drankje
  • 19.00 uur gastspreker Martien Plasmeijer: Grip op groei
  • 20.00 uur afronding en borrel

Waar en wanneer?

Op maandag 15 november 2021 vanaf 17:00 uur bij Avans+, aan de Claudius Prinsenlaan 140 te Breda.

Gratis voor alumni

De bijeenkomst is gratis voor alumnileden van Avans+.

Sprekers

+ Marc Vermeulen - Social Profit Canvas

Prof. dr. Marc Vermeulen heeft namens TIAS het Social Profit Canvas ontworpen. Het Social Profit Canvas biedt een concreet referentiekader waarop je beslissingen kunt onderbouwen en verantwoording kunt afleggen over de impact die je met de beoogde publieke waarde wilt creëren. ‘Dit is eigenlijk een soort business case model voor publieke dienstverlening die je in staat stelt om expliciet te maken hoe je van interventie tot het creëren van publieke waarde komt. Met behulp van het canvas stellen professionals elkaar scherpere vragen en kunnen ze ook stappen gaan maken.’ Het model wordt gebruikt bij onder andere verschillende gemeenten, in het speciaal onderwijs, in de GGZ en in de cultuursector. Tijdens de alumni bijeenkomst neemt Marc Vermeulen je mee in het proces en vertelt hij de oorsprong en alle ins and outs van het Social Profit Canvas. Met de praktische handvatten van het Social Profit Canvas kun jij na deze lezing direct aan de slag. 

Je kunt het Social Profit Canvas gebruiken:
-    Voorafgaand aan de interventie voor toetsing op haalbaarheid
-    Tijdens de interventie voor het in beeld brengen en houden van risico’s of voor een tussentijdse evaluatie als er iets verandert 
-    Na een interventie voor evaluatie

Wie is Marc Vermeulen?
Marc Vermeulen is academic director bij TIAS school voor de opleidingen binnen onderwijsmanagement en Strategy, Innovation and Governance én hij is hoogleraar sociologie aan de Open Universiteit Nederland en aan Tilburg University. Daarnaast runt hij o.a. zijn eigen bedrijf V-square dat focust op het verbeteren van strategieën en dienstverlening van instellingen in het publieke domein. Met als basis het denkwerk van Amerikaanse politicoloog Mark Moore heeft Vermeulen in samenwerking met andere hoogleraren van TIAS en adviesbureau Whise het model Social Profit Canvas gerealiseerd. 

+ Martien Plasmeijer - Grip op Groei

Benutten medewerkers in jouw organisatie hun eigen en onderlinge potentieel voor de volle 100%? Dat is de vraag waar Martien Plasmeijer graag met jou over in gesprek gaat. Hierbij gaat hij dieper in op de vraag hoe organisaties en mensen meer Grip op Groei krijgen. In kwantitatieve èn in kwalitatieve zin. De basis hiervoor is volgens Martien: verantwoordelijkheid. “Ik ben er namelijk van overtuigd dat verantwoordelijkheid betekenisvol maakt. Voor jezelf, de organisatie waar je voor werkt en de wereld waarin je leeft. De basis dus om te groeien.”

Wat betekent Grip op Groei?  
GRIP staat voor Growing Responsibility in People. Dit gaat over het vergroten, organiseren en meten van verantwoordelijkheid. Als je dit verbindt aan de kernwaarden van je bedrijf, dan verdwijnen de misverstanden over het beleggen, aanvaarden, nemen en verantwoorden van verantwoordelijkheid voor doelen, en zeker ook voor gedrag.

Hoe verhoudt GRIP zich tot andere methodieken?
De GRIP-methodiek koppelt gedragsontwikkeling die mensen zelf willen, aan procesoptimalisatie. Deze methodiek versterken we zo nodig met werkwijzen als Lean, Agile en Scrum. Waar wenselijk en mogelijk sluiten we met GRIP aan bij de maatschappelijk ambities van een organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 17 VN-werelddoelen.

Kun je nog iets over jezelf vertellen?
Al twintig jaar ben ik gefascineerd door het begrip ‘verantwoordelijkheid’. Vanuit deze passie ondersteun ik mensen en organisaties in hun groei, in de brede zin van het woord. Uiteraard koppel ik dit ook aan termen als leiderschap, eigenaarschap en slagkracht.

Ben jij geïnspireerd geraakt over het Social Profit Canvas of de GRIP methodiek en wil je meer weten? Geef je dan hieronder op voor de alumni bijeenkomst van 15 november.