In iedere nieuwsbrief zal architect Gert-Martijn Zwartsenburg van Rienks Architecten verslag doen van de bouwwerkzaamheden.

Een nieuw begin

Na jaren worstelen met een gebouw dat niet kan faciliteren wat jullie er willen doen, kan de blik eindelijk vooruit. Ongeveer een jaar geleden is de knoop doorgehakt: het kantoorpand aan de Claudius Prinsenlaan wordt de nieuwe flagshipstore van Avans+! Met een enthousiast Bouwteam werken wij hard om ervoor te zorgen dat dit gebouw in 2020 jullie nieuwe thuis wordt.

Een goed gebouw is het resultaat van een goede samenwerking. Na het opstellen van het programma van eisen heeft Avans+ samen met  projectbureau Qwinq de adviseurs geselecteerd: de architect, installatie-adviseur, constructeur en bouwfysisch adviseur. Met dit team is gezamenlijk de fundering gelegd voor de transformatie van een verouderd kantoorpand naar een nieuwe levendige en inspirerende leer- en werkomgeving.

Sinds de selectie werk ik namens Rienks Architecten nu zo’n 9 maanden aan het nieuwe hoofdkantoor van Avans+. In deze tijd is het ontwerp van een abstract idee steeds verder uitgewerkt tot een concreet en uitvoerbaar plan. In de eerste periode (Voorlopig ontwerp) hebben we ons vooral gericht op het logisch verdelen van de verschillende functies in het gebouw. Zo is er in nauw overleg met Avans+ gekozen om de publieke (onderwijs)functies vooral op de onderste verdiepingen te concentreren waar ze makkelijk bereikbaar zijn en de kantooromgeving daarboven. Ook heeft het centrale hart, waar de verschillende gebruikers van Avans+ elkaar ontmoeten, letterlijk gestalte gekregen door een fraaie serre van twee verdiepingen aan de vijverkant. 

In de vervolgfase (Definitief Ontwerp) zijn ook de uitvoerende partijen al geselecteerd. De aannemer en de installateur zijn het Bouwteam komen versterken. Hun kennis van de praktijk blijkt al snel erg waardevol bij de meer gedetailleerde uitwerking van het gebouw. Immers, gezamenlijk moeten we er voor zorgen dat onze mooie plannen ook daadwerkelijk gemaakt kunnen worden. Aan het eind van deze fase hebben we de Omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Breda. Zij beoordelen of onze plannen voldoen aan de wettelijke eisen.

De huidige fase heet Technisch Ontwerp. Zoals de naam al zegt ligt hier de focus vooral op de technische uitwerking van het ontwerp. Op dit moment leggen we hieraan de laatste hand. Het resultaat is een uitgebreide set informatie bestaande uit bijvoorbeeld plattegronden, gevels en doorsnedes, maar ook tekeningen met luchtkanalen, verlichting, constructieberekeningen, brandveiligheidsrapportages, akoestische onderzoeken en keuzes voor de verschillende vloer-, wand- en plafondafwerkingen. Hierbij is het van het grootste belang dat iedereen de stukken goed op elkaar afstemt. Goede communicatie, maar vooral ook vertrouwen is hierbij van groot belang. Samen werken wij als Bouwteam voor jullie, zodat jullie straks trots kunnen zijn op het nieuwe gebouw van Avans+