• 30 oktober 2020

Sinds 2013 organiseert VeiligheidNL samen met het Landelijk Netwerk Valklinieken (special interest group van NVKG) en het Amsterdam UMC, locatie AMC het Landelijk Valsymposium. Dit jaar wordt het valsymposium op 6 november gehouden, waarbij in verband met de huidige ontwikkelingen is gekozen om het symposium digitaal aan te bieden.

Het doel van het Landelijk Valsymposium is het presenteren van recente bevindingen uit onderzoek en praktijk op het gebied van valpreventie. Het symposium is bedoeld voor iedereen die zich in het kader van onderzoek, beleid of de kliniek bezighoudt met vallen, syncope en mobiliteitsstoornissen en geïnteresseerd is in de nieuwste ontwikkelingen uit wetenschap en praktijk.

Valongevallen vormen een belangrijk en toenemend probleem onder ouderen. Jaarlijks vallen in Nederland 109.000 ouderen waarna behandeling op de spoedeisende hulp noodzakelijk is. Een effectieve samenwerking op zowel landelijk als lokaal niveau is essentieel om het valrisico bij ouderen te verminderen.

Behoefte aan valpreventiescholing bij zorgmedewerkers in verpleeghuizen

Op 6 november geven 2 deelnemers van onze master Geriatriefysiotherapie tijdens dit landelijke symposium een presentatie over hun beide afstudeerprojecten naar de behoefte aan valpreventiescholing bij zorgmedewerkers in verpleeghuizen. Alle mobiele verpleeghuisbewoners hebben een verhoogd valrisico, waardoor valpreventie binnen deze setting erg belangrijk is.

Een eerste stap om een goed valpreventieprotocol te ontwikkelen is kijken welke kennis reeds aanwezig is en welke behoeftes aan kennisverbreding er zijn bij de zorgmedewerkers. Uit hun onderzoek bleek dat zorgmedewerkers kennis misten m.b.t. valrisicofactoren en valpreventieve maatregelen en er behoefte is aan scholing hierover. Aangezien de geriatriefysiotherapeut expert is op het gebied van valpreventie en een belangrijke rol speelt in het multidisciplinair samenwerken past dit goed binnen zijn competentieprofiel.

Meer weten?

Wil je meer weten over het Landelijk Valsymposium 2020 of je inschrijven voor het symposium? Bekijk dan de informatiepagina op de website van VeiligheidNL en vind alle informatie en het complete programma. Heb je vragen over onze masteropleiding Geriatriefysiotherapie? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande van de afdeling Voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 14.