Onderstaand staan de twee nieuwe overgangsregelingen beschreven voor het inschrijven voor de praktijkopleiding.

Deficiëntieregeling - aanmelden vóór 31 augustus

In de deadline voor het inschrijven voor de praktijkopleiding met de theorie volgens de eindtermen 2008 heeft een wijziging plaatsgevonden. Deelnemers die willen starten met de praktijkopleiding MKB zonder eventuele deficiënties kunnen zich tot 31 augustus 2017 aanmelden. De startdatum van de opleiding is dan 1 oktober 2017.

Deze deficiëntieregeling betekent dat deelnemers die een getuigschrift hebben, of nog bezig met het getuigschrift te behalen welke gebaseerd is op de oude opleiding (AA3A, AA3B, BIV3 en EV3) geen extra theorievakken of blokken uit de nieuwe opleiding hoeven te volgen als ze zich op tijd inschrijven (vóór 31 augustus 2017).

Let op! De theorieopleiding AA (oude stijl), bestaande uit de vakken AA3A, AA3B, BIV3 en EV3, eindigt. Het collegejaar 2017/2018 is het laatste collegejaar waarin Avans+ nog lessen voor AA3A en AA3B uit het oude programma aanbiedt. Overigens worden voor alle vakken nog repetitiecursussen aangeboden.

Wat zijn de vereisten?
Om te kunnen starten met de praktijkopleiding geldt dat je moet beschikken over actuele kennis van de controle- en overige standaarden en de verslaggevingsregels. Als het getuigschrift waarmee je toegang krijgt tot de praktijkopleiding (bijvoorbeeld het HBO-bachelor AC getuigschrift of het getuigschrift Postbachelor AA) ouder is dan zes jaar, dan moet je een online kennistoets maken. Deze online kennistoets voor de praktijkopleiding omvat 50 gesloten vragen (multiple choice) die betrekking hebben op de controle- en overige standaarden (NV 100-999) en de verslaggevingsregels (RJ en IFRS). Het is bij het maken van de toets toegestaan om gebruik te maken van de relevante documentatie. Voor het behalen van het certificaat moet je 42 vragen correct hebben beantwoord.

Deficiëntieprogramma - aanmelden na 31 augustus

Deelnemers die zich na 31 augustus 2017 inschrijven, moeten volgens de CEA op theorie- en praktijkniveau voldoen aan de eindtermen 2016. Deze deelnemers kunnen op theoretisch niveau deficiënties hebben. In een schrijven van de CEA (6 juli 2016) wordt aangegeven dat deelnemers geacht worden te weten dat ze zowel voor de theoretische als voor de praktijkopleiding moeten voldoen aan de eindtermen uit 2016. Eventuele theoretische deficiënties mogen tijdens de praktijkopleiding worden weggewerkt. Dat betekent dus dat je ook na 31 augustus met de oude opleiding aan de nieuwe praktijkopleiding kan beginnen. De deelnemer is dan zelf verantwoordelijk voor het wegwerken van de deficiënties. Dit kan door zelfstudie, waarbij in een verlengd slotexamen getoetst wordt in hoeverre de deelnemer de deficiënties beheerst, of een door opleiders aan te bieden aanvullende deficiëntie-module. Op dit moment is de inhoud van zo’n module nog niet bekend. De verwachting is dat na de zomerperiode in een gezamenlijk overleg van hogescholen een opzet voor zo’n module wordt ontwikkeld. De procedure is bekend, maar over de inhoud moet nog overeenstemming bereikt worden.