Graag nodigen wij u uit voor onze voorlichtingsbijeenkomst over de nieuwe praktijkopleiding AA MKB op donderdag 29 juni. Naast het geven van informatie gaan wij graag met u in gesprek over de inhoud van deze nieuwe praktijkopleiding.

Een korte toelichting op de praktijkopleiding
Op 1 januari 2017 is formeel de nieuwe, 3 jaar durende, praktijkopleiding AA MKB van start gegaan. Aan het begin van de opleiding wordt er door de deelnemer een persoonlijk ontwikkelplan (POP) opgesteld en op basis daarvan worden er gedurende de opleiding rapporten en verslagen over de uitgevoerde werkzaamheden geschreven. Naast het uitvoeren van werkzaamheden wordt van deelnemers verwacht dat ze per jaar 3 communicatietrainingsdagen en 2 intervisiebijeenkomsten bijwonen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de uren van de assurance werkzaamheden terug te brengen naar 150 uur door gebruik te maken van contactdagen. Tot slot is het referaat, uit te voeren onder supervisie van een MKB-accountant, eveneens een nieuw onderdeel van de praktijkopleiding.

Uitbreiding contactmomenten
De uitbreiding van het aantal contactmomenten in de praktijkopleiding is voor Avans⁺ de aanleiding geweest om als opleider ook deze onderdelen te gaan aanbieden. In februari 2017 heeft Avans⁺ daadwerkelijk toestemming gekregen van de raad voor de praktijkopleiding om de contactdagen voor de assurance opdrachten te gaan organiseren.

Met deze uitspraak zijn wij als opleider erg blij. Wij denken dat we toegevoegde voor de deelnemers kunnen leveren wanneer ze voor alle vragen bij ons terecht kunnen in plaats van steeds op zoek te gaan naar het juiste loket voor algemene en speciale vragen. Met de NBA en SRA is afgesproken dat zij in alle gevallen voor ons de rol van stagebureau uitvoeren. Ook voor de nulmeting kan de deelnemer bij een van deze partijen terecht. De deelnemer stelt samen met zijn kantoorbegeleider de POP op, waarna wij graag in beeld komen.

Voor wie is de voorlichting bedoeld?

  • Deelnemers die gestart zijn met de postbacheloropleiding AA oriëntatie MKB.
  • Kantoorbegeleiders van (potentiële) deelnemers aan de praktijkopleiding AA MKB
  • Deelnemers die kenbaar hebben gemaakt via Avans⁺ de praktijkopleiding te willen starten.
  • Oud-deelnemers die de opleiding Accountant Administratieconsulent hebben gedaan of nog af moeten maken.
  • Overige belangstellenden

Waarover willen we met u in gesprek?
De contactmomenten uit de praktijkopleiding gaan wij op onze locaties verzorgen. Dat betekent dat we de communicatietrainingen, intervisiebijeenkomsten, de contactdagen assurance opdrachten en als laatste onderdeel het referaat plannen en op locatie uitvoeren. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van steeds dezelfde trainers en docenten voor de uitvoering van de trainingen zodat docenten de ontwikkeling van de deelnemer kan volgen en gerichte feedback kan geven. Tijdens deze bijeenkomst willen we toelichten hoe wij de trainings-, intervisie- en contactdagen vorm willen geven.

Graag horen we op 29 juni van u als (potentiële) deelnemer of kantoorbegeleider wat uw wensen en verwachtingen zijn ten aanzien van dit alles.

Datum, tijdstip en locatie
+ 29 juni 2017
+ 16.30 – 18.00
+ BCN Amsterdam Arena, Hoogoorddreef 5

Aanmelden
Bent u benieuwd naar onze visie op de praktijkopleiding en wilt u graag met ons in gesprek gaan? Meld u zich dan via onderstaand formulier aan voor de voorlichtingsbijeenkomst op 29 juni 2017.