Het doel van de studie

Het doel van de studie is ten eerste om te onderzoeken of kinderen met DCD in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar meer moeite hebben met het aanpassen van de loopbeweging aan veranderingen in de omgeving dan leeftijdsgenootjes met een reguliere motorische ontwikkeling.

Waar vindt de meting plaats?

De meting duurt 2 uur en vindt plaats in Den Bosch (Tolbrug Kinderexpertisecentum Atlent) of Nijmegen (Radboud UMC), afhankelijk van de woonplaats van het kind. Indien het kind lager scoort dan leeftijdsgenootjes met een reguliere ontwikkeling zal hij/zij uitgenodigd worden voor een korte training (6 keer een half uur) met als doel het snel kunnen aanpassen tijdens het lopen te verbeteren.

Hoe ziet de meting er uit?

Zowel de meting als de training worden gedaan op de C-mill, een loopband waarop gekleurde vlakken worden geprojecteerd.

kinderen met dcd meting

Bij diverse doelgroepen is al aangetoond dat training met de C-mill effectief is om het lopen te verbeteren en het valrisico te verminderen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het ontwijken van obstakels of het uitvoeren van dubbeltaken. Daarnaast zullen er enkele klinische looptesten worden uitgevoerd.

Wilt u ons helpen?

De controlegroep van kinderen met een reguliere ontwikkeling is al gemeten, en nu zijn de onderzoekers op zoek naar kinderen van 6 tot en met 12 jaar met de diagnose DCD. Wij willen u vragen of u hen kunt helpen bij de werving van kinderen met DCD. Het onderzoek en de metingen zullen geheel door onderzoekers van het Radboud UMC worden uitgevoerd en vragen geen verdere inspanning van uw kant.

Neem contact op

Indien u kinderen kent die mogelijk geïnteresseerd zijn in deelname, willen we u vragen een informatiebrief aan hen te geven of door te sturen. Deze informatiebrief kunt u opvragen bij Rosanne Kuijpers via rosanne.kuijpers@radboudumc.nl of bel naar 024-3668195.

Ook als er vragen zijn of als u behoefte heeft aan hulp of ondersteuning bij de werving van de kinderen met DCD, kunt u contact met hen hierover opnemen.