Daar waar mensen werken ontstaan er risico’s. Dat kan te maken hebben met zaken als verzwarende werkomstandigheden door de specifieke werkzaamheden van de organisatie (zoals in de bouw, gezondheidszorg, onderwijs, politie) of door de steeds dynamischer wordende omgeving en markt (zoals in de ICT branche, consumer products). Maar risico’s kunnen ook liggen in persoonsgebonden factoren (aangeboren ziekte of gebrek) of een ongezonde leefstijl van een werknemer.

Allemaal zaken die de inzetbaarheid van werknemers kunnen verstoren en dus de productiviteit. In een maatschappij waarin kennis steeds meer de belangrijkste ‘productiebron’ is geworden, is het inzicht in de oorzaken van dergelijke ‘verstoringen’ op inzetbaarheid en hierop kunnen sturen van strategisch ondernemersbelang. In de whitepaper van Peter Dona beschrijft hij de actuele ontwikkelingen en de weg naar een model voor het meetbaar maken van deze risico’s

> Download nu de whitepaper Nut en noodzaak van duurzame inzetbaarheid: van meetbaar naar... van Peter Dona