Skip to main content

RI&E voor het laboratorium

Laboratoriumtechniek opleiding - RI&E voor het laboratorium
iets voor u?
 • U bent werkzaam op een laboratorium.
 • U bent betrokken bij het uitvoeren van de RI&E.
 • U wilt een stappenplan leren maken en instrumenten gebruiken voor een specifieke RI&E.
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 1 dag
 • studiebelasting n.v.t.
 • studiekosten 645,-
 • startdata
  • 17-12-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
RI&E voor het laboratorium

RI&E voor het laboratorium

Risico inventarisatie & Evaluatie (RI&E) gebruikt u voor het inventariseren en optimaliseren van arbeidsomstandigheden in het laboratorium. Naast de wettelijke verplichting is het een waardevol instrument om verbeterpunten in kaart te brengen. Hiervoor zijn diverse RI&E-instrumenten ontwikkeld, voor verschillende branches. Tot op heden is er echter geen specifiek instrument voor laboratoria.

 

praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De cursus is bedoeld voor werknemers die betrokken zijn bij het uitvoeren van de RI&E voor het laboratorium, zoals een milieu- of arbocoördinator, veiligheidsfunctionaris, preventiemedewerker of hoofd laboratorium. U denkt en werkt op minimaal mbo-niveau. U heeft enige kennis en ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Deze cursus biedt u een handleiding hoe een RI&E kan worden uitgevoerd. U leert een stappenplan te maken en een instrument te hanteren voor het uitvoeren van een RI&E gericht op laboratoria. Ook leert u hoe u een RI&E voor uw laboratorium uitvoert en actueel houdt. U werkt met een nieuw ontwikkeld RI&E-tool. De cursus is zowel theoretisch als praktisch van opzet.

  Indien gewenst kunnen wij aansluitend op deze cursus een vervolg afstemmen voor toetsing of validering van uw opgestelde RI&E.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De cursus RI&E voor het laboratorium duurt 1 dag.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de cursus RI&E voor het laboratorium zijn als volgt:

  • Cursuskosten € 645,-.
  • Arrangementskosten € 20,-.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de cursus een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw. Voor opleidingskosten geldt een tarief van 21% BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u de cursus succesvol heeft afgerond, ontvangt u een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van deze cursus kunt u een specifieke RI&E uitvoeren voor uw laboratorium. U weet de gevaren te herkennen, de risico’s te evalueren en een meerjarenplan van aanpak op te stellen die de toets der kritiek kan doorstaan.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met opleidingsmanager Petra van der Veeken via pvdveeken@avansplus.nl of via 076-5258888.

  Programma
  Ochtend

  Gedurende de ochtend wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  • Wet- en regelgeving; de Arbowetgeving en de plaats van de RI&E hierin
  • Gevaren en risico’s herkennen
  • Evalueren en prioriteren
  • Beheersen en implementeren “het plan van aanpak”
  • Technisch, organisatorische en gedragsmatige beheersing

  programma RI&E voor het laboratorium ochtend
  Middag

  In de middag wordt door u gewerkt aan het maken van een stappenplan. Daarbij komen de volgende punten aan de orde:

  • Strategie voor de RI&E aan de hand van een stappenplan 
  • Bepaling risicoklasse
  • Praktijkoefeningen voor uitvoering van de RI&E, gebruik makend van het stappenplan en RI&E instrument

   

  programma RI&E voor het laboratorium middag
  Brochure aanvragen Inscrijven