Skip to main content

Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar)

opleiding bachelor bedrijfskunde mer 2 jaar avansplus breda
iets voor u?
 • U wilt zo snel mogelijk uw bachelordiploma (onderwijsniveau 6) halen.
 • U zoekt een bedrijfskunde opleiding die aansluit bij uw werkervaring en -niveau.
 • U wilt uw carrièrekansen vergroten met een bachelor bedrijfskunde.
In het kort
 • niveau Bachelor
 • duur 2 jaar
 • studiebelasting 15 uur per week
 • studiekosten € 7.500,-
 • startdata
  • 27-03-2018 Rotterdam
  • 27-03-2018 Utrecht
  • 27-03-2018 Eindhoven
  • 27-03-2018 Amsterdam
  • 27-03-2018 Arnhem
  • 27-03-2018 Breda
Bekijk alle startdata en locaties

Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar)

U heeft al meer dan 3 jaar een leidinggevende of adviserende functie op bachelorniveau, maar u heeft geen bachelordiploma. Toch wilt u erkenning van uw capaciteiten en werkervaring, maar ook graag een volgende stap maken in uw loopbaan. Daarbij is, naast uw werkervaring, een erkend bachelordiploma een belangrijk bewijs van uw werk- en denkniveau.

Bachelordiploma op onderwijsniveau 6

Gezien uw werkervaring weet u dat u het wel zou kunnen, maar u heeft de stap nog niet genomen om daadwerkelijk het diploma te behalen. U zoekt dan ook een bachelor bedrijfskunde die zoveel mogelijk rekening houdt met uw werkervaring en die zo flexibel mogelijk is ingericht. En belangrijker nog: een opleiding met de kortste weg naar een erkend bachelordiploma!

Met de Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar) van Avans⁺ werkt u effectief en efficiënt naar uw bachelordiploma (onderwijsniveau 6) toe. Onze korte opleiding bedrijfskunde is een 2-jarige variant van de volledige bachelor bedrijfskunde, waarin alle onderdelen op bachelorniveau worden getoetst en u op basis van uw werkervaring vrijstelling krijgt voor de eerste 2 jaren van de opleiding.

Zo snel mogelijk naar uw bedrijfskunde hbo diploma

Eerst kijken we naar wat u al kunt op basis van uw werkervaringen en vaardigheden. Vervolgens wordt een persoonlijk ontwikkeltraject opgesteld, waarin gekeken wordt hoeveel vrijstellingen u kunt krijgen. In uw ontwikkeltraject doorloopt u zelfstandig een aantal onderdelen, maar maakt u ook deel uit van een groep waarmee u gezamenlijk lessen uit het programma volgt.

lees meer
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

Meld u nu aan
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  U bent een ambitieuze professional die meer dan 3 jaar werkzaam is in een leidinggevende of adviesfunctie. Bijvoorbeeld als regiomanager, afdelingsmanager, salesmanager, consultant, adviseur of teamleider. Daarnaast wilt u graag verder groeien binnen uw organisatie of wellicht daarbuiten. U werkt en denkt op hbo-niveau, maar u mist alleen nog het bijbehorende diploma. Om dit te bereiken zoekt u een opleiding hbo bedrijfskunde MER.

  Werkvorm

  Werkvorm

  1. Intakegesprek voor Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar)

  Het traject begint met een intakegesprek met een opleidingsmanager. In dit gesprek wordt gekeken of u aan alle voorwaarden voldoet en of u in staat bent om de instroomprocedure binnen een bepaalde periode af te ronden.

  2. Instroomprocedure

  Is het intakegesprek positief geweest? Dan begint u aan de instroomprocedure. Dit is nodig om vast te stellen in hoeverre u op het benodigde startniveau (associate degree-niveau / onderwijsniveau 5) zit. In deze procedure maakt u een portfolio met bewijsvoering waarmee u aantoont dat u op het gevraagde niveau zit. In een persoonlijk gesprek stellen we samen vast wat die bewijsvoering moet worden. Dit kan bijvoorbeeld het volgende zijn:

  • Bewijs 1: een externe analyse van constateerde marktontwikkeling dat effect heeft op uw organisatie.
  • Bewijs 2: een interne analyse van een inefficiënt bedrijfsproces dat effect heeft op uw organisatie.

  Op basis van dit portfolio én uw werkervaring wordt een uitspraak gedaan en bepaald in welke mate u vrijstellingen krijgt.

  3. Op weg naar uw bachelordiploma

  Wanneer u het benodigde niveau heeft bereikt, stroomt u in de laatste 2 jaren van de opleiding Bachelor Bedrijfskunde in. Samen met inspirerende docenten en mededeelnemers gaat u aan de slag in klassikale bijeenkomsten waar verschillende manieren van leren bijeenkomen. Uiteindelijk bereikt u op deze manier het bachelorniveau, oftewel onderwijsniveau 6.

  Optioneel: stoomcursus

  Na de vaststelling dat u kunt instromen in de opleiding Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar) kunt u, voorafgaand aan de opleiding, uw theoretische fundament verstevigen. Dit is optioneel, u kunt er dus ook voor kiezen om hier geen gebruik van te maken.

  U volgt bijeenkomsten waarin uw theoretische basis verstevigd wordt op de volgende onderdelen:

  1. Algemene economie
  2. Management en organisatie
  3. Marketing
  4. Bedrijfseconomie
  5. Recht

  De stoomcursus wordt afgesloten met een digitale kennistoets. Het is ook mogelijk om op voorhand een kennistoets af te nemen om te bepalen of uw theoretische kennis reeds op niveau is.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Deze opleiding Bedrijfskunde hbo bestaat uit 2 jaar, 4 blokken met elk 2 modules. Elk leerjaar kent een studielast van 60 EC. Elk blok kent een doorlooptijd van 10 weken. U volgt in week 1 tot en met week 8 wekelijkse collegebijeenkomsten. In week 9 kunt u de verschillende docenten consulteren van het blok. In week 10 vindt de toetsing plaats. U levert dan uw beroepsproduct op en andere toetsonderdelen van de module (presentatie, verdediging, reflectieverslag). Het laatste half jaar staat in het teken van het afstuderen en vinden er alleen persoonlijke bijeenkomsten plaats met uw begeleiders.

  Zelfstudie Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar)

  Houd rekening met ongeveer 15 uur in de week aan zelfstudie.

  Studiekosten

  Studiekosten

  Dit zijn de kosten van de Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar):

  • Opleidingskosten: € 7.500,- (vrij van btw)
  • Leermiddelen: circa € 500,- per jaar 
  • Arrangementskosten: € 500,- per jaar
  • Examenkosten: € 200,- per examen (vrij van btw)
  • Instroomprocedure: € 1.000,- (vrij van btw)
  • Optioneel: stoomcursus: € 1.500,- (vrij van btw)

  De exacte kosten voor u zijn afhankelijk van uw ontwikkeltraject. U ontvangt voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar) in termijnen betalen

  U kunt deze opleiding in maandelijkse en jaarlijkse termijnen betalen. Neem hiervoor contact op met Shirley Koevoets van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 14.

  Levenlanglerenkrediet

  Deelnemers aan deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een Levenlanglerenkrediet. Dit houdt in dat u een lening kunt krijgen van de overheid voor het volgen van de opleiding, indien u aan de voorwaarden voldoet.

  Informatie over voorwaarden en aanvraagprocedure Levenlanglerenkrediet

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u het vereiste aantal studiepunten behaald heeft, ontvangt u een erkend bachelordiploma van Avans+. Deze bacheloropleiding Bedrijfskunde MER is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), CROHO: 34139.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar) heeft uw hbo denk- en werkniveau ook een stevige theoretische basis. Met een officieel erkend diploma (onderwijsniveau 6) in de hand is uw positie op de arbeidsmarkt een stuk sterker geworden. Maar dat niet alleen; u beschikt over een meer gedegen inzicht in bedrijfskundige vraagstukken en functioneert daarom nog beter als verbindende schakel tussen de werkvloer en de top. Hierdoor bent u voor uw directie van nog grotere waarde dan voorheen. 

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley Koevoets van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 14. 

  Programma
  Intakegesprek

  Het traject van onze korte opleiding bedrijfskunde begint met een intakegesprek met een opleidingsmanager. In dit gesprek wordt gekeken of u aan alle voorwaarden voldoet en of u in staat bent om de instroomprocedure binnen een bepaalde periode af te ronden.

  intake bachelor bedrijfskunde mer 2 jaar
  Instroomprocedure

  De instroomprocedure is nodig om vast te stellen in hoeverre u op het benodigde startniveau (associate degree-niveau / onderwijsniveau 5) zit. In deze procedure maakt u een portfolio met bewijsvoering waarmee u aantoont dat u op het gevraagde niveau zit. In een persoonlijk gesprek stellen we samen vast wat die bewijsvoering moet worden.

  Op basis van dit portfolio én uw werkervaring wordt een uitspraak gedaan en bepaald in welke mate u vrijstellingen krijgt.

  Bekijk dit onderdeel
  instroomprocedure bachelor bedrijfskunder mer 2 jaar
  Optioneel: stoomcursus

  Na de vaststelling dat u kunt instromen in de opleiding Bachelor Bedrijfskunde MER (2 jaar) kunt u, voorafgaand aan de opleiding, uw theoretische fundament verstevigen. Dit is optioneel, u kunt er dus ook voor kiezen om hier geen gebruik van te maken.

  U volgt bijeenkomsten waarin uw theoretische basis verstevigd wordt op de volgende onderdelen:

  1. Algemene economie
  2. Management en organisatie
  3. Marketing
  4. Bedrijfseconomie
  5. Recht

  De stoomcursus wordt afgesloten met een digitale kennistoets. Het is ook mogelijk om op voorhand een kennistoets af te nemen om te bepalen of uw theoretische kennis reeds op niveau is.

  Meer weten? >Download de brochure

  stoomcursus bachelor bedrijfskunde mer 2 jaar
  Leerjaar 1

  • Blok 1: Personeelsmanagement (inclusief basiskennis psychologie, sociologie en arbeidsrecht) / Organisatieanalyse en Verandermanagement 
  • Blok 2: Informatiemanagement en ICT / Integraal- en kennismanagement
  • Blok 3: Kwaliteitsmanagement / Verbintenissenrecht, arbeidsrecht en ondernemingsrecht
  • Blok 4: Investering, Financiële analyse en budgettering / Training adviesvaardigheden

  Meer weten? >Download de brochure

  programma leerjaar 1 bachelor bedrijfskunde mer (2 jaar)
  Leerjaar 2

  • Blok 1: Strategisch management (inclusief externe analyse) / Internationalisering (inclusief macro-economische ontwikkelingen)
  • Blok 2: Operations management (inclusief richting bedrijfsprocessen) /  Risicomanagement
  • Blok 3 & 4: Afstudeeronderzoek / Persoonlijk leiderschap / Methoden en technieken

  Meer weten? >Download de brochure

  programma leerjaar 2 bachelor bedrijfskunde mer (2 jaar)
  Brochure aanvragen Inscrijven