Lees hoe Engbert Braam de Masterclass Professioneel coachen heeft ervaren:

"Na mijn carrière als leerkracht (14 jaar) en directeur (4 jaar) in het basisonderwijs, wilde ik me meer richten op coaching, van zowel kinderen als volwassenen. Vooral leerkrachten en ouders, maar ook op individueel niveau. Enkele docenten die deze masterclass verzorgen, zijn mij bekend, zodoende was de stap snel gezet.

Positieve feedback

Wat je vandaag leert, kun je morgen toepassen in de praktijk, zo heb ik bijvoorbeeld 6 keer een individueel coaching gesprek gevoerd met een dame van 30 jaar, afkomstig uit het onderwijs en nu al een tijdje zonder werk, hetgeen bij haar onzekerheid bracht. Aan de hand van de geleerde coaching technieken, zoals Lsd, Werken aan intrinsieke motivatie en de opgedane kennis over karakterstructuren, kon ik het gesprek op een meer professionele manier invulling geven. Dit alles ondersteund met methodieken uit mijn nieuwe praktijk ‘Fides’. De evaluatie van deze dame was zeer positief, met name ook over mijn rol als coach. Het heeft haar, en mij dus ook, veel opgeleverd.

Direct resultaat

Dankzij de gedane trainingen, merk ik dat ik door deze opleiding nog beter in staat ben te luisteren en karakterstructuren en teamprocessen beter in kan schatten. Daar kan ik tijdens het coachen nu nog beter op inspelen.

Woorden als zeer verrijkend, toegankelijk, gemoedelijk en eye-openend typeren voor mij deze masterclass Professioneel coachen van Avans+."