Lees hoe Maartje Scholten de opleiding Projectmanagement heeft ervaren:

“Binnen de gemeente Delft hanteren wij een standaard werkmethodiek voor projectmatig werken. Er is echter een aantal opgaven dat zich beter leent voor een programmatische aanpak. Bijvoorbeeld omdat we met partners in de stad aan meerdere doelen tegelijk samenwerken.

Wij wilden een gemeentelijke werkmethodiek voor programmamanagement ontwikkelen. Daarom volgde ik samen met een collega projectmanager de masterclass Programmamanagement. We hebben gekozen voor Avans+, omdat dit de enige opleider is die deze masterclass in zes modules aanbiedt. Hierdoor komen alle aspecten uitgebreider en diepgaander aan bod dan bij een een- of tweedaagse training, zonder dat de tijdsinvestering te hoog wordt.

Directe vertaling naar de praktijk
Prettig aan de werkwijze van Avans+ is de directe vertaling naar je eigen organisatie. Iedere deelnemer werkt aan een concreet programmaplan voor een van zijn eigen programma’s. Hierdoor kon ik de (theoretische) inzichten vanuit de verschillende modules direct in mijn eigen praktijk verwerken. En vice versa.

Bij de gemeente Delft baseren wij onze methode voor programmamanagement inmiddels op deze masterclass. Dat levert binnen onze organisatie helderheid op over de manier van werken. De goede relatie tussen praktijk en theorie en heldere inzichten typeren voor mij deze masterclass Programmamanagement van Avans+.”