Lees hoe Mathi Schipper de Masterclass Professioneel coachen heeft ervaren:

"Binnen de jeugdzorg vinden veel veranderingen plaats. Het gaat daarbij niet alleen om verantwoordelijkheden en taken die worden overgeheveld naar gemeenten, maar er is ook een omslag in denken en handelen gaande. In mijn functie als teammanager wilde ik me graag meer verdiepen in de mogelijkheden om medewerkers, vanuit hun eigen overtuiging, mee te krijgen in deze hele transformatie. Ik wilde me dan ook vooral ontwikkelen op het gebied van coachen en de bijbehorende coachingstechnieken om vervolgens op doordachte wijze een team in beweging te krijgen. Ik ben op zoek gegaan naar een opleiding die mij de juiste tools zou aanreiken om deze rol in de toekomst goed te kunnen vervullen: Professioneel coachen bij Avans+.

Anderen uitdagen

Al vanaf het begin van de opleiding werd ik heel bewust aan het denken gezet over mijn eigen handelen. Zo word je op een zeer positieve manier gewezen op je eigen talenten en kwaliteiten. Dit inzicht is zeer bruikbaar in je rol als coach.

Waar ik voorheen zelf graag invulling gaf aan onduidelijke en/of onopgeloste zaken, ben ik tegenwoordig meer ‘afwachtend’. Ik probeer de ander aan het denken te zetten door open vragen te stellen zonder zelf direct de oplossingen/antwoorden aan te dragen. Ik ben bewust bezig de ander te stimuleren en uit te dagen.

Vol vertrouwen

Ik draag tegenwoordig expliciet uit dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid en initiatief moeten nemen en dat je als coach hier een mooie rol kunt vervullen. Binnen de organisatie zijn mijn opgedane kennis en ontwikkelde vaardigheden op het gebied van coaching dan ook niet onopgemerkt gebleven. Met het oog op de toekomst is mij gevraagd een ander team aan te gaan sturen. Specifiek zal ik me richten op het “nieuwe denken”. De overtuiging van bovenaf is dat deze opdracht goed bij mij past. Dit is een mooie stap in mijn carrière die ik mede dankzij het volgen van de opleiding vol vertrouwen aan durf te gaan.

Woorden als praktijkgericht, boeiend, toegankelijk, concreet, inspirerend en persoonlijke ontwikkeling typeren voor mij de Masterclass Professioneel coachen van Avans+."