Lees hoe Tom de Jong de postbacheloropleiding Bedrijfskundig management heeft ervaren:

"Ik heb in het verleden vanuit mijn eigen bouwkundige achtergrond geregeld opleidingen gevolgd, altijd gerelateerd aan de bouwsector. Hier kwamen vaak dezelfde beheersaspecten en problemen naar voren met veelal dezelfde oplossingsrichtingen. Ik zocht juist een bredere opleiding waar ik ook in contact kon komen met mensen uit andere branches om ervaringen uit te wisselen. Ook de toetsing door middel van rapportages in plaats van examens sprak mij aan. Bovendien kun je met de opleiding Bedrijfskundig Management bij Avans+ het geleerde direct in praktijk brengen.

Het effect

Door deze opleiding heb ik meer inzicht gekregen in de invloed van de verschillende menstypen op het maken van keuzes en beslissingen. Avans+ heeft mij geleerd anders te kijken naar mensen en naar wat hen motiveert. Tijdens de opleiding heb ik onder andere een analyse gedaan van mijn eigen organisatie. Dit heeft diverse, effectieve verbetervoorstellen opgeleverd. Hier kon ik in onze organisatie direct mee aan de slag. 

Met name het vak Verandermanagement heeft me veel gebracht. De wereld om ons heen veranderd continu, het is cruciaal om hier als organisatie en ook als manager goed op in te spelen. Ik doorzie nu de factoren die van invloed zijn en ik kan gestructureerd en effectief veranderplannen opstellen én uitvoeren. Er is tijdens de opleiding tevens veel aandacht voor Persoonlijk Leiderschap, een waardevolle aanvulling waarmee jezelf blijft verbeteren.

Door de opgedane analyseer ik situaties in mijn werk breder en meer organisatorisch. Het vinden van structurele en duurzame oplossingen is verbeterd. Ook de meer praktische zaken als overlegstructuren en het omgaan met veranderingen gaat me makkelijker af. 

Mijn ervaring

Ik ben met name tevreden over de opleiding Bedrijfskundig Management omdat de docenten je persoonlijk begeleiden en je actief helpen je eigen doelstellingen te bereiken. De opleiding kent echt een goede balans in theorie en praktijk. Bovendien zit er een goed tempo in het aanbod van de lesstof. Het contact met andere deelnemers geeft je een nuttige doorkijk in andere branches.

Deze opleiding is geschikt voor alle mensen met ambitie die streven naar een continue ontwikkeling van de eigen organisatie. Dit geldt niet alleen voor leidinggevenden, maar ook voor mensen die zich bezighouden met het verbeteren van interne (management-) processen. Ik heb de doelen die ik vooraf heb gesteld bereikt en zelfs nog naar boven bijgesteld!"