Skip to main content

Professionalisering schoolleiders - Regie en strategie

 • niveau Postbachelor
 • duur maatwerk
 • studiebelasting n.t.b.
 • studiekosten
Professionalisering schoolleiders - Regie en strategie
Iets voor jou?
 • Je bent geregistreerd directeur primair onderwijs bij het Schoolleidersregister.
 • Je wilt werken aan jouw herregistratie d.m.v. verdere professionalisering op de thema’s die hiervoor door het Schoolleidersregister zijn benoemd.
 • Regie en strategie is één van de thema’s die je overweegt.

Geregistreerde schoolleiders primair onderwijs (PO) dienen zich binnen 4 jaar na hun registratie te herregistreren. Dit kan door zich verder te professionaliseren op 3 van de 7 thema’s die het schoolleidersregister hiervoor verplicht heeft gesteld. Persoonlijk leiderschap is één van de thema’s. Avans+ biedt jou voor dit thema een interessante en praktijkgerichte opleiding aan.

SRPO herregistratie

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Geregistreerde schoolleiders die dieper in willen gaan op de organisatiekenmerken van een school, zoals de inrichting van het onderwijs, structuur en cultuur, human resource management en bedrijfsvoering. Hierbij is er bijzondere aandacht voor de onderwijskundige gerichtheid van deze kenmerken.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uitgangspunt is jouw eigen beroepspraktijk. Je wordt nieuwe kennis aangereikt Er worden verschillende werkvormen gebruikt die tot doel hebben nieuwe theorie goed aan je praktijk te koppelen. Hierin staan visie en strategie centraal.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  5 EC’s oftewel 140 uur, waarvan 35 uur contacttijd en 105 uur lezen van literatuur, het maken van praktijkopdrachten en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten binnen de eigen praktijk.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Regie en strategie zijn als volgt;

  • Opleidingskosten: € 1700,-.
  • Arrangementskosten: € 110,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je deze opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Regie en strategie en het certificaat Leidinggeven aan verandering.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van deze opleiding heb je gewerkt aan de volgende doelen:

  • Het formuleren van doelen en resultaten die voortkomen uit de visie en strategie en betrekking hebben alle relevante organisatieonderdelen.
  • Het initiëren, stimuleren en faciliteren van de organisatie als professionele ensamenwerkingsgerichte leergemeenschap en om een wendbare organisatie te bewerkstelligen.
  • Vormgeven aan (complexe) organisatiekenmerken, zoals organisatiestructuur, organisatiecultuur, juridische zaken, huisvesting, financiën, onderwijstechnologie, pr, marketing en HRM.
  • Het borgen van de continuïteit van een organisatie van professionals door effectief leiding te geven aan bedrijfskundige processen.
  • Jezelf onderzoekend, open en nieuwsgierig opstellen.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  De opleiding Regie en strategie is tevens onderdeel van het samenwerkingsverband proQualis, ons schoolleidersopleidingen merk dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Brochure aanvragen Inscrijven