Skip to main content

Schoolleiders valideren schoolleiders

 • niveau Postbachelor
 • duur 1 dagdeel
 • studiebelasting 80 SBU
 • studiekosten 950,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 09-12-2020 Amsterdam
  • 09-12-2020 Breda
  • 09-12-2020 Deventer
  • 09-12-2020 Drachten
  • 09-12-2020 Nijmegen
  • 09-12-2020 Rotterdam
  • 09-12-2020 Weert
Inschrijven
Opleiding Schoolleiders valideren schoolleiders
Iets voor jou?
 • Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO.
 • Je wilt je laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en je wilt in gesprek met andere schoolleiders over hun ontwikkeling.

Schoolleiders zijn constant in ontwikkeling. Dit doen zij niet alleen voor zichzelf, dit doen zij ook voor anderen. Schoolleiders hebben een sleutelpositie op een school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Samen met het team dienen zij in staat te zijn zichzelf en elkaar te ontwikkelen, zodat de leerlingen op hun school het meest optimale onderwijsaanbod krijgen.

Schoolleiders uit het primair onderwijs dienen geregistreerd te zijn in het Schoolleidersregister PO (SRPO). ProQualis verzorgt zowel formeel als informeel leren waarmee de schoolleider zich kan herregistreren. Het totale aanbod is geschikt voor zowel het primair als voortgezet onderwijs.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent geregistreerd in het Schoolleidersregister PO en bent in je dagelijkse werk constant in ontwikkeling. Je wilt je laten herregistreren op basis van reeds opgedane kennis en ervaringen en je wilt in gesprek met andere schoolleiders over hun ontwikkeling. Hierbij vind je het een meerwaarde elkaar te valideren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Wanneer een schoolleider zich aanmeldt voor Schoolleiders valideren schoolleiders, stuurt hij een persoonlijke reflectie op één van de professionaliseringthema’s van maximaal 1 A4 naar Avans+. Deze reflectie wordt vervolgens gedeeld met de twee andere schoolleiders die deelnemen aan het valideringsgesprek.

  Vervolgens vindt het valideringsgesprek plaats. Dit is een gesprek tussen drie schoolleiders en er is een procesbegeleider vanuit het SRPO aanwezig. Het dagdeel begint met een lunch. Tijdens de lunch geeft de procesbegeleider informatie over de werkwijze gedurende de middag. Na de lunch wordt iedere schoolleider om de beurt een uur door de andere twee schoolleiders bevraagd op zijn ontwikkeling. Aan het eind van de middag sluit de procesbegeleider het gesprek af.

  Aansluitend heeft iedere deelnemende schoolleider 48 uur de tijd om een reflectie te schrijven over de ontwikkeling van beide andere schoolleiders.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Het aantal studiebelastingsuren betreft 80. Hieronder valt tevens het valideringsgesprek van 5 uur.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor Schoolleiders valideren schoolleiders zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 950,- 
  • Arrangementskosten: € 50,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je het traject voldoende hebt afgerond, ontvang je het herregistratiecertificaat van één professionaliseringsthema.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding heb je een thema afgerond in het Schoolleidersregister en ben je voor het gecertificeerde thema de komende vier jaar gecertificeerd.

  Brochure aanvragen Inscrijven