Skip to main content

Leraarondersteuner Basisonderwijs

Leraarondersteuner Basisonderwijs
iets voor u?

 • U werkt als onderwijsassistent of klassenassistent in het basisonderwijs.
 • U wilt zich verder professionaliseren.
 • U wilt beter toegerust zijn voor de taken die dagelijks van u gevraagd worden.
In het kort
 • niveau Post-mbo
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 140 SBU
 • studiekosten 2.495,-
 • startdata
  • 10-09-2019 Nijmegen
  • 10-09-2019 Roermond
  • 10-09-2019 Eindhoven
  • 11-09-2019 Breda
  • 18-09-2019 Groningen
  • 18-09-2019 Leeuwarden
  • 25-09-2019 Amsterdam
  • 25-09-2019 Anna Paulowna
  • 25-09-2019 Utrecht
  • 02-10-2019 Rotterdam
  • 14-01-2020 Den Bosch
  • 15-01-2020 Goes
  • 15-01-2020 Breda
  • 29-01-2020 Alkmaar
  • 29-01-2020 Apeldoorn
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
leraarondersteuner avansplus breda

Leraarondersteuner Basisonderwijs

In de dagelijkse praktijk voert u allerlei activiteiten uit die bijdragen aan het verzorgen van adequaat onderwijs aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen.

U ondersteunt de leerkracht en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. U sluit daarbij aan bij de kaders die door de leerkracht zijn uitgezet. U verricht uw werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. U heeft de behoefte om u verder te professionaliseren zodat u uw kennis en vaardigheden kan versterken.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding is bedoeld voor onderwijs- en klassenassistenten in het basisonderwijs die een relevante opleiding behaald hebben op mbo-niveau 3 of 4. Daarnaast is het noodzakelijk dat u werkzaam bent als onderwijs- of klassenassistent in het basisonderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens de opleiding wordt voortdurend een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Met name tijdens de bijeenkomsten zullen de nodige theoretische zaken behandeld worden. Ook is er dan aandacht voor de vertaling naar de praktijk.

  U gaat er vervolgens op uw werkplek praktisch mee aan de slag. Datgene wat geleerd wordt, zal veelal direct toepasbaar zijn. Daarnaast is er veel aandacht voor uw eigen professionele houding en gedrag. Hieraan wordt gewerkt door iedere bijeenkomst te reflecteren op het eigen handelen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Leraarondersteuner bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. De opleiding duurt 1 jaar. Houd rekening met 4 uur per bijeenkomst aan zelfstudie (voorbereiding, nazorg, uitvoeren, verwerken van opdrachten en reflecteren). De gemiddelde studiebelasting  voor de gehele opleiding is 140 uur.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Leraarondersteuner basisonderwijs zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.495,-.
  • Arrangementskosten: € 67,50.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierin niet opgenomen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvangt u van Avans+ het diploma leraarondersteuner. We attenderen u er op dat de opleiding Leraarondersteuner van Avans⁺ geen Associate Degree (AD) is.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding Leraarondersteuner bent u beter dan voorheen in staat om leerlingen te begeleiden en de leerkracht te ondersteunen. Uw kennis en vaardigheden wat betreft pedagogiek en didactiek, taal en rekenen zijn versterkt. Daarnaast heeft u uw communicatieve vaardigheden verbeterd. U bent in staat om met leerlingen (individueel of in groepen) een goed pedagogisch klimaat neer te zetten en uw handelen af te stemmen op de leerdoelen.

  Na het volgen van deze opleiding heeft u geen lesbevoegdheid. U werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Persoonlijke ontwikkeling

  Deze module is gericht op de persoonlijke ontwikkeling, het leren kennen van uzelf staat centraal. Daarnaast gaat u gericht kijken naar het eigen handelen, leert u te reflecteren en vanuit andere invalshoeken naar uw eigen functioneren te kijken. Ook gaat u tijdens deze bijeenkomsten aan de slag met het maken van een lesvoorbereiding.

  Pedagogiek en didactiek

  Deze module richt zich op het verbreden van uw pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Betekenis van pedagogiek en didactiek
  • Pedagogische en didactische taken en verantwoordelijkheden van de leraarondersteuner
  • Handelingsgericht werken
  • Verschillende didactische modellen (o.a. GRRIM en Expliciete directe instructie (EDI))
  • Maken van een lesvoorbereiding en uitvoeren van activerende les

  Taal

  Deze module richt zich op het versterken van je didactische vaardigheden op het gebied van taal. U leert uw handelen beter af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Begrijpend luisteren en lezen
  • Taalontwikkeling en taalstimulering
  • Interactief voorlezen
  • Woordenschat

   

  Rekenen

  Deze module richt zich op het versterken van de didactische vaardigheden op het gebied van rekenen. Daarnaast bent u in staat om een krachtige leeromgeving op het gebied van rekenen te creëren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Realistische en mechanistische benadering
  • Kerninzichten
  • Cognitief netwerk
  • Het drieslagmodel
  • Handelingsmodel

  Workshop

  Tijdens de opleiding worden er 2 bijeenkomsten ingepland voor een workshop.

  programma Leraarondersteuner module 1-3
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  • De opleiding heeft het grootste effect gehad op mijn zelfvertrouwen. Ik sta tijdens mijn werk sterker in mijn schoenen.

   testimonial-onderwijs-marlenhoepel
   Marlen Hoepel
   Onderwijsassistente
  • Dankzij mijn nieuwe kennis ben ik zekerder van mezelf geworden. Ik ga nu, samen met de leerkracht, inhoudelijker in op de ontwikkeling van een kind.

   testimonial-onderwijs-jolandabissels
   Jolanda Bissels
   Onderwijsassistente
  • Het was een leuke, interessante en goede opleiding. Het niveau was prima te doen! De inhoud van de opleiding is goed.

   testimonial-onderwijs-wphartog
   W.P. Hartog
   Onderwijsassistent
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven