Skip to main content

Leraarondersteuner Speciaal onderwijs

Inschrijven
Leraarondersteuner Speciaal onderwijs
Iets voor jou?
 • Je werkt als onderwijsassistent of klassenassistent in het Speciaal onderwijs.
 • Je wilt je verder professionaliseren.
 • Je wilt beter toegerust zijn voor de taken die dagelijks van je gevraagd worden.

In de dagelijkse praktijk voer je allerlei activiteiten uit die bijdragen aan het verzorgen van adequaat onderwijs aan individuele leerlingen of groepjes leerlingen. Je ondersteunt de leerkracht en draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Je sluit daarbij aan bij de kaders die door de leerkracht zijn uitgezet. Je verricht je werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. Je hebt de behoefte om je verder te professionaliseren zodat je jouw kennis en vaardigheden kunt versterken.

test
Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
Lees meer
r
test
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
Lees meer
r
Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding is bedoeld voor onderwijs- en klassenassistenten in het speciaal onderwijs die een relevante opleiding behaald hebben op mbo-niveau 3 of 4. Daarnaast is het noodzakelijk dat je werkzaam bent als onderwijs- of klassenassistent in het speciaal onderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens de opleiding wordt voortdurend een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Met name tijdens de bijeenkomsten zullen de nodige theoretische zaken behandeld worden. Ook is er dan aandacht voor de vertaling naar de praktijk. Je gaat er vervolgens op je werkplek praktisch mee aan de slag. Datgene wat geleerd wordt, zal veelal direct toepasbaar zijn. Daarnaast is er veel aandacht voor jouw eigen professionele houding en gedrag. Hieraan wordt gewerkt door iedere bijeenkomst te reflecteren op het eigen handelen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Leraarondersteuner bestaat uit 20 bijeenkomsten van 3 uur. De opleiding duurt 1 jaar. Houd rekening met 4 uur per bijeenkomst aan zelfstudie (voorbereiding, nazorg, uitvoeren, verwerken van opdrachten en reflecteren). De gemiddelde studiebelasting voor de gehele opleiding is 140 uur.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Leraarondersteuner zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.595,-.
  • Arrangementskosten: € 182,-.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je van Avans+ het diploma leraarondersteuner. We attenderen je er op dat de opleiding Leraarondersteuner van Avans+ geen Associate Degree (AD) is.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afloop van de opleiding Leraarondersteuner ben je beter dan voorheen in staat om leerlingen te begeleiden en de leerkracht te ondersteunen. Jouw kennis en vaardigheden wat betreft pedagogiek en didactiek, taal, rekenen en 21ste eeuwse vaardigheden zijn versterkt. Daarnaast heb je jouw communicatieve vaardigheden verbeterd. Je bent in staat om met leerlingen (individueel of in groepen) een goed pedagogisch klimaat neer te zetten en je handelen af te stemmen op de leerdoelen.

  Na het volgen van deze opleiding heb je geen lesbevoegdheid. Je werkt altijd onder verantwoordelijkheid van de leerkracht.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies viainfo@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma

  Persoonlijke ontwikkeling

  Deze module is gericht op de persoonlijke ontwikkeling, het leren kennen van jezelf staat centraal. Daarnaast ga je gericht kijken naar het eigen handelen, leer je te reflecteren en vanuit andere invalshoeken naar je eigen functioneren te kijken. Ook ga je tijdens deze bijeenkomsten aan de slag met het maken van een lesvoorbereiding.

  Pedagogiek en didactiek

  Deze module richt zich op het verbreden van je pedagogische en didactische kennis en vaardigheden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Betekenis van pedagogiek en didactiek
  • Pedagogische en didactische taken en verantwoordelijkheden van de leraarondersteuner
  • Handelingsgericht werken
  • Verschillende didactische modellen (o.a. GRRIM en Expliciete directe instructie (EDI))
  • Maken van een lesvoorbereiding en uitvoeren van activerende les

  Taal

  Je versterkt je didactische vaardigheden op het gebied van taal. Je hebt meer inzicht in wat goed taalonderwijs is en hoe dit vormgegeven kan worden. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Begrijpend luisteren en lezen
  • Taalontwikkeling en taalstimulering
  • Interactief voorlezen
  • Woordenschat: de viertakt, beginnende geletterdheid, signaleren van leesproblemen, spelling, observeren en foutenanalyse en opbouw van woorden en spellingstrategieën.

  Rekenen

  Deze module richt zich op het versterken van de didactische vaardigheden op het gebied van rekenen. Daarnaast ben je in staat om een krachtige leeromgeving op het gebied van rekenen te creëren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Realistische en mechanistische benadering
  • Kerninzichten
  • Cognitief netwerk
  • Het drieslagmodel
  • Handelingsmodel

  Workshop

  Tijdens de opleiding worden er 2 bijeenkomsten ingepland voor een workshop.

  Programma
   
  Brochure aanvragen Inscrijven