Skip to main content

Groepsdynamica startbekwaam

Groepsdynamica-startbekwaam-avansplus
iets voor u?
 • U werkt als professional in het onderwijs.
 • U wilt meer tijd kunnen investeren aan de kerntaken en het sociaal emotioneel welbevinden in de groep.
 • U wilt ongewenst- en pestgedrag tussen leerlingen reduceren  of voorkomen
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 5 dagdelen
 • studiebelasting 1,5 uur per bijeenkomst
 • studiekosten € 625,-
 • startdata
  • 09-10-2017 Breda
Bekijk alle startdata en locaties
groepsdynamica-startbekwaam-avans

Groepsdynamica startbekwaam

Steeds meer leerkrachten en andere betrokkenen in het onderwijs geven aan behoefte te hebben aan praktische handvatten en toepassingsmogelijkheden om de groepsdynamiek in klassen te leren zien, te analyseren (stellen van een diagnose) en gericht te interveniëren om zodoende het leer- en leefklimaat positief te beïnvloeden. Er is immers een duidelijk verband tussen sociale interactie (binnen de klas en tussen leerkracht-klas), leerling prestaties en welbevinden (Sivan & Chan, 2013).

Meer lezen

Om het observeren en analyseren door een groepsdynamisch perspectief eigen te maken, maken we gebruik van het model “Klasse(n)spel” om in het hier en nu vat te krijgen op de groepsdynamiek. Centraal in het model is het creëren van een zo optimaal mogelijke Possibility Atmosphere. Dat wil zeggen een klimaat waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn, tevreden zijn met hun plek in de groep, optimaal kunnen presteren binnen hun mogelijkheden en de leerkracht prettig kan lesgeven. Klasse(n)spel is een erkende interventie en opgenomen in de database van het CGL (Centrum Gezond Leven), Effectief Actief en Gezonde School.

registerleraar-logo-jongekind

 

 

Deze training is gevalideerd door Registerleraar.nl.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze training is bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, remedial teacher, coaches en gedragswetenschappers die extra verdieping zoeken op het gebied van groepsdynamica. De training biedt inzicht in de samenstelling en rollen binnen de groep (groepsdynamica).

  Werkvorm

  Werkvorm

  Deze training vindt gedeeltelijk in de praktijk plaats (bewegingslokaal) waar we een groep gaan observeren, analyseren en een diagnose a.d.h.v. het model “Klasse(n)spel” proberen te schrijven. De andere tijd wordt o.a. gebruikt om vanuit het theoretisch kader te reflecteren op voorkeuren, kijkkaders en het eigen handelen. Uw ontwikkeling als observator staat hierbij centraal. Meer inzicht in uw persoonlijke voorkeuren geeft direct meer inzicht in de manier van observeren en analyseren van groepen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De training Groepsdynamica startbekwaam bestaat uit 5 bijeenkomsten van 3,5 uur.

  De bijeenkomsten vinden wisselend plaats op maandag, donderdag of vrijdag.

  Hou daarnaast rekening met 1,5 uur zelfstudie per bijeenkomst (voorbereiding, literatuur en werkopdracht).  De totale studiebelasting is 25 uur.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de training Groepsdynamica startbekwaam zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 625,- (vrij van btw)
  • Arrangementskosten: € 15,- (exclusief 6% btw)

  De eventuele literatuurkosten zijn hier niet in opgenomen.

  Diploma

  Diploma

  Bij 80% aanwezigheid en een actieve deelname ontvangt u van Avans+ een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de training bent u instaat om binnen een bestaande groep een groepsobservatie af te nemen en de resultaten te vertalen naar eenvoudige interventies die aansluit bij de problematiek en dynamica van de groep met als doel het sociaal welbevinden in de groep te bevorderen. 

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 01.

  Programma
  Groepsdynamica startbekwaam

  De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de opleiding

  • Basisprincipes dynamiek in een groep
  • Persoonlijke invloed op de groep
  • Basisprincipes ruimte nemen en geven
  • Voorbeeld observaties en analyses
  • Verschillende activiteiten met succes

  programma-groepsdynamica-startbekwaam
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan