Skip to main content

Magistrum Basisbekwaam Schoolleider primair onderwijs

Magistrum Basisbekwaam Schoolleider primair onderwijs
iets voor u?
 • U werkt in het onderwijs en wilt graag (adjunct-)directeur worden. 
 • U wilt uw persoonlijk leiderschap graag verder ontwikkelen.
 • U wilt leiding kunnen geven aan een groep leerkrachten.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 420 SBU
 • studiekosten 5.740,-
 • startdata
  • 18-09-2018 Goes
  • 18-09-2018 Breda
  • 25-09-2018 Rotterdam
Bekijk alle startdata en locaties
magistrum vakbekwaam schoolleider avansplus breda

Magistrum Basisbekwaam Schoolleider primair onderwijs

Tijdens de opleiding Basisbekwaam schoolleider primair onderwijs ontwikkelt u uw persoonlijk leiderschap en leert u praktische vaardigheden om leiding te kunnen geven aan een groep leerkrachten. We verbinden de theorie met uw eigen praktijk door te werken met casussen die u zelf inbrengt. Praktijkgericht onderzoek en werkplekopdrachten vormen de rode draad in de opleiding.

Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat u de opleiding kunt gebruiken voor uw registratie in het schoolleidersregister.

schoolregister po basisregistratie

praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding basisbekwaam schoolleider is bedoeld voor adjunct-directeuren die zich willen registreren als register adjunct-directeur onderwijs (RADO) en voor docenten en coördinatoren die een functie als (adjunct-)directeur ambiëren.

  Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • U bent minimaal in het bezit van een hbo-bachelor-diploma.
  • U heeft een geschikte leer- of werkplek waar u de opdrachten kunt uitvoeren.
  • U neemt tijdens de plaatsingsprocedure deel aan een ontwikkelassessment en/of een intakegesprek. Hiermee geeft u richting aan uw ontwikkeldoelen tijdens de opleiding.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding start met een intake. Afhankelijk van uw vooropleiding kunnen aanvullende maatwerkafspraken nodig of wenselijk zijn. Verder zetten we de volgende onderwijsvormen in: een loopbaangesprek, een selectie uit diverse opleidingsmodules en een eindpresentatie.

  Basisbekwaam schoolleider

  U ontwikkelt de competenties die nodig zijn voor de functie van schoolleider en die behoren bij het register voor leidinggevenden. U oriënteert zich op het leidinggeven aan de school, aan de proceskant en de productkant. Daarvoor brengt u uw eigen schoolconcept in. We bieden u de gelegenheid om uw eigen manier van leidinggeven verder uit te werken en aan te vullen met nieuwe theorieën en opvattingen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Basisbekwaam schoolleider duurt nominaal 1 jaar. Het vraagt 420 uur van u, waarvan 108 uur contacttijd. Houd rekening met 6 uur per week aan zelfstudie. De totale studielast komt overeen met 15 EC’s. De opleiding bestaat uit 18 bijeenkomsten, aangevuld met een introductie en een diploma-uitreiking.

  Studiekosten

  Studiekosten

  Dit zijn de kosten van de opleiding Magistrum Basisbekwaam schoolleider primair onderwijs:

  • Opleidingskosten: € 5.740,- (vrij van btw)
  • Arrangementskosten: € 430,- (exclusief 6% btw)

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen en arrangementskosten.

  Het is mogelijk om de opleidingskosten in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 2 termijnen van € 2.900,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u de opleiding succesvol heeft afgerond, ontvangt u het Magistrum-diploma Basisbekwaam. Ook ontvangt u een officieel erkend diploma van de Stichting Post HBO Nederland en wordt u opgenomen in het landelijke Abituriëntenregister.

  In juni 2015 heeft het Schoolleidersregister Primair Onderwijs de Magistrum-opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleidingen.

  Met het diploma Basisbekwaam kunt u zich registreren als adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Na de opleiding Basisbekwaam schoolleider primair onderwijs heeft u de basiskennis en de basisvaardigheden om te kunnen starten als leidinggevende in het onderwijs.

  Deze opleiding is officieel geregistreerd als gecertificeerde schoolleidersopleiding. Dat betekent dat u de opleiding kunt gebruiken voor uw registratie in het schoolleidersregister.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de commerciële binnendienst via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 01.

  Programma
  Leerlijn 1: Persoonlijk leiderschap

  De communicatie en communicatiestijlen, leiderschapsrollen, -stijlen en uw eigen stijl worden behandeld. Daarnaast komt uw persoonlijk leiderschap aan bod. Onder andere de volgende onderwerpen passeren de revue:

  • De goede leider
  • Knoster
  • Mijn eigen communicatiestijl
  • Analysemodel Stevens
  • Emotionele intelligentie

   

  Leerlijn 2: Organisatie (her)inrichten

  Hoe (h)erkent, doorziet en beïnvloedt u zowel de structuur als de cultuur van de organisatie ten dienste van de kwaliteit en doorontwikkeling van het primaire proces? De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • OCAI
  • PDSA-cyclus
  • Onderwijsconcept
  • Professionele autonomie
  • Mintzberg en standaardisatie van leerprocessen

   

  Leerlijn 3: Richting geven

  U leert het creëren van een gemeenschappelijke visie,  toekomst- en omgevingsgerichtheid te stimuleren en te durven en kunnen formuleren van hoge verwachtingen ten aanzien van alle betrokkenen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Missie, visie en doelen van de school
  • Schoolconcept, schoolplanontwikkeling
  • SWOT-analyse toegepast op de eigen school
  • De omgeving van de school, rol bestuur en ouders
  • Zelfsturende en lerende teams

   

  Leerlijn 4: Leidinggeven aan onderwijskundige programma

  Deze leerlijn legt de focus op het creëren van een krachtig en doortastend onderwijsprogramma op basis van een gezamenlijke visie binnen de school. Ook is er aandacht voor organiseren van (gezamenlijke) verantwoording binnen de school.

  • Specifieke kind kenmerken en het leren van kinderen
  • Doorgaande leerlijnen op school; pedagogisch didactisch handelen
  • ICT: hulpmiddel of doel?
  • Enkel-dubbel-drieslagleren
  • Situationeel leiderschap
  • Gesprekkencyclus en competentieontwikkeling

  Leerlijn 5: Mensen ontwikkelen

  U leert organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen van medewerkers af te stemmen. Zo creëert u een cultuur waarin medewerkers tot persoonlijke groei komen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Portfolio en bekwaamheidsdossier in relatie tot schoolontwikkeling
  • Kijkwijzer bij klassenboek
  • Taakbeleid en verschillen tussen bouwleden
  • Groepsdynamica en kleurendenken aan de hand van De Caluwé
  • Vakman – Vakvrouw – LB functie  

   

  basisbekwaam naar vakbekwaam avansplus
  Steunmodule 1: Onderzoek

  Deze steunmodule draait om data-driven research. U leert het effect van uw handelen systematisch te meten. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Verzamelen van data, data analyseren, interpreteren nemen van beleidsmaatregelen
  • Maken trendanalyses
  • Maken van afspraken op basis van data

   

  Steunmodule 2: Financiën

  In deze steunmodule leert de schoolbegroting te analyseren, budgetten te herkennen en de relatie met de activiteiten te leggen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Beleidsrijk begroten, koppeling beleid-geld-activiteiten
  • Meervoudige publieke verantwoording
  • Budgetten en budgethouderschap
  • Subsidieregelingen

   

  vakbewaam magistrum naar basisbekwaam avans+
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven