Skip to main content

Schoolleider Verkort basisbekwaam

Schoolleider Baisisbekwaam
iets voor u?
 • Je hebt het diploma Middenmanagement behaald.
 • Je wilt doorgroeien naar het niveau van Basisbekwaam leidinggevende.
 • Je wilt officieel geregistreerd worden als adjunct-directeur.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 8 dagen
 • studiebelasting 196 SBU
 • studiekosten 2.845,-
 • startdata
  • 30-10-2019 Rotterdam
  • 23-10-2019 Breda
  • 30-10-2019 Nijmegen
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Schoolleider basisbekwaam

Verkort programma Middenmanagement naar Schoolleider basisbekwaam

Heb je een diploma Middenmanagement behaald, dan kun je via een verkort programma het diploma Schoolleider basisbekwaam behalen. Thema’s die aan bod komen in de Middenmanagement opleiding worden daarin verder uitgediept tot het niveau van Basisbekwaam leidinggevende. De bekwaamheidseisen van het Schoollei dersregister (SPRO) vormen hiervoor de basis.

schoolregister po basisregistratie           srvo logo

praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding is bedoeld voor leerkrachten en coördinatoren die een diploma Middenmanagement hebben behaald en die de ambitie hebben om geregistreerd adjunct- directeur te worden via het diploma Schoolleider basisbekwaam.

  Om aan deze opleiding deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende eisen:

  • Je bent in het bezit van een diploma Middenmanagement dat niet ouder is dan 5 jaar.
  • Je hebt een geschikte leer- of werkplek waar je de opdrachten als bouwcoördinator of adjunct kun uitvoeren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Je ontwikkelt de competenties die nodig zijn voor de functie van schoolleider en die behoren bij het register voor leidinggevenden. Je oriënteert je op het leidinggeven aan de school, aan de proces- en de productkant. We bieden je de gelegenheid om je eigen manier van leidinggeven verder uit te werken en aan te vullen met nieuwe theorieën en opvattingen. Je sluit de opleiding af met een eindpresentatie over het opzetten en uitvoeren van een verbeterplan binnen jouw eigen schoolorganisatie. De kerndocent en de andere deelnemers geven daar feedback op.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Het verkorte programma heeft een totale studielast van 196 uur. Deze bestaat uit contacttijd, literatuurstudie, het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoek en het maken van het eindwerkstuk. Houd rekening met 3 uur per week aan zelfstudie. De studielast staat gelijk aan 7 EC’s. Samen met de 8 EC’s die je behaalde met het diploma Middenmanagement oude stijl, levert dit dus 15 EC’s op.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten van de opleiding Schoolleider Verkort basisbekwaam zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.845,-.
  • Arrangementskosten: € 285,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur. Dit is exclusief de kosten voor de leermiddelen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je dit verkorte programma succesvol hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider basisbekwaam. Met het diploma Schoolleider basisbekwaam kun je je registreren als adjunct-directeur onderwijs (RADO) bij het Schoolleidersregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Met het verkorte programma Schoolleider basisbekwaam verwerf je na jouw opleiding Middenmanagement de nog ontbrekende basiskennis en basisvaardigheden om te kunnen starten als leidinggevende in het onderwijs.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  De opleiding Schoolleider verkort basisbekwaam is tevens onderdeel van het samenwerkingsverband proQualis, ons schoolleidersopleidingen merk dat in samenwerking met iPabo is opgezet.

  Programma
  Introductie

  De leerlijnen komen grotendeels overeen met de leerlijnen in de opleiding Basisbekwaam schoolleider primair onderwijs. In dit verkort programma behandelen we echter enkel de benodigde informatie die je nog mist vanuit jouw opleiding Middenmanagement om basisbekwaam schoolleider te worden.

  verkort progamma middenmanagement
  Leerlijn 1: Persoonlijk leiderschap

  De communicatie en communicatiestijlen, leiderschapsrollen, -stijlen en jouw eigen stijl worden behandeld. Daarnaast komt jouw persoonlijk leiderschap aan bod. Onder andere de volgende onderwerpen passeren de revue:

  • De goede leider
  • Knoster
  • Mijn eigen communicatiestijl
  • Analysemodel Stevens
  • Emotionele intelligentie

  Leerlijn 2: Organisatie (her)inrichten

  Hoe (h)erkent, doorziet en beïnvloedt je zowel de structuur als de cultuur van de organisatie ten dienste van de kwaliteit en doorontwikkeling van het primaire proces? De volgende onderwerpen worden onder andere behandeld:

  • OCAI
  • PDSA-cyclus
  • Onderwijsconcept
  • Professionele autonomie
  • Mintzberg en standaardisatie van leerprocessen

  Leerlijn 3: Richting geven

  Je leert het creëren van een gemeenschappelijke visie, toekomst- en omgevingsgerichtheid te stimuleren en te durven en kunnen formuleren van hoge verwachtingen ten aanzien van alle betrokkenen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Missie, visie en doelen van de school
  • Schoolconcept, schoolplanontwikkeling
  • SWOT-analyse toegepast op de eigen school
  • De omgeving van de school, rol bestuur en ouders
  • Zelfsturende en lerende teams

   

  Leerlijn 4: Leidinggeven aan onderwijskundige programma

  Deze leerlijn legt de focus op het creëren van een krachtig en doortastend onderwijsprogramma op basis van een gezamenlijke visie binnen de school. Ook is er aandacht voor organiseren van (gezamenlijke) verantwoording binnen de school.

  • Specifieke kind kenmerken en het leren van kinderen
  • Doorgaande leerlijnen op school; pedagogisch didactisch handelen
  • ICT: hulpmiddel of doel?
  • Enkel-dubbel-drieslagleren
  • Situationeel leiderschap
  • Gesprekkencyclus en competentieontwikkeling

   

  Leerlijn 5: Mensen ontwikkelen

  Je leert organisatiedoelen en persoonlijke ontwikkeldoelen van medewerkers af te stemmen. Zo creëer je een cultuur waarin medewerkers tot persoonlijke groei komen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Portfolio en bekwaamheidsdossier in relatie tot schoolontwikkeling
  • Kijkwijzer bij klassenboek
  • Taakbeleid en verschillen tussen bouwleden
  • Groepsdynamica en kleurendenken aan de hand van De Caluwé
  • Vakman – Vakvrouw – LB functie 

  programma Magistrum Verkort programma Middenmanagement naar Basisbekwaam leerlijn 1-5
  Steunmodule 1: Onderzoek

  Deze steunmodule draait om data-driven research. Je leert het effect van jouw handelen systematisch te meten. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Verzamelen van data, data analyseren, interpreteren nemen van beleidsmaatregelen
  • Maken trendanalyses
  • Maken van afspraken op basis van data

  Steunmodule 2: Financiën

  In deze steunmodule leer je de schoolbegroting te analyseren, budgetten te herkennen en de relatie met de activiteiten te leggen. De volgende onderwerpen komen hierbij onder andere aan bod:

  • Beleidsrijk begroten, koppeling beleid-geld-activiteiten
  • Meervoudige publieke verantwoording
  • Budgetten en budgethouderschap
  • Subsidieregelingen

  programma Magistrum Verkort programma Middenmanagement naar Basisbekwaam steunmodule 1-2
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven