Skip to main content

Professionalisering schoolleiders - Leidinggeven aan leren

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 weken
 • studiebelasting n.t.b.
 • studiekosten 2.095,-
Download brochure
Professionalisering schoolleiders - Leidinggeven aan leren
Iets voor jou?
 • Je bent geregistreerd directeur in het primair onderwijs (RDO).
 • Je wilt jezelf herregisteren in het Schoolleidersregister PO.
 • Je wilt je kennis, vaardigheden en inzichten verder ontwikkelen op het gebied van leidinggeven aan leren waarbij te denken valt aan leerbehoeften van individuele leerlingen, samenwerken aan passend onderwijs en de aandacht voor professionele ontwikkeling van leerkrachten.

 

Praktische Leidinggeven aan leren opleiding

Schoolleiders in het primair onderwijs dienen zich iedere 5 jaar te herregistreren. In totaal dient iedere schoolleider in 5 jaar 100 herregistratiepunten te behalen. Dit kan o.a. door je verder te professionaliseren in de 18 professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO. Leidinggeven aan leren is één van deze thema’s. Wij hebben voor dit thema een interessante opleiding ontwikkeld waarbij je jezelf op een praktische manier verder ontwikkelt op dit onderwerp.

Na afronding van deze module ontvang je 70 punten herregistratiewaarde.

 

schoolregister po herregistratie

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Geregistreerde schoolleiders die dieper in willen gaan op het ontwikkelen van onderwijs dat is afgestemd op de talentenontwikkeling en leerbehoeften van de leerlingen, samenwerking in relatie tot passend onderwijs en de professionalisering van het personeel met als doel om als team vorm en inhoud te gegeven aan de onderwijsontwikkeling op schoolniveau.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uitgangspunten zijn jouw eigen beroepspraktijk en de persoonlijke leerdoelen die je ten aanzien van dit thema formuleert. We bieden je actuele kennis die je d.m.v. interessante werkvormen en leerstrategieën bespreekt en verwerkt in de leergroep en vervolgens toepast binnen jouw eigen beroepspraktijk. Op individueel niveau wordt de rode lijn gevormd door jouw individuele leervragen en de door je ingebrachte casuïstiek uit jouw praktijk. Er wordt van je verwacht dat je bereid bent om relevante informatie uit jouw praktijk beschikbaar te stellen voor andere deelnemende schoolleiders in de opleiding.

  Op groepsniveau worden de contactdagen verbonden door een gezamenlijke inhoudelijke leerlijn. Je maakt gebruik van vragenlijsten en een persoonlijk logboek om reflectie te stimuleren en jezelf bewust te maken van je eigen leerproces.

  Daarnaast bestudeer je literatuur waarbij je de vertaling maakt naar de werkpraktijk van jou als schoolleider. Je wordt gevraagd om opdrachten uit te werken, om de stof te internaliseren en om de praktijk van de schoolleider steeds erbij te kunnen betrekken. Verder werk je in leerteams om individuele leervragen, leerdoelen en eigen verandercasuïstiek te bespreken.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Totale studiebelasting van 140 uur, waarvan 35 uur contacttijd en 105 uur zelfstudie en opdrachten. De opdrachten vallen voor een groot deel samen met werkzaamheden binnen jouw eigen praktijk.

  Wil je meer weten over het programma van de opleiding? Vraag een brochure aan.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Leidinggeven aan leren zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.095,-.
  • Arrangementskosten: € 250,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Verlaag je studiekosten met een subsidie of financiering

  Deelnemers van deze opleiding kunnen in aanmerking komen voor een subsidie- of financieringsmogelijkheid, indien je aan de voorwaarden voldoet. Bekijk alle mogelijkheden en lees de voorwaarden op onze subsidie pagina.  

   

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je deze opleiding succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Leidinggeven aan leren. Deze opleiding is voor herregistratie goed bevonden door het Schoolleidersregister PO en gewaardeerd met 70 punten herregistratiewaarde.

  We hebben verschillende opties om al jouw herregistratiepunten te behalen. Bekijk hier ons aanbod, de duur en de herregistratiewaarde per module.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van deze opleiding:

  • Ontwikkel je een visie op passend onderwijs en opbrengstgericht werken en vertaal je de visie op passend onderwijs naar de schoolorganisatie.
  • Zet je de leercyclus van de school in bij het continueren en verbeteren van het omgaan met verschillen.
  • Geef je de organisatiekenmerken (opnieuw) vorm vanuit een onderwijskundige visie.
  • Stimuleer je de samenwerking in het team en met aanverwante partners ten aanzien van passend onderwijs.
  • Ontwikkel je met jouw team nieuwe kennis op het gebied van passend onderwijs.
  • Benut je de ontvangen feedback op het eigen functioneren effectief.
  • Reflecteer je kritisch op de eigen ontwikkeling.
  • Benut je de verschillen tussen teamleden en draagt daarmee bij aan een ontwikkelingsgerichte teamcultuur.
  • Stimuleer je leraren, in samenwerking met het bestuur, om gedifferentieerd les te geven en draag je zo bij aan de deskundigheidsbevordering van de docenten.
  • Breng je een professionele dialoog op gang waardoor er in de school geleerd wordt van en met elkaar.

   

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of 088-9098000.

  Programma

  Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen

  Programma per bijeenkomst:

  Bijeenkomst 1. Introductie en omgaan met verschillen in de klas;
  Bijeenkomst 2. Omgaan met verschillen als team;
  Bijeenkomst 3. De schoolorganisatie ingericht vanuit omgaan met verschillen;
  Bijeenkomst 4. Omgaan met verschillen en samenwerking;
  Bijeenkomst 5. Posterpresentaties van je eindproduct. 
   

  programma Professionalisering schoolleiders – Omgaan met verschillen
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven