Skip to main content

Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Professionalisering schoolleiders – Samenwerken met de regio

Inschrijven
Professionalisering schoolleiders – Samenwerken met de regio
Iets voor jou?
 • Je bent geregistreerd directeur in het primair onderwijs (RDO).
 • Je wilt jezelf herregistratie in het Schoolleidersregister PO.
 • Je wilt je kennis, vaardigheden en inzichten verder ontwikkelen op het gebied van samenwerken met stakeholders (ouders, bestuur en externe organisaties) in de regio van jouw schoollocatie. Dit sluit aan bij de professionaliseringsthema’s ‘Educatief partnerschap’, ‘Samenwerken met het bestuur’ en ‘Samenwerken met de regio’.

 

Schoolleiders in het primair onderwijs dienen zich iedere 4 jaar te herregistreren. In totaal dient iedere schoolleider in 4 jaar 100 herregistratiepunten te behalen. Dit kan o.a. door je verder te professionaliseren in de 18 professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO. Samenwerken met de regio is één van deze thema’s. Wij hebben voor dit thema een interessante module waarbij je jezelf op een praktische manier verder ontwikkelt op dit onderwerp.

Na afronding van deze module ontvang je 70 punten herregistratiewaarde.

 

schoolregister po herregistratie

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Geregistreerde schoolleiders die hun school en zichzelf helder willen positioneren als educatief partner en in duurzame partnerschappen samenwerken met ouders, het bestuur en andere partners in de regio.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Uitgangspunten zijn jouw eigen beroepspraktijk en de persoonlijke leerdoelen die je ten aanzien van dit thema formuleert. We bieden je actuele kennis die je d.m.v. interessante werkvormen en leerstrategieën bespreekt en verwerkt in de leergroep en vervolgens toepast binnen jouw eigen beroepspraktijk. Op individueel niveau wordt de rode lijn gevormd door jouw individuele leervragen en de door je ingebrachte casuïstiek uit jouw praktijk. Er wordt van je verwacht dat je bereid bent om relevante informatie uit jouw praktijk beschikbaar te stellen voor andere deelnemende schoolleiders in de module.

  Op groepsniveau worden de contactdagen verbonden door een gezamenlijke inhoudelijke leerlijn. Je maakt gebruik van vragenlijsten en een persoonlijk logboek om reflectie te stimuleren en jezelf bewust te maken van je eigen leerproces.

  Daarnaast bestudeer je literatuur waarbij je de vertaling maakt naar de werkpraktijk van je als schoolleider. Je wordt gevraagd om opdrachten uit te werken om de stof te internaliseren en om de praktijk van de schoolleider steeds erbij te kunnen betrekken en werk je in leerteams om individuele leervragen, leerdoelen en eigen verandercasuïstiek te bespreken.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Totale studiebelasting van 140 uur, waarvan 35 uur contacttijd en 105 uur zelfstudie en opdrachten. De opdrachten vallen voor een groot deel samen met werkzaamheden binnen jouw eigen praktijk.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de module Samenwerken met de regio zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.950,-.
  • Arrangementskosten: € 150,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de module een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

   

  Diploma

  Diploma

  Wanneer je deze module succesvol hebt afgerond, ontvang je het certificaat Samenwerken met de regio. Deze module is voor herregistratie goed bevonden door het Schoolleidersregister PO en gewaardeerd met 70 punten herregistratiewaarde.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het volgen van deze module:

  • Heb je aan de hand van een omgevingsanalyse de omgeving van de school in kaart gebracht en heb je vanuit de analyse een waardenprofiel van de school samengesteld zodat de waarden van de school ten opzichte van de omgeving zichtbaar zijn geworden.
  • Vertaal je het waardenprofiel naar consequenties voor de schoolleider om voornemens te formuleren voor extern gericht schoolleiderschap.
  • Formuleer je de missie en visie ten aanzien van de maatschappelijke positionering van de school.
  • Stel je een advies op waarin concrete stappen genomen worden ten aanzien van de gewenste maatschappelijke positionering.
  • Leer je door middel van co-creatie met stakeholders gezamenlijk gedragen plannen te operationaliseren.
  • Gebruik je de inzichten van de onderhandelingsmethodieken ten behoeve van een optimaal samenwerkingsresultaat.
  • Voer je een professionele dialoog met bestuurders waarin de onderlinge verhoudingen worden bepaald zodat er een productieve samenwerking ontstaat.
  • Onderbouw je de scheiding van verantwoordelijkheden tussen het bestuur, de schoolleider en een onafhankelijk toetsorgaan.
  • Formuleer je in interactie en dialoog met het bestuur concrete werkafspraken.
  • Stimuleer je op aantoonbare wijze de ouderbetrokkenheid bij de inhoud van het onderwijsprogramma.
  • Ken je het managementstatuut en benoemt wat dit betekent voor de eigen rol in de beleidsvoorbereiding.
  • Ga je de dialoog aan met de maatschappelijke omgeving en geef je vorm aan effectieve samenwerkingsrelaties binnen en buiten het onderwijs.
  • Analyseer je groei- en krimpscenario’s diepgaand en gebruik je de informatie om regionale samenwerkingsverbanden aan te gaan.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  test
  4 keer per jaar starten
  Wij geven je graag de regie om zelf te beslissen wanneer je een opleiding wil volgen, daarom bieden we 4 startmomenten per jaar. Zo bepaal jij op welk moment het jou het beste uitkomt.
  Bekijk de voordelen
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Professionalisering schoolleiders – In relatie staan tot de omgeving

  Programma per bijeenkomst:

  Bijeenkomst 1. De omgeving in kaart;
  Bijeenkomst 2. Waardenprofiel;
  Bijeenkomst 3. Visie en missie maatschappelijke positionering;
  Bijeenkomst 4. Onderhandelen met stakeholders;
  Bijeenkomst 5. Presentatie en leiden van een (feedback)discussie.
   

  Programma Professionalisering schoolleiders – Samenwerken met de regio
   
  Download brochure Inscrijven