Skip to main content

Coördinator

Coordinator
iets voor u?
 • U werkt al enkele jaren als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs.
 • U wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en schoolbeleid.
 • U heeft interesse in een coördinerende functie.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 7 dagdelen
 • studiebelasting 150 SBU
 • studiekosten 1.550,-
 • startdata
  • 24-09-2019 Rotterdam
  • 14-01-2020 Breda
  • 14-01-2020 Den Bosch
  • 14-01-2020 Goes
  • 16-01-2020 Utrecht
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
coördinator

Coördinator

De leerlijn tot coördinator richt zich op de coördinerende rol van de leraar binnen de organisatie. Een coördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van het onderwijs. De coördinator is in staat om vanuit aandacht voor persoonlijk leiderschap een veranderproces in te richten en collega’s in de uitvoering van hun vakmanschap in de klas te begeleiden.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De leerlijn coördinator is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en zich graag willen oriënteren op het leidinggeven/coördineren.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De leerlijn coördinator start met ontwikkelassessment gevolgd door een ontwikkelgesprek met de docent. Het assessment brengt uw competenties en drijfveren in beeld. Op basis van de uitkomsten formuleert u persoonlijke leerdoelen waaraan u wilt werken gedurende het opleidingstraject.
  Naast de meer traditionele leervormen (plenaire bijeenkomsten) zal een deel van het leren plaatsvinden via leren in de eigen organisatie en onze digitale leeromgeving ten behoeve van ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw: u voert regie over uw eigen leerproces en neemt zelf verantwoordelijkheid voor uw leren waar, wanneer en met wie u dat wilt. De volgende modules komen aan bod:

  • Persoonlijk leiderschap 1
  • Verandermanagement 1
  • Coachend en begeleiden 1

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De leerlijn coördinator bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur en heeft een doorlooptijd van een half jaar. De leerlijn kent een studiebelasting van 150 uur, waarvan 21 contacturen. De overige uren worden besteed aan zelfstudie (o.a. via het social learning platform) en werkplekleren.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de leerlijn coördinator zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.550,-
  • Arrangementskosten: € 30,-

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.
  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de leerlijn coördinator ontvangt u 3 certificaten:

  • Persoonlijk leiderschap 1
  • Verandermanagement 1
  • Coachen en begeleiden 1.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding bent u in staat om:

  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de schoolorganisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de leerprestaties van de leerlingen.
  • Collega’s te begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zet u fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

   

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de leerlijn coördinator kunt u doorstromen naar modules die leiden tot de postbachelor opleiding Teacher Leader. U ontwikkelt zichzelf verder op het gebied van Persoonlijk leiderschap, Verandermanagement en Coachend en begeleiden. Tevens is het mogelijk om uzelf verder te ontwikkelen op één van deze thema’s, passend bij uw wensen en ambities. In dat geval ontvangt u een certificaat passend bij de gekozen module. Ook kunt u doorstromen naar een module taalspecialist of rekenspecialist. U ontvangt in dat geval een postbachelor diploma taalcoördinator of rekencoördinator.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van uw keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Module 1: Persoonlijk leiderschap 1

  Persoonlijk leiderschap gaat over wie u bent als persoon. Wie bent u? Wat drijft u? Wat wil en kan u? Dit wordt vertaald  naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van uw eigen talenten en kwaliteiten bent u in staat uw doelen te realiseren. Tevens bent u zich bewust van uw valkuilen. Hoe meer inzicht in uzelf als persoon, hoe beter u uw organisatie en team verder kan helpen. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Actief organiseren van feedback en kritisch reflecteren op het eigen handelen.
  • Keuzes in het handelen baseren op de persoonlijke visie en deze af kunnen zetten tegen de schoolvisie.
  • Proactief vorm geven aan de eigen ontwikkeling en analyseren van eigen ontwikkelingsmogelijkheden in perspectief van de organisatiedoelstellingen.

  Module 2: Verandermanagement 1

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Realiseren van een overzicht van inhoudelijke en didactische keuzes die in de diverse groepen worden gemaakt.
  • Formuleren van een onderwijsvisie en leidt hier een visie op onderwijsinhoudelijk en onderwijs gerelateerd thema af.
  • Ontwikkelen van een verbeterplan voor (een deel van) de organisatie.
  • Leidinggeven aan de ontwikkeling van veranderprocessen met inzet van bij de situatie passende veranderingstheorieën en werkwijzen.

   

  Module 3: Coachen en begeleiden 1

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s.
  Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Hanteren van communicatievaardigheden en regie voeren
  • Inzetten van gesprekstechnieken ten einde doelgericht te kunnen werken aan gestelde doelen.
  • Diverse coachtechnieken hanteren op individueel en teamniveau.
  • Teamleden met succes door een veranderingsproces leiden.
  • Veranderingsbereidheid vergroten.
  • Draagvlak creëren in het team.

   

  -       

   

  Programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven