Skip to main content

Jonge kind specialist

Jonge-kind-specialist-vakinhoudelijk
iets voor u?
 • U werkt als leerkracht in groep 1-2 van het basisonderwijs.
 • U wilt kleuters op een speelse manier stimuleren en een rijke leeromgeving creëren.
 • U wilt de specialist binnen het onderwijsteam worden en mee vormgeven aan onderwijsbeleid.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 350 SBU
 • studiekosten 2.700,-
 • startdata
  • 25-09-2019 Utrecht
  • 25-09-2019 Rotterdam
  • 25-09-2019 Goes
  • 25-09-2019 Breda
  • 25-09-2019 Den Bosch
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven

Jonge kind specialist

Het kind in de kleuterfase ontwikkelt zich op een geheel eigen manier. Het spelenderwijs leren neemt hierbij een belangrijke plaats in. Binnen spel komen alle ontwikkelingslijnen samen.

Wanneer leerkrachten de ontwikkelingslijnen kennen, zijn zij in staat een rijke leeromgeving te creëren.

Vaardigheden van de jonge kind specialist

Onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat kinderen in de eerste jaren van hun ontwikkeling begeleid worden door leerkrachten die op de hoogte zijn van de specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind. Leerkrachtvaardigheden, zoals het werken in kleine kringen en het uitlokken van interacties, zijn hierbij noodzakelijk. Deze leerkrachten zijn in staat de ontwikkeling van het jonge kind op de juiste manier te stimuleren.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding is bedoeld voor enthousiaste (onderbouw)leerkrachten uit het (speciaal) basisonderwijs. Als leerkracht bent u werkzaam in de groepen 1-2 van het primair onderwijs en maakt u deel uit van een onderwijsteam wat open staat voor innovatie. U bent naast uw lesgevende taken binnen de eigen organisatie bezig met het kennisoverdracht aan collega’s en beleidsontwikkeling gericht op het onderwijs aan het jonge kind.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Tijdens de postbacheloropleiding Jonge Kind Specialist wisselen theorie en praktijk elkaar af. U zult veel leren van de opleidingsdocent, van de materialen die worden aangereikt, maar zeker ook van de andere deelnemers.

  Leerteams

  Naast de informatie en begeleiding die u ontvangt vanuit de opleidingsdocent(en) is het leren van en met elkaar en toepassing binnen de eigen organisatie het uitgangspunt binnen de opleiding. Tevens staat het samenwerken en intervisie in leerteams centraal. Daarnaast maakt elk leerteam een keuze uit de volgende thema’s voor onderzoek en verdieping:

  • Sociale media en kleuters
  • Creativiteit/muziek
  • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
  • Wereldoriëntatie

  De uitkomsten van de onderzoeken worden geïntegreerd in het aanbod op het gebied van taal en rekenen. Kennisoverdracht vindt plaats doordat de leerteams de eindresultaten van het onderzoek/de verdieping aan elkaar presenteren.

  Casuïstiek vanuit uw eigen praktijk

  U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere deelnemers. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormt de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met mededeelnemers over kansen voor uw organisatie en vakgebied.

  Social learning

  Naast de meer traditionele leervormen vindt een deel van het leren plaats in een digitale leeromgeving voor ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw, namelijk dat u zelf verantwoordelijkheid kunt nemen voor uw leren en dat u wilt leren waar, wanneer en met wie u dat wilt.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt nominaal 1 jaar en bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur. De totale studiebelasting bedraagt 350 uur en is als volgt opgebouwd:

  • Intake en assessment: 2 uur
  • Contacturen: 48 uur
  • Zelfstudie: 100 uur
  • Werkplekleren: 200 uur

  Het werkplekleren bestaat uit het uitvoeren van praktijkopdrachten, onderzoeken en het maken van een meesterstuk als eindwerkstuk.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de postbacheloropleiding Jonge kind specialist zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.700,-.
  • Arrangementskosten: € 82,50.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het postbachelordiploma Jonge Kind Specialist.

  Resultaat

  Resultaat

  De jonge kind specialist verzorgt, vanuit een onderbouwde visie op de ontwikkeling van het jonge kind, een beargumenteerd onderwijsaanbod. U kent de leerlijnen en weet hoe u de ontwikkelingsgebieden kunt observeren en hoe u deze kunt registreren in het leerlingvolgsysteem van uw school. U bent in staat om (in overleg met directie) beleid te ontwikkelen en uw collega’s vanuit een lerend netwerk te ondersteunen en begeleiden om de kwaliteit van het onderwijs aan het jonge kind te verbeteren.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Jonge kind specialist

  De opleiding bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur. Naast een intensieve verkenning van de ontwikkeling van het jonge kind is er aandacht voor de volgende onderwerpen;

  • Visies op onderwijs aan het jonge kind
  • Observatie en signaleringssystemen en -technieken in relatie tot de leerlijnen
  • De specifieke pedagogisch-didactische benadering van het jonge kind
  • Leerkrachtvaardigheden die nodig zijn bij de ontwikkeling van het jonge kind
  • Passend onderwijs (opbrengstgericht werken, groepsoverzichten en –plannen in relatie tot de pedagogisch didactische benadering van het jonge kind)

  De opleiding bestaat uit een algemeen deel en een specifiek deel. Tijdens het algemene deel van de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Onderwijsvisies op het jonge kind (sturend-volgen-ontwikkelingsgericht)
  • Spel en handelingsgericht werken
  • Groepsmanagement
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Taal
  • Rekenen

  Tijdens het specifieke deel wordt er gewerkt in leerteams. Ieder leerteam kiest één van onderstaande thema’s voor onderzoek en verdieping. De eindresultaten van het onderzoek worden aan elkaar gepresenteerd.

  • Sociale media en kleuters
  • Creativiteit/muziek
  • Bewegingsactiviteiten/sensomotorische ontwikkeling
  • Wereldoriëntatie

  Programma Jonge kind specialist
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  • Behalve dat wij onszelf als deelnemers van deze opleiding ontwikkelen weet ik zeker dat wij anderen binnen ons team ervan kunnen overtuigen dat sommige zaken anders en beter kunnen.

   testimonial-onderwijs-mandyaerts
   Mandy Aerts
   Leerkracht groep 2/3
  • De onderwerpen die op het programma stonden, zijn ‘dagelijkse kost’ op de werkvloer. Dit sprak mij erg aan.

   testimonial-onderwijs-mandyvanderee
   Mandy van de Ree
   Leerkracht groep 2/3
  • Wat ik heel goed vind aan deze opleiding is dat wat ik vandaag leer, ik morgen toe kan passen.

   testimonial-onderwijs-karinvanhoof
   Karin van Hoof
   Leerkracht groep 2/3
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven