Skip to main content

Rekencoördinator

rekencoordinator-primair-onderwijs
iets voor u?

 • U werkt al enkele jaren als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs.
 • U wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskunde onderwijs.
 • U heeft affiniteit met reken-wiskunde onderwijs en interesse in een coördinerende functie.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • startdata
  • 10-09-2019 Goes
  • 10-09-2019 Breda
  • 10-09-2019 Den Bosch
  • 17-09-2019 Utrecht
  • 17-09-2019 Rotterdam
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
rekencoordinator avansplus breda

Rekencoördinator primair onderwijs

De opleiding tot rekencoördinator richt zich op de vakdidactiek rekenen-wiskunde in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar binnen de organisatie. Een rekencoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van rekenen-wiskunde doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus reken-wiskunde onderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Anderzijds is de rekencoördinator in staat om vanuit aandacht voor persoonlijk leiderschap een veranderproces in te richten en collega’s in de uitvoering van hun vakmanschap in de klas te begeleiden.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding rekencoördinator is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met reken-wiskunde onderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Er zijn twee routes welke doorlopen kunnen worden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans⁺ u de bij u best passende route adviseren.

  • Route 1 start met de module rekenspecialist waarna 3 modules leidend tot coördinator kunnen worden gevolgd.
  • Route 2 start met 3 modules tot coördinator waarna de module tot rekenspecialist kan worden gevolgd

  Bij aanvang van de 3 modules tot coördinator wordt gestart met een persoonlijk ontwikkelassessment gevolgd door een ontwikkelgesprek met de docent. Het assessment brengt uw competenties en drijfveren in beeld. Op basis van de uitkomsten formuleert u persoonlijke leerdoelen waaraan u wilt werken gedurende het opleidingstraject.
  Naast de meer traditionele leervormen (plenaire bijeenkomsten) zal een deel van het leren plaatsvinden via leren in de eigen organisatie en onze digitale leeromgeving ten behoeve van ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw: u voert regie over uw eigen leerproces en neemt zelf verantwoordelijkheid voor uw leren waar, wanneer en met wie u dat wilt. De volgende modules komen aan bod:

  • Vakdidactiek Rekenen-wiskunde onderwijs
  • Persoonlijk leiderschap 1
  • Verandermanagement 1
  • Coachend en begeleiden 1

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module tot rekenspecialist bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, heeft een doorlooptijd van een half jaar en kent een studiebelasting van 150 uur, waarvan 21 contacturen. De overige uren worden besteed aan zelfstudie (o.a. via het social learning platform) en werkplekleren.
  De 3 modules leidend tot coördinator bestaan uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, hebben gezamenlijk eveneens een doorlooptijd van een half jaar en kent gezamenlijk een studiebelasting van 150 uur, waarvan 21 contacturen. De overige uren worden besteed aan zelfstudie (o.a. via het social learning platform) en werkplekleren.

   

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Rekencoördinator zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900,-
  • Arrangementskosten: € 60,-  (inclusief assessment)

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Deze opleiding kan ook als maatwerk of incompany traject worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@avansplus.nl of via 0900 - 110 10 10 (lokaal tarief).

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvangt u het postbachelordiploma rekencoördinator, inclusief certificaten van de afzonderlijke modules.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding bent u in staat om:

  • Vanuit een visie op reken-wiskundeonderwijs en vanuit kennis en inzichten van de verschillende rekendomeinen het rekenonderwijs in te richten.
  • Een krachtige leeromgeving in te richten, gebruik makend van verschillende werkvormen.
  • Leerlingen op verschillende niveaus adequaat te begeleiden en ondersteunen.
  • Zelfstandig reken-wiskunde opgaven op te lossen door gebruik te maken van diverse oplossingsstrategieën.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de schoolorganisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de leerprestaties van de leerlingen.
  • Collega’s de begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zet u fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.


    

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding rekencoördinator kunt u instromen in de opleiding Teacher Leader waar u zichzelf in een half jaar verder ontwikkelt op het gebied van Persoonlijk leiderschap, Verandermanagement en Coachend en begeleiden. Tevens is het mogelijk om uzelf verder te ontwikkelen op één van deze thema’s, passend bij uw wensen en ambities.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van uw keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Rekencoördinator

  De module rekenspecialist bestaat uit een kernprogramma en een facultatief programma. In het kernprogramma komen de volgende thema’s aan bod: oriëntatie, gecijferdheid, analyseren van leerlinggegevens, communicatie, oefenen, leerlijnen, zwakke rekenaars, sterke rekenaars en netwerken. In het facultatieve deel wordt een keuze gemaakt uit de volgende thema’s: tafeldidactiek, ontluikende gecijferdheid, meetkunde, procenten, denken in doelen, opbrengstgericht werken, digitale didactiek, taal in de rekenles, rekenen in andere vakken, onderzoekend leren en creativiteit. De keuze voor de facultatieve thema’s is niet willekeurig. Er zal zorggedragen moeten worden voor een samenhangende opleiding.

  In de module is aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen en het reken-wiskunde onderwijs. De opleiding sluit aan op de actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, passende perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, het handelingsgericht werken in het reken-wiskunde onderwijs, het protocol Ernstige reken-wiskunde problemen en dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in het reken-wiskundeles.

  Er zijn 3 modules leidend tot coördinator.

  Module 1: Persoonlijk leiderschap

  Persoonlijk leiderschap gaat over wie u bent als persoon. Wie bent u? Wat drijft u? Wat wil en kan u? Dit wordt vertaald  naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van uw eigen talenten en kwaliteiten bent u in staat uw doelen te realiseren. Tevens bent u zich bewust van uw valkuilen. Hoe meer inzicht in uzelf als persoon, hoe beter u uw organisatie en team verder kan helpen. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Actief organiseren van feedback en kritisch reflecteren op het eigen handelen.
  • Keuzes in het handelen baseren op de persoonlijke visie en deze af kunnen zetten tegen de schoolvisie.
  • Proactief vorm geven aan de eigen ontwikkeling en analyseren van eigen ontwikkelingsmogelijkheden in perspectief van de organisatiedoelstellingen.

  Module 2: Verandermanagement

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Realiseren van een overzicht van inhoudelijke en didactische keuzes die in de diverse groepen worden gemaakt.
  • Formuleren van een onderwijsvisie en hier een visie op onderwijsinhoudelijk en onderwijs gerelateerd thema op afleiden.
  • Ontwikkelen van een verbeterplan voor (een deel van) de organisatie.
  • Leidinggeven aan de ontwikkeling van veranderprocessen met inzet van bij de situatie passende veranderingstheorieën en werkwijzen.

   

  Module 3: Coachen en begeleiden

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s.
  Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Hanteren van communicatievaardigheden en regie voeren
  • Inzetten van gesprekstechnieken ten einde doelgericht te kunnen werken aan gestelde doelen.
  • Diverse coachtechnieken hanteren op individueel en teamniveau.
  • Teamleden met succes door een veranderingsproces leiden.
  • Veranderingsbereidheid vergroten.
  • Draagvlak creëren in het team.

  Programma Rekencoördinator po
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  • Tijdens de opleiding heb ik onder andere geleerd hoe de rekenontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Vooral de manier waarop deze kinderen leren is mij meer duidelijk geworden.

   testimonial-onderwijs-kimvalkenburg
   Kim Valkenburg
   Groepsleerkracht
  • De kennis van de docent met betrekking tot rekenen en wiskunde was zeer goed.

   testimonial-onderwijs-thomasmusters
   Thomas Musters
   Groepsleerkracht
  • Zeer leerzame opleiding, ik heb veel over rekenen geleerd terwijl ik dacht dat je na 13 jaar rekenonderwijs geven, alles zo ongeveer wel weet.. Dat was dus niet het geval!

   testimonial-onderwijs-marjoleinzitteren
   Marjolein van Zitteren
   Groepsleerkracht
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven