Skip to main content

Taalcoördinator

taalcoordinator-vakinhoudelijke-specialisaties
iets voor u?

 

 • U werkt al enkele jaren als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs.
 • U wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van taalonderwijs.
 • U heeft affiniteit met taalonderwijs en interesse in een coördinerende functie.

In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.900,-
 • startdata
  • 10-09-2019 Breda
  • 10-09-2019 Den Bosch
  • 10-09-2019 Utrecht
  • 10-09-2019 Goes
  • 17-09-2019 Rotterdam
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
taalcoordinator avansplus breda

Taalcoördinator

De opleiding tot taalcoördinator richt zich op de vakdidactiek taal in de klas/school én op de coördinerende rol van de leraar binnen de organisatie. Een taalcoördinator levert een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van het taalonderwijs doordat hij/zij enerzijds in staat is om op verschillende niveaus taalonderwijs te ontwikkelen op basis van leerlijnen, referentieniveaus en kerndoelen. Anderzijds is de taalcoördinator in staat om vanuit aandacht voor persoonlijk leiderschap een veranderproces in te richten en collega’s in de uitvoering van hun vakmanschap in de klas te begeleiden.

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding taalcoördinator is bedoeld voor leraren in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met taalonderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Er zijn 2 routes die doorlopen kunnen worden. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en/of wensen vanuit de schoolorganisatie kan Avans⁺ u de bij uw situatie best passende route adviseren.

  • Route 1 start met de module taalspecialist waarna 3 modules leidend tot coördinator kunnen worden gevolgd.
  • Route 2 start met 3 modules tot coördinator waarna de module tot taalspecialist kan worden gevolgd.

  Bij aanvang van de 3 modules tot coördinator wordt gestart met een persoonlijk ontwikkelassessment gevolgd door een ontwikkelgesprek met de docent. Het assessment brengt uw competenties en drijfveren in beeld. Op basis van de uitkomsten formuleert u persoonlijke leerdoelen waaraan u wilt werken gedurende het opleidingstraject.
  Naast de meer traditionele leervormen (plenaire bijeenkomsten) zal een deel van het leren plaatsvinden via leren in de eigen organisatie en onze digitale leeromgeving ten behoeve van ‘social learning’. Hiermee wordt aangesloten bij de wensen van de lerende in de 21e eeuw: u voert regie over uw eigen leerproces en neemt zelf verantwoordelijkheid voor uw leren waar, wanneer en met wie u dat wilt. De volgende modules komen aan bod:

  • Vakdidactiek Taalonderwijs
  • Persoonlijk leiderschap 1
  • Verandermanagement 1
  • Coachend en begeleiden 1

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module tot taalspecialist bestaat uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, heeft een doorlooptijd van een half jaar en kent een studiebelasting van 150 uur, waarvan 21 contacturen. De overige uren worden besteed aan zelfstudie (o.a. via het social learning platform) en werkplekleren.

  De 3 modules leidend tot coördinator bestaan uit 7 bijeenkomsten van 3 uur, hebben gezamenlijk eveneens een doorlooptijd van een half jaar en kent gezamenlijk een studiebelasting van 150 uur, waarvan 21 contacturen. De overige uren worden besteed aan zelfstudie (o.a. via het social learning platform) en werkplekleren.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Taalcoördinator zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.900 , -
  • Arrangementskosten: € 60 , -  (inclusief assessment)

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Deze opleiding kan ook als maatwerk of incompany traject worden uitgevoerd. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen via info@avansplus.nl of via 0900 - 110 10 10 (lokaal tarief).

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van alle modules ontvangt u het postbachelordiploma taalcoördinator, inclusief certificaten van de afzonderlijke modules.

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding bent u in staat om:

  • Vanuit een visie op taalonderwijs en vanuit kennis en inzichten van de verschillende domeinen van taal het taalonderwijs in te richten.
  • Een krachtige leeromgeving in te richten, gebruik makend van verschillende werkvormen.
  • Leerlingen op verschillende niveaus adequaat te begeleiden en ondersteunen.
  • Zelf richting te geven aan de invulling van het werken als coördinator in de schoolorganisatie waarbij aandacht is voor de persoon achter de coördinator (wie ben ik), zijn visie en ambitie (wat wil ik) en zijn leiderschapsvaardigheden (hoe realiseer ik dat).
  • Een veranderproces te begeleiden en een bijdrage te leveren aan de leerprestaties van de leerlingen.
  • Collega’s de begeleiden en ondersteunen bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zet u fundamentele communicatie- en coachtechnieken in.

   

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van uw keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na afronding van de opleiding taalcoördinator kunt u instromen in de opleiding Teacher Leader waar u zichzelf in een half jaar verder ontwikkelt op het gebied van Persoonlijk leiderschap, Verandermanagement en Coachend en begeleiden. Tevens is het mogelijk om uzelf verder te ontwikkelen op één van deze thema’s, passend bij uw wensen en ambities.

   

  Programma
  Taalspecialist

  Gedurende de opleiding taalspecialist draait het om het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van geletterdheid en taalvaardigheid te versterken. De focus ligt op het taalonderwijs aan 4 tot 12 jarigen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs.
  Een belangrijke pijler in de module is de inhoud en didactiek van interactief taalonderwijs. Verder wordt aan de volgende onderwerpen aandacht besteed:
  Mondelinge communicatie, ontluikende, beginnende en gevorderde geletterdheid, woordenschat, taalbeschouwing, taal bij andere vakken en de rol van de taalmethode.

  Module 1: Persoonlijk leiderschap

  Persoonlijk leiderschap gaat over wie u bent als persoon. Wie bent u? Wat drijft u? Wat wil en kan u? Dit wordt vertaald  naar de uitvoering van de werkzaamheden in de eigen organisatie. Door optimaal gebruik te maken van uw eigen talenten en kwaliteiten bent u in staat uw doelen te realiseren. Tevens bent u zich bewust van uw valkuilen. Hoe meer inzicht in uzelf als persoon, hoe beter u uw organisatie en team verder kan helpen. De volgende doelen staan centraal:

  • Actief organiseren van feedback en kritisch reflecteren op het eigen handelen.
  • Keuzes in het handelen baseren op de persoonlijke visie en deze af kunnen zetten tegen de schoolvisie.
  • Proactief vorm geven aan de eigen ontwikkeling en analyseren van eigen ontwikkelingsmogelijkheden in perspectief van de organisatiedoelstellingen.

  Module 2: Verandermanagement

  Verandermanagement gaat over het doorvoeren van veranderingen in de organisatie. Dit kan specifiek gericht zijn op het doorvoeren van een verandering op het gebied van bijvoorbeeld taalonderwijs of rekenonderwijs maar ook over het doorvoeren van een verandering in de cultuur of bepaalde structuur binnen de organisatie. Kennis over visie, veranderprocessen, veranderingstheorieën, het ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs en het leiding geven aan veranderingen zijn hierin essentieel. Tevens is een onderzoekende houding essentieel zodat gemaakte keuzes verantwoorde kunnen worden op basis van theorie en praktijk. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Realiseren van een overzicht van inhoudelijke en didactische keuzes die in de diverse groepen worden gemaakt.
  • Formuleren van een onderwijsvisie en hier een visie op onderwijsinhoudelijk en onderwijs gerelateerd thema op afleiden.
  • Ontwikkelen van een verbeterplan voor (een deel van) de organisatie.
  • Leiding geven aan de ontwikkeling van veranderprocessen met inzet van bij de situatie passende veranderingstheorieën en werkwijzen.

  Module 3: Coachen en begeleiden

  Het gaat hierbij over persoonlijke groei en bewustwording. Het exploreren, ontwikkelen en toepassen van de mogelijkheden van collega’s.
  Bij de begeleiding van individuen en teams (bijvoorbeeld in een werkgroep of PLG) is het van belang dat zij gedurende een veranderproces ondersteund worden bij de uitvoering van hun vakmanschap in de klas. Hiervoor zijn effectieve inzet van communicatie- en coachtechnieken noodzakelijk waarbij geformuleerde ontwikkeldoelen van de organisatie uitgangspunt vormen. De volgende doelen staan hierbij centraal:

  • Hanteren van communicatievaardigheden en regie voeren
  • Inzetten van gesprekstechnieken ten einde doelgericht te kunnen werken aan gestelde doelen.
  • Diverse coachtechnieken hanteren op individueel en teamniveau.
  • Teamleden met succes door een veranderingsproces leiden.
  • Veranderingsbereidheid vergroten.
  • Draagvlak creëren in het team.

  Programma Taalcoördinator
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al uw opleidingsvragen

  Meld u nu aan
  • Een opleiding die prima te doen is binnen het jaar als je goed door werkt. Het is fijn dat er bij de opdrachten kort & bondigheid wordt verwacht, en dat het niet is: 'hoe langer, hoe beter'.

   testimonial-onderwijs-deelnemer
   Deelnemer Avans+
   Groepsleerkracht
  • De opleiding bood de mogelijkheid deelnemers te laten sparren over taal. Dat heeft me vele leuke, praktische en verrassende lesideeën gegeven.

   taalcoordinator-dorry-wddepohl
   Dorry Weddepohl
   Leerkracht basisonderwijs
  • Veel werk in een korte tijd met als uiteindelijk resultaat, het diploma taalcoördinator.

   testimonial-onderwijs-jeanettekoenders
   Jeanette Koenders
   Groepsleerkracht
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven