Skip to main content

Rekencoördinator

rekencoordinator-primair-onderwijs
iets voor u?

 • U werkt al enkele jaren als leerkracht in het (speciaal) basisonderwijs.
 • U wilt een bijdrage leveren aan de kwaliteitszorg en schoolbeleid op het gebied van reken-wiskunde onderwijs.
 • U heeft affiniteit met reken-wiskundeonderwijs en interesse in een coördinerende functie
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 1 jaar
 • studiebelasting 300 SBU
 • studiekosten 2.700,-
 • startdata
  • 25-09-2019 Goes
  • 25-09-2019 Rotterdam
  • 25-09-2019 Breda
  • 09-10-2019 Den Bosch
  • 09-10-2019 Utrecht
Bekijk alle startdata en locaties
rekencoordinator avansplus breda

Rekencoördinator primair onderwijs

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs op onze school? Hoe gaan we om met leerlingen met dyscalculie? Hoe dagen we sterke rekenaars uit? Een rekencoördinator kan antwoord geven op deze vragen en levert hiermee een wezenlijke bijdrage aan de schoolontwikkeling ten aanzien van rekenen-wiskunde.

 

Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De opleiding Rekencoördinator is bedoeld voor leerkrachten in het (speciaal) basisonderwijs met enkele jaren ervaring en affiniteit met reken-wiskundeonderwijs.

  Werkvorm

  Werkvorm

  Bij aanvang van de opleiding vindt een intakegesprek plaats. Tussentijds wordt er een voortgangsassessment gepland en na afloop van de opleiding een eindassessment.

  Gedurende de opleiding wordt voortdurend een koppeling gemaakt van de theorie naar de eigen praktijk en vice versa. De centrale vraag is steeds: ‘hoe pas ik het geleerde toe in de praktijk?’ Tevens wordt aandacht besteed aan de individuele professionele ontwikkeling als rekencoördinator.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Rekencoördinator bestaat uit 8 bijeenkomsten van 6 uur.

  De totale studiebelasting bedraagt 350 uur, waarvan 48 contacturen. De overige uren worden besteed aan zelfstudie en werkplekleren.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Rekencoördinator zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.700,-.
  • Arrangementskosten: € 80,-.

  Eventuele kosten voor literatuur zijn hierbij niet inbegrepen.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het postbachelordiploma Rekencoördinator.

  De opleiding Rekencoördinator is recentelijk volledig geactualiseerd door een werkgroep vanuit het Landelijk Platform Nascholing Primair Onderwijs (LPNPO).
   

  Resultaat

  Resultaat

  Als rekencoördinator vervult u een spilfunctie binnen uw school of bestuur op het gebied van reken-wiskundeonderwijs. Een rekencoördinator bewaakt en bevordert de inhoudelijke kwaliteit van het reken-wiskundeonderwijs. In overleg met de directie ontwerpt u rekenbeleid of schrijft u een rekenverbeterplan.

  Daarnaast draagt u bij aan het realiseren van het beleid op reken-wiskundegebied. U bent gespecialiseerd in het vormgeven van interactief, rijk en uitdagend rekenonderwijs. Tevens bent u in staat collega’s te ondersteunen, inspireren en adviseren bij hun werkzaamheden op het gebied van rekenen. Als professional werkt u aan uw eigen gecijferdheid en aan uw kennis en inzichten in de vakdidactiek.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Naomi Pinxteren van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 04.

  Programma
  Rekencoördinator

  De opleiding bestaat uit een verplicht kernprogramma van 10 bijeenkomsten en een facultatief deel van 5 bijeenkomsten. In het kernprogramma komen de volgende thema’s aan bod: oriëntatie, gecijferdheid, analyseren van leerlinggegevens, communicatie, oefenen, leerlijnen, zwakke rekenaars, sterke rekenaars, de rekencoördinator in beeld, netwerken en leergemeenschappen.

  In het facultatieve deel wordt een keuze gemaakt uit de volgende thema’s: tafeldidactiek, ontluikende gecijferdheid, meetkunde, procenten, denken in doelen, opbrengstgericht werken, digitale didactiek, taal in de rekenles, rekenen in andere vakken, onderzoekend leren en creativiteit.

  Per bijeenkomst komt één thema aan bod. De keuze voor de facultatieve thema’s is niet willekeurig. Er zal zorggedragen moeten worden voor een samenhangende opleiding.

  In de opleiding is er aandacht voor beproefde vakdidactische inzichten en leerlijnen en het reken-wiskundeonderwijs. De opleiding sluit aan op de actuele ontwikkelingen als de referentieniveaus rekenen, Passende Perspectieven, onderzoekend leren, digitale onderwijsmaterialen, resultaatgericht werken, rekenbeleidsplannen, het handelingsgericht werken in het reken-wiskundeonderwijs, het protocol Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) en bovenpresteerders in de reken-wiskundeles.

  Programma Rekencoördinator po
  • Tijdens de opleiding heb ik onder andere geleerd hoe de rekenontwikkeling bij jonge kinderen verloopt. Vooral de manier waarop deze kinderen leren is mij meer duidelijk geworden.

   testimonial-onderwijs-kimvalkenburg
   Kim Valkenburg
   Groepsleerkracht
  • De kennis van de docent met betrekking tot rekenen en wiskunde was zeer goed.

   testimonial-onderwijs-thomasmusters
   Thomas Musters
   Groepsleerkracht
  • Zeer leerzame opleiding, ik heb veel over rekenen geleerd terwijl ik dacht dat je na 13 jaar rekenonderwijs geven, alles zo ongeveer wel weet.. Dat was dus niet het geval!

   testimonial-onderwijs-marjoleinzitteren
   Marjolein van Zitteren
   Groepsleerkracht
  Bekijk alle referenties
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  in Breda, Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Zwolle

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven