Skip to main content

Onze deuren zijn geopend en fysieke lessen zijn gedeeltelijk weer gestart! Kijk hier voor meer informatie.

Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en Risicomanagement Consultant (basis)

Inschrijven
Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en Risicomanagement Consultant (basis)
Iets voor jou?
 • Je bent professional op het gebied van verzuim- en risicomanagement.
 • Je wilt jouw blik en werkaanpak vanuit een bedrijfskundig perspectief verruimen.
 • Je wilt meer aandacht hebben voor een overkoepelende aanpak, gebaseerd op bedrijfskundige expertise.

 

Organisaties hebben te maken met (hoge) schadelast door verzuim. Bij de aanpak hiervan laten zij zich bijstaan door professionals die de problematiek vanuit hun eigen specialisme benaderen. Vaak is deze insteek bedrijfs - medisch of juridisch. Veelal ontbreekt daardoor het vermogen om verzuim organisatie breed te zien en komt men niet tot een structurele oplossing waardoor kostbare energie en geld verloren gaat. Het doorgronden, voorkomen en oplossen van duurzame inzetbaarheidsvraagstukken op organisatieniveau vraagt om kennis over hoe het in de cockpit van een bedrijf werkt. Daarmee realiseer je een overkoepelende aanpak, gebaseerd op bedrijfskundige expertise.

Een bedrijfskundige visie met als doel een positieve invloed op de continuïteit, duurzame inzetbaarheid en profitability heeft een grote waarde voor elke organisatie. Bedrijfskundige inzichten zijn een belangrijke voorwaarde om gedrag van mensen in organisaties effectief te managen. Het verwerven van bedrijfskundig inzicht staat daarom centraal in deze opleiding. Vanuit dat inzicht kunnen analyses van knelpunten en risico’s worden gedaan en oplossingen worden aangedragen. Het doel van deze opleiding is te komen tot een verbeterde, meer duurzame bedrijfsvoering, minder (verzuimrisico en verzuim-)kosten, meer stakeholderstevredenheid en medewerkersbetrokkenheid en daardoor een betere (arbeids-)marktpositie voor de betrokken organisatie. Wij hoeven je niet uit te leggen dat deze dienstverlening voor elke adviseur een welkome aanvulling is op het eigen specialisme. Daarnaast garandeert het een unieke (advies) positie voor jou richting jouw klant.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Deze opleiding is bedoeld voor alle Risicomanagement-, Verzuim- en Inkomensspecialisten. Professionals die hun blik en werkaanpak vanuit een bedrijfskundig perspectief willen verruimen en zo hun eigen impact en effectiviteit willen vergroten. Een behaalde GRMC-, RVI- of VVI-opleiding is wenselijk.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De leerstof die je thuis bestudeert, bespreken we tijdens de bijeenkomsten. We leggen verbanden tussen diverse kennisgebieden en er is volop aandacht voor vragen vanuit de praktijk. Bovendien maken we veel tijd vrij voor discussies met docenten en mededeelnemers.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding heeft een doorlooptijd van circa 10 weken, inclusief het schrijven van de afsluitende businesscase. Binnen deze opleiding wordt invulling gegeven aan 3 klassikale lesdagen van 6 uur. De voorbereiding vergt ongeveer 3 uur per lesdag. Het schrijven van de afsluitende business case zal, bij gedegen lesvoorbereiding en goede lesparticipatie, gemiddeld 10 uur in beslag nemen.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis) zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 995,-.
  • Leermiddelen: € 50,-.
  • Arrangementskosten: € 50,-.

  Je ontvangt rond aanvang van de leergang een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na het succesvol afronden van deze opleiding ontvang je het postbachelordiploma Bedrijfskundige Leergang voor Verzuim- en Risicomanagement Consultant (Basis) van de Avans Hogeschool B.V.

  Resultaat

  Resultaat

  Door het volgen van deze opleiding, verwerf je een betekenisvolle en onderscheidende positie ten opzichte van cliënten (intern of extern) en concurrenten. Daarnaast versterk je jouw adviesvaardigheden op de bedrijfskundige en organisatorische advisering.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met de opleidingsmanager Tessa Doove via tdoove@avansplus.nl of via 076 – 525 88 61.

  Programma

  Dag 1

  • Omgeving van de organisatie.
  • De organisatie bezien vanuit het DOR/ESH-paradigma.
  • Eerste oriëntatie op bedrijfskundige verzuimoorzaken en verzuimsoorten. Early warning signals.
  • Eerste oriëntatie op de businesscase en de vragen ten behoeve van de organisatiediagnose.

  Dag 2

  • Strategie, vertrekpunt voor de organisatie en de strategische visie op verzuim.
  • De strategische relevantie van verzuim.
  • Taakstructuur en systemen in relatie tot verzuim.

  Dag 3

  • Cultuur, stijl van leidinggeven
  • mensen en de relatie met verzuim.

  Bedrijfskundige leergang voor Verzuim- en inkomensspecialisten (basis)
   
  Download brochure Inscrijven