Skip to main content

Bachelor Omgevingskunde

Bachelor Omgevingskunde
iets voor u?
 • U wilt weten welke veranderingen de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt
 • U wilt naast uw eigen specialisme een brede kennis van andere domeinen binnen het speelveld milieu, bouw en ruimtelijke ordening ontwikkelen
 • Het is uw ambitie om u verder te ontwikkelen tot een gedegen omgevingsadviseur of medewerker VTH.
In het kort
 • niveau Bachelor
 • duur 3 jaar d.m.v. vrijstelling
 • studiebelasting 15 uur per week
 • studiekosten 16.800,-
 • startdata
  • 06-02-2020 Breda
  • 06-02-2020 Utrecht
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Bachelor omgevingskunde

Bachelor opleiding Omgevingskunde

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de professional waarbij een integrale, regisserende en adviserende houding moet worden aangenomen. Met een omgevingskunde opleiding wordt u voorbereid op de veranderende trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

De opleiding Bachelor Omgevingskunde richt zich op de professional die werkzaam is bij een organisatie die zich direct of indirect inzet voor een veilige duurzame leefomgeving. Dit kan een non-profitorganisatie zijn, zoals een omgevingsdienst, gemeente, provincie, waterschap, veiligheidsregio of Rijkswaterstaat. Ook medewerkers van profitorganisaties zoals adviesbureaus of consultancybureaus behoren tot de doelgroep. Deze opleiding is aangeboden ter accreditatie bij de NVAO om een formele bachelor status te krijgen.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De Bachelor Omgevingskunde is bedoeld voor aankomende omgevingsadviseurs en VTH-medewerkers die te maken gaan krijgen met de nieuwe omgevingswet. Het programma richt zich op de beroepspraktijk van de omgevingsadviseur in de rol van vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, casemanager, projectleider, (beleids)adviseur en/of specialist binnen een specifiek domein.
  Omdat de opleiding als een verkort, driejarig programma wordt aangeboden worden instroomeisen gesteld aan deelnemers. Naast vooropleidingseisen worden er ook eisen gesteld aan de werkervaring en de mogelijkheid om te leren in de eigen organisatie. Om dit te toetsen maakt een intakeprocedure onderdeel uit van het inschrijfproces.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De kracht van de opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan de overdracht van de aangeboden kennis naar de praktijk. Dit doet u door veel te werken met actuele business cases uit de eigen praktijk. U werkt Individueel en in groepsverband aan beroepsproducten en andere opdrachten. U rondt elke module af met een beroepsproduct (toets), zodat u kunt aantonen dat u de gewenste competenties heeft ontwikkeld. De opleiding sluit u af met een praktijkgericht onderzoek.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Naast de bijeenkomsten werkt u aan beroepsproducten op uw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 15 uur per week, exclusief de bijeenkomsten. Wij bespreken met u en, indien mogelijk, uw werkgever de mogelijkheden om een deel van deze tijd nuttig in te zetten in uw eigen organisatie zodat er een leer-werk situatie ontstaat.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de bacheloropleiding Omgevingskunde zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.600,- per jaar.
  • Boeken: circa € 500,- per jaar. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 600,- per jaar.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Het is mogelijk om het cursusgeld in termijnen te betalen via automatische incasso. Dat kan bij deze opleiding in 3 jaarlijkse  termijnen van € 5.800,- € 600,-. Overige kosten worden bij de eerste termijn geïncasseerd.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Deze bacheloropleiding Omgevingskunde is aangeboden ter accreditatie bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
  Bij een positief advies van de NVAO en wanneer u het vereiste aantal studiepunten behaald heeft, ontvangt u een getuigschrift Bachelor Omgevingskunde. De bijbehorende graad en titel die u dan mag voeren is Bachelor of Science Omgevingskunde (Bsc.).

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van de Bachelor Omgevingskunde bent u in staat zorg te dragen voor afstemming en samenwerking met verschillende disciplines en partijen, rondom de totstandkoming en realisatie van multidisciplinaire onderzoeken, plannen, projecten en programma's in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving. U bent in staat om een gedegen advies te geven over vraagstukken over technische aspecten van complexe bedrijfsmatige of particuliere activiteiten binnen de fysieke leefomgeving.

   

   

   

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley van der Sande van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma
  Jaar 1

  In jaar 1 wordt de basiskennis over de verschillende deskundigheidsgebieden van de omgevingswet opgedaan. Dit jaar maakt geen onderdeel uit van de bachelor opleiding zoals Avans⁺ deze aanbiedt. De betreffende kennis dient opgedaan te zijn door vooropleiding en relevante werkervaring voordat in jaar 2 van de bachelor opleiding ingestroomd wordt.

  Jaar 2 & 3

  In jaar 2 en 3 verbreedt en verdiept u zich als toekomstig omgevingsadviseur. De opleiding Omgevingskunde is modulair opgebouwd. U kunt daardoor de hele opleiding volgen, die bestaat uit in totaal 7 modules. U rondt iedere module af met een opdracht waarmee u direct in uw werk aan de slag kunt. Zo levert uw opleiding direct resultaat op.

  De volgende 7 modules kunt u doorlopen volgens een vastgestelde volgorde, waardoor u deze na 2 jaar afrondt. U kunt deze ook afzonderlijk volgen.

  • Module 1: Werken met de omgevingswet
  • Module 2: Adviseren rond omgevingsplannen
  • Module 3: Omgevingsvisie en –management
  • Module 4: Energie transitie
  • Module 5: Fysieke omgevingsvergunningen
  • Module 6: Vergunningen en leefomgeving
  • Module 7: Toezicht in de toekomst

  Persoonlijk leiderschap zit in alle modules verweven omdat dit een cruciale vaardigheid is voor een toekomstig omgevingsadviseur. Daarnaast worden in diverse modules Methodes en Technieken van Onderzoek (MTO) onderwezen om beter adviezen te kunnen geven gefundeerd vanuit een onderzoekende houding.

  Jaar 4

  Jaar 4 staat voor kwalificeren. U rondt de opleiding af door het uitvoeren van een integratief praktijkgericht onderzoek dat betrekking heeft op een realistische casus uit de beroepspraktijk van de omgevingsadviseur. U rapporteert daarover in de vorm van een afstudeerrapport en de presentatie en verdediging ervan. U laat zien dat u alle kennis, maar vooral kunde beheerst en weet hoe en wanneer dit toe te passen in de functie van omgevingsadviseur. Dit geldt ook op het persoonlijke vlak waarbij door kritische zelfreflectie het eigen handelen wordt bekeken en aangepast.

  Programma Omgevingskunde
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven