Skip to main content

Bachelor Omgevingskunde

Bachelor Omgevingskunde
iets voor u?
 • U wilt weten welke veranderingen de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt
 • U wilt naast uw eigen specialisme een brede kennis van andere domeinen binnen het speelveld milieu, bouw en ruimtelijke ordening ontwikkelen
 • Het is uw ambitie om u verder te ontwikkelen tot een gedegen omgevingsadviseur of medewerker VTH
In het kort
 • niveau Bachelor
 • duur 3 jaar d.m.v. vrijstelling
 • studiebelasting 15 uur per week
 • studiekosten 16.800,-
 • startdata
  • 14-02-2019 Utrecht
  • 14-02-2019 Breda
Bekijk alle startdata en locaties
Bachelor omgevingskunde

Bachelor opleiding Omgevingskunde

Het speelveld omtrent vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) ten aanzien van de fysieke leefomgeving is aan verandering onderhevig en heeft te maken met ingrijpende trends en ontwikkelingen. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet verandert de rol van de professional waarbij een integrale, regisserende en adviserende houding moet worden aangenomen. Met een omgevingsmanagement opleiding blijft u voorbereid op de veranderende trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied.

De opleiding Bachelor Omgevingskunde richt zich op de professional die werkzaam is bij een organisatie die zich direct of indirect inzet voor een veilige, duurzame leefomgeving. Dit kan een non-profitorganisatie zijn, zoals een omgevingsdienst, gemeente, provincie, waterschap, veiligheidsregio of Rijkswaterstaat. Ook profitorganisaties als adviesbureaus of consultancybureaus behoren tot de mogelijke werkgevers. Voor veel mensen is de omgevingsmanagement opleiding van Avans+ dus probleemloos te volgen.

lees meer
praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  De Bachelor Omgevingskunde is bedoeld voor aankomende omgevingsadviseurs en VTH medewerkers die te maken gaan krijgen met de nieuwe omgevingswet. Het programma van de Bachelor opleiding omgevingskunde richt zich op de beroepspraktijk van de omgevingsadviseur in de rol van vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, casemanager, projectleider, (beleids)adviseur en/of specialist binnen een specifiek domein.

  Om toegelaten te worden tot de opleiding beschikt de deelnemer bij aanvang van de opleiding over een werkplek die relevant is voor de benoemde doelgroep. Daarnaast beschikt de deelnemer over een afgerond EVC- of EVP met betrekking tot KC2.1, of over minimaal een havo- of vwo-diploma en/of een diploma op mbo-niveau 4 binnen het technische, economische of natuurlijke (groene) domein. En aantoonbare werkervaring van tenminste 1 jaar in een functie als (beginnend) vergunningverlener, toezichthouder/handhaver, casemanager, projectleider, (beleids)adviseur of specialist binnen één van de domeinen milieu, bouw of ruimtelijke ordening, met een minimale dienstverbandomvang van 24 uur op weekbasis.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De kracht van de omgevingsmanagement opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan de transfer van de aangeboden kennis naar de praktijk. Dit doen we door veel te werken met actuele business cases uit de eigen praktijk, In subgroepen werkt u aan beroepsproducten en andere opdrachten. U rondt elke module af met een beroepsproduct (toets), zodat u kunt aantonen dat u de gewenste competenties heeft ontwikkeld. De omgevingsmanagement opleiding sluit u af met een praktijkgericht onderzoek.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  Naast de bijeenkomsten met mededeelnemers werkt u aan beroepsproducten op uw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting van de bachelor opleiding omgevingskunde is 15 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de bacheloropleiding Omgevingskunde zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.600,- per jaar.
  • Boeken: circa € 500,- per jaar. Deze schaft u zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 600,- per jaar.

  Hiervoor ontvangt u voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Wanneer u het vereiste aantal studiepunten behaald heeft, ontvangt u een erkend bachelordiploma van Avans+. Deze bachelor opleiding Omgevingskunde zal ter accreditatie worden aangeboden bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van de Bachelor Omgevingskunde heeft u een officieel erkend bachelordiploma. U bent in staat zorg te dragen voor afstemming en samenwerking met verschillende disciplines en partijen, rondom de totstandkoming en realisatie van multidisciplinaire onderzoeken, plannen, projecten en programma's in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de fysieke leefomgeving. U bent in staat om een gedegen advies te geven over vraagstukken over technische aspecten van complexe bedrijfsmatige of particuliere activiteiten binnen de fysieke leefomgeving.

  Contact

  Contact

  Heeft u vragen over deze opleiding? Of kunt u advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Shirley Koevoets van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 02.

  Programma
  Jaar 1

  Het eerste leerjaar is opgebouwd uit 4 modules. In deze modules worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Bestuur en fysiek leefomgeving
  • Duurzame ontwikkeling
  • De omgevingswet
  • Risicogestuurd werken
  • Omgevingsvergunning
  • Milieukunde
  • Bouwkunde
  • Ruimtelijke ordening

  Jaar 2

  Het tweede leerjaar is opgebouwd uit 4 modules. In deze modules worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Werken met Omgevingsplannen
  • Adviesvaardigheden
  • Duurzaamheid en energie
  • Deeladviezen natuur, geluid en bodem
  • Veiligheid en gezondheid in de Omgevingswet
  • Toezichtplan en -programma
  • Omgevingsvisie en Omgevingsmanagement

  Afstuderen

  De laatste fase van de opleiding wordt gewijd aan een integraal afstudeerproject. De projectkeuze bepaalt u zelf en is gerelateerd aan uw eigen werkomgeving.

  Doorlopend thema

  Behalve uw kennis uitbreiden en uw vaardigheden versterken, speelt uw persoonlijke ontwikkeling een belangrijke rol. De persoonlijke vaardigheden als professional zijn van doorslaggevend belang in het succesvol functioneren.

  Onder begeleiding van een deskundige trainer zullen de volgende aspecten aan bod komen:

  Communicatie
  Multidisciplinair teamwork
  Omgaan met weerstand en conflicten
  Presentatietechnieken en adviesvaardigheden

  Programma Omgevingskunde
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  in Breda, Den Haag, Eindhoven, Utrecht en Zwolle

  Meld u nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven