Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Adviseren rond omgevingsplannen

Opleiding adviseren rond omgevingsplannen
Iets voor jou?
 • Je speelt binnen je organisatie een belangrijke rol bij het opstellen van Omgevingsplannen
 • Je wilt je ontwikkelen in het adviseren over Omgevingsplannen
 • Je wilt je rol als adviseur daarbij concreet en inhoudelijk vormgeven en daarbij je eigen stijl ontwikkelen

Tijdens deze opleiding maak je een begin met het opstellen van een deel van een omgevingsplan aan de hand van een casus uit je eigen beroepspraktijk. Het omgevingsplan is voor gemeenten een belangrijk instrument voor het reguleren van activiteiten in de fysieke leefomgeving en het halen van beleidsdoelen. Bijna alle gemeentelijke regelgeving voor de fysieke leefomgeving komt hier samen. Het gaat dan om de huidige bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen, een deel van betreffende gemeentelijke verordeningen, de bruidsschat met gedecentraliseerde regelgeving en de mogelijkheid om omgevingswaarden te stellen.

Daarnaast oefen je de vaardigheden die nodig zijn voor een goed adviseurschap. Met de komst van de Omgevingswet verandert namelijk ook de rol van de professional. Die wordt meer integrerend, regisserend en adviserend.  Uiteindelijk is het de bedoeling dat je een empathische adviseur fysieke leefomgeving bent: je hebt oog voor en kennis van je eigen specialisme, maar ook voor de belangen die vanuit andere specialismen op een plek spelen.

Daarom moet je nadenken over vragen als: Wie ben ik als adviseur (rol, taak en verantwoordelijkheid), hoe ontwikkel ik vertrouwen en hoe sluit ik goed aan bij mijn opdrachtgever mét behoud van authenticiteit en professionele onafhankelijkheid. Je ontwikkelt je eigen adviesstijl, waarbij je leert omgaan met verschillende belangen, weerstanden en wettelijke kaders om tot een integraal advies te komen.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een (aankomende) omgevingsadviseur of VTH medewerker en je hebt een belangrijke rol bij het opstellen van Omgevingsplannen. Je werkt bij de overheid (gemeente, omgevingsdienst, provincie, het rijk) of bij een adviesbureau en hebt minimaal een jaar relevante werkervaring.

  Je kunt ook werken bij een organisatie, die nauw met dit thema te maken heeft, bijvoorbeeld als jurist, beleidsmedewerker, architect, projectontwikkelaar, makelaar, etc.

  Je hebt al ervaring in het werken met de Omgevingswet en je wilt je verder in ontwikkelen in het opstellen van Omgevingsplannen om opdrachtgevers beter van dienst te kunnen zijn.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De kracht van de opleiding is dat er veel aandacht wordt besteed aan de overdracht van de aangeboden kennis naar de praktijk. Dit doe je door aan de slag te gaan met actuele business cases uit de eigen werksituatie, zowel individueel als in groepsverband.

  Naast de bijeenkomsten werk je individueel aan een integraal toezichtsplan binnen je eigen praktijk.

  Adviesvaardigheden oefen je op elkaar en met een beroepsacteur. Je maakt daarin stappen door voortdurend te reflecteren op de opgedane ervaringen met coaching van de docent. Uiteindelijk verdedig je het toezichtsplan in een adviesgesprek met twee docenten.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding bestaat uit 6 dagen van 6 uur, die binnen 10 weken wordt afgerond.

  Naast de bijeenkomsten bedraagt de gemiddelde studiebelasting van deze opleiding 12 uur per week. Door middel van opdrachten binnen je eigen organisatie proberen we gezamenlijk de leerefficiëntie zo groot mogelijk te maken.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor deze module is als volgt:

  • Opleidingskosten: € 1.600
  • Boeken: circa € 50. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementskosten: € 150

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat. Met dit certificaat krijg je vrijstelling voor dit onderdeel binnen de Bachelor Omgevingskunde, wanneer je in een later stadium besluit je in te schrijven voor deze opleiding. Voor meer informatie zie bachelor opleiding Omgevingskunde

  Resultaat

  Resultaat

  Na afronding van de module Werken met de omgevingswet ben je in staat om:

  •    samen te werken aan de invulling van de beleidsruimte binnen omgevingsplannen.
  •    bij te dragen aan het vaststellen van het omgevingsprogramma.
  •    (onderdelen van) omgevingsplannen op te stellen.
  •    te analyseren wat nodig is in een werksituatie om het gewenste effect te bereiken en daadwerkelijk in werksituaties in te zetten.
  •    te adviseren over de geldende omgevingsvisie en clusters van bedrijfsmatige activiteiten.
  •    de samenwerking te coördineren tussen verschillende disciplines en partijen.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Deze module is onderdeel van de bachelor opleiding Omgevingskunde en levert na een succesvolle afronding een vrijstelling op voor de betreffende module in geval je de bachelor opleiding gaat volgen.

  Programma

  Het omgevingsplan

  In deze module komen de volgende thema’s aan bod:

  •    Wat is het omgevingsplan
  •    Wettelijke grondslag van het omgevingsplan
  •    Verschillen omgevingsplan met het huidig recht
  •    DSO en toepasbare regels
  •    Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte conform de Chw
       als voorloper op het omgevingsplan
  •    Voorbeelden elders in Nederland
  •    Structuur van het omgevingsplan (casco)
  •    Ontwerpvragen
  •    De bruidsschat
  •    De transitiefase: 2019 – 2020 en 2021 - 2029

  Aan de hand van de beschikbaar gestelde structuur en de tijdens de bijeenkomsten behandelde ontwerpvragen ga je een adviesrapport omgevingsplan voor een eigen casus opstellen. 
   

  Adviesvaardigheden

  In deze module gaan we aan de slag met:                                                                                         

  • Wie ben ik als adviseur? Welke opvattingen heb ik daarover, ook wanneer de Omgevingswet ingevoerd zal zijn?
  • Hoe sluit ik op een goede manier aan bij mijn opdrachtgever?
  • Welke adviesrollen en strategieën zijn er en wanneer kan ik die inzetten?
  • Hoe krijg ik zicht op het vraagstuk en kan ik de vraag achter de vraag achterhalen?
  • Hoe ziet het speelveld van stakeholders eruit?
  • Hoe ga ik om met weerstand in de adviesrelatie en hoe kan ik dit beïnvloeden?
  • Hoe zet ik een argumentatielijn op, maak ik scenario’s en hoe geef ik een goed advies?
  • Reflectie als basis van het probleemoplossend vermogen als Empatisch Omgevingsadviseur.

  Programma
   
  Inspireer anderen
  en deel je ervaring!
  Schrijf een review
  Download brochure Inscrijven