Skip to main content

Kwetsbare oudere in beeld

Kwetsbare oudere in beeld
Iets voor jou?
 • Je wilt als professional de dialoog kunnen voeren met kwetsbare ouderen in deze moeilijk (corona)tijd.
 • Je wilt buiten de bestaande kaders denken en je creativiteit stimuleren.
 • Je wilt op de meest intensieve momenten kwetsbare ouderen kunnen begeleiden en ondersteunen.

Meer dan ooit is de zorg voor kwetsbare ouderen een zorg voor ons allen. Door de coronacrisis zijn kwetsbare ouderen veel op zichzelf aangewezen. Ze krijgen te maken met ingewikkelde levensvraagstukken die aandacht vragen en emotionele gevoelens oproepen. Er wordt een zwaar beroep gedaan op de cognitieve vermogens.
 

 

Deskundige aandacht geven aan kwetsbare ouderen vraagt dan ook om een attitude waarbij we met presentie, aandacht en aanwezigheid ingaan op datgene wat speelt.
Deze moeilijke taak vraagt om een gedegen basis van waaruit je als professional de dialoog weet te voeren. De opleiding Kwetsbare oudere in beeld biedt kennis en kunde waarbij afstemming centraal staat.

Lees meer
test
Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
Lees meer
r
test
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
Lees meer
r
Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

Meld je nu aan
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je hebt een hbo denk- en werkniveau en bent werkzaam in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld als praktijkondersteuner huisarts of verpleegkundige. Daarnaast wil je een attitude (verder) ontwikkelen die je nog meer in staat stelt om af te stemmen op de kwetsbare oudere mens. Je bent op zoek naar een lesprogramma waarbij er een relatie wordt gelegd met de actuele zorgpraktijk en waarbij voorbeelden herkenbaar en actueel zijn. Tot slot zoek je naar een compacte cursus die jouw professionele houding gericht kan verbeteren met specifieke aandacht voor communiceren, signaleren en samenwerken gericht op levensvraagstukken van de oudere kwetsbare mens.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De bijeenkomsten vinden virtueel plaats via de online meeting tool Zoom. Naast kennisoverdracht gaan we ook op een interactieve wijze met praktijkvragen en dilemma's aan de slag.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De module Kwetsbare ouderen in beeld bestaat uit 2 zoombijeenkomsten in een tijdsbestek van een week. De totale studiebelasting is 7 uur waarvan 1 uur zelfstudie..

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de cursus Kwetsbare oudere in beeld zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 245,-.

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de cursus een factuur.

  Diploma

  Diploma

  Na afronding van deze cursus ontvang je een bewijs van deelname.

  Resultaat

  Resultaat

  Na deze cursus Kwetsbare oudere in beeld ben je als praktijkondersteuner huisarts of verpleegkundige in staat om een relatie met de client aan te gaan waarin de dialoog centraal staat.Je weet ethische onderwerpen op een laagdrempelige wijze te bespreken zodat de kwetsbare oudere zich ondersteund voelt.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze cursus? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  Zoombijeenkomst 1: 'Communicatie'

  Tijdens deze bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het trainen van communicatievaardigheden, waarbij wordt geoefend hoe je bij de cliënt en diens naaste(n) aansluit. Hoe ga je in op verheldering van de vraag en het vinden van de vraag achter de vraag? Daarnaast wordt er geoefend met het gesprek aangaan over ingewikkelde (ethische) levensvragen, maar ook hoe je de client motiveert om hun zelfregie en eigen kracht te versterken. Basis bij dit alles vormt de presentiebenadering waarbij met aandacht afstemming plaatsvindt. Er wordt geoefend met complexe praktijksituaties.
  We staan hierbij stil bij het toenemende gebruik van communicatie op afstand bv via telefoon of beeldbellen.
  Andere onderwerpen die aan bod komen komen zijn risicosignalering en samenwerking met zowel het informele als het formele netwerk.

   

   

  Zoombijeenkomst 2: 'Palliatieve zorg'

  Op dit moment leven veel kwetsbare ouderen met de angst dat Corona ook invloed kan hebben op hun gezondheid of die van hun naasten. De angst die dit meebrengt vraagt om aandacht van de zorgverlening.
  Tevens wordt er al langere tijd gekozen om mensen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen. Met de inzet van, indien mogelijk, hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg waarbij de ouderen zelf de regie hebben en houden over de zorg die zij nodig hebben. In combinatie met de toenemende vergrijzing zorgt deze trend ervoor dat een toenemend percentage mensen thuis of in een hospice zal sterven. Behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden moeten daarbij gedurende het ziektebeloop voor ogen worden gehouden. Ondersteuning is naast de bestrijding van pijn en andere lichamelijke klachten, aandacht hebben voor de psychosociale en spirituele aspecten van ziek-zijn en sterven. Hoe je deze ondersteuning kan bieden is het onderwerp van deze bijeenkomst.
  Advance care planning is tevens een onderwerp dat in deze bijeenkomst besproken wordt.

   

  Programma
   
  Brochure aanvragen Inscrijven