Skip to main content

 I.v.m. de aangescherpte coronamaatregelen verzorgen we t/m 9 februari alleen online lessen. Bij vragen kun je contact met ons opnemen.

Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken

Inschrijven
Jeugdhulp
Iets voor jou?
 • Je wilt een bijdrage leveren aan het beperken van de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp.
 • Je wilt je probleemoplossend vermogen en opvoedcapaciteit versterken.
 • Je wilt organisaties en gemeentes adviseren met betrekking tot het verbeteren van het jeugdbeleid.

De inzet van gespecialiseerde jeugdhulp moet beperkt worden. Het nieuwe jeugdbeleid richt zich op effectieve en efficiënte hulp aan jeugdigen en de omgeving van de jeugdige, die snel, dicht bij huis, op maat en integraal wordt aangeboden en waarbij preventie, vroege signalering, ontzorgen en normaliseren en eigen regie belangrijke uitgangspunten zijn.

Voor jeugdprofessionals betekent de transitie in de hulp aan jeugdigen en hun ouder(s) een omslag in hun beroepsuitvoering. Waar zij voorheen al snel werden doorverwezen naar jeugdzorg, wordt nu eerst ingezet op het versterken van het probleemoplossend vermogen en de opvoedcapaciteit. Pas wanneer dit onvoldoende effect scoort, de problemen escaleren en/of van dien aard zijn dat gespecialiseerde hulp nodig is, wordt toegeleid naar specifieke activiteiten, interventies en/of expertise.

 

Jeugdnetwerken hebben, naast de zorg aan jeugdigen en hun systeem, tevens een belangrijke rol in het buurt-, wijk- of lokaal gericht werken. Zij signaleren collectieve aspecten, die te maken kunnen hebben met gezondheidsbedreigingen, hiaten in gezondheid- of welzijnsvoorzieningen en/of hiaten in het zorgaanbod aan jeugdigen. Vanuit die hoedanigheid dragen jeugdprofessionals bij aan het adviseren van organisaties en/of gemeente (als regievoerder) met betrekking tot (collectieve) preventieve maatregelen en het verbeteren van het jeugdbeleid.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde hbo-verpleegkundige of een in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) geregistreerde social worker/maatschappelijk werker en wil je verder bekwamen in jouw rol als jeugdprofessional in de jeugdhulpverlening, waarbij je een poortwachtersrol hebt voor de gespecialiseerde jeugdhulp. Daarnaast wil je proactief kunnen bijdragen aan versterken en professionaliseren van het jeugdnetwerk en bijdragen aan versterking van het jeugdbeleid binnen je organisatie en je gemeente. Je werkt vanuit een netwerkorganisatie en leidt jeugdigen toe naar jeugdhulp. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een jeugdnetwerkorganisatie die toeleiding naar gespecialiseerde jeugdhulp realiseert. Van deelnemers wordt verwacht dat zij op de hoogte zijn van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de rol en positie van de jeugdprofessional.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding Jeugdhulp vanuit (jeugd)netwerken is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen werkervaring en die van je mededeelnemers worden zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. De deelnemers zorgen zelf voor een adequate voorbereiding op de lessen. Tijdens de contactdagen vindt de interactie plaats tussen theorie en praktijk. De opleiding wordt afgesloten met een casuïstiekbeschrijving waarin de deelnemer laat zien in staat te zijn tot gestructureerde kritische reflectie vanuit verschillende perspectieven, op het eigen handelen inzake een complexe casus.

   

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 5 maanden en telt 6 bijeenkomsten van 12 dagdelen. De gemiddelde studiebelasting is 8 uur per week exclusief bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerkwerken zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.095,-
  • Leermiddelen: € 75,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

   

  Diploma

  Diploma

  Bij succesvolle afronding van het programma ontvang je het certificaat Jeugdhulp vanuit jeugdnetwerken van Avans+. Accreditatie wordt gegeven namens het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie V&VN en door het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voor jeugdprofessionals.

  Resultaat

  Resultaat

  Je bent in staat jeugdigen en hun systeem binnen jouw werkzaamheden in het jeugdnetwerk te begeleiden, te ondersteunen en hulp op te schalen indien meer hulp of expertise nodig is. Je kunt jeugdigen en/of hun ouders betrekken in jouw bevindingen en stemt in samenspraak met hen af welke hulp nodig is voor duurzame oplossingen, wat hun wensen en behoeften zijn, wat zij zelf kunnen bijdragen en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben. Je bent in staat de eigen kracht en zelfregie van de jeugdige en/of ouders te versterken en de hulp zodanig te organiseren en het sociale netwerk zo nodig te versterken, dat de inzet van gespecialiseerde jeugdhulp niet eerder wordt ingezet dan nodig. Indien wel nodig, leid je toe naar passende en effectieve jeugdhulp. Je werkt integraal samen met alle betrokken professionals en evalueert en monitort de hulp, samen met de jeugdige en/of ouders. Waar mogelijk schaal je de hulp weer af. Je bewaakt de veiligheid van de jeugdige(n) en bent in staat in te grijpen wanneer deze in het geding is. Zo nodig neem je (tijdelijk) regie over het hulpproces, zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Voor hbo-verpleegkundigen zijn er diverse mogelijkheden door te groeien in het vakgebied. Wil je jezelf bekwamen in het vak jeugdverpleegkundige, dan kun je de postbachelor opleiding Verpleegkundige M&G profiel Jeugdverpleegkundige volgen. Deze opleiding biedt jeugdverpleegkundigen de mogelijkheid zich binnen het werkveld maatschappij en gezondheid te professionaliseren en positioneren.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies viainfo@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  test
  Blog
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Lees meer op onze blog!
  Lees meer
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Het programma richt zich op de actuele ontwikkelingen in hulp aan jeugdigen binnen het publieke domein, de beleid- en kwaliteitskaders, de rol van gemeenten en de rol en positie die de jeugdprofessionals hierin inneemt. Het programma is gebaseerd op het de meest actuele beroepsprofielen en kwaliteitskaders, zoals die voor het werkveld zijn vastgesteld.

  Het opleidingstraject is waar mogelijk evidence based practice en richt zich op praktische vaardigheden en persoonlijke attitude. Hiermee ben je als jeugdprofessional beter in staat om jouw werkzaamheden in te vullen. Je ontwikkelt daarbij je eigen visie op de rol en positie die je als jeugdprofessional inneemt in je eigen netwerkorganisatie, wijk en gemeente. Het programma omvat de volgende onderdelen:

  • De rol en positie van de jeugdzorgprofessional in de publieke hulp aan jeugdigen
  • Psychosociale problematiek, psychopathologie  
  • Opvoeding,  -problemen en -ondersteuning
  • Veiligheid, Meldcode, Jeugdbeschermingsmaatregelen en moreel redeneren
  • Evidence based practice (EBP) in de jeugdhulp
  • Gezamenlijke besluitvorming op basis van zelfredzaamheid en eigen regie
  • Integrale samenwerken en regievoering
  • Professionele rolontwikkeling
  • Communicatie
  • Reflectie

  Programma
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven