Skip to main content
Momenteel ondervinden wij een telefoonstoring op ons algemene telefoonnummer. Wil je toch graag contact? Bel ons dan via 076 - 525 88 03 of mail naar info@avansplus.nl.

Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn

Inschrijven
Iets voor jou?
 • Je wilt je bekwamen in de zorg aan kwetsbare ouderen en hun naaste(n).
 • Je wilt de basiszorg voor kwetsbare ouderen indiceren en organiseren conform ‘the state of the art’ en op basis van EBP en proactieve zorgplanning.
 • Je wilt bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfmanagement van kwetsbare ouderen en hun naaste(n) door hen te ondersteunen en te coachen, zodat zij thuis kunnen blijven wonen.

Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn zal de komende jaren fors toenemen. Niet alleen stijgt het aantal ouderen, ouderdom kent veel multi- en co-morbiditeit, evenals bijkomende problemen zoals vallen, incontinentie of gezicht- c.q. gehoorstoornissen. Ouderenzorg is complex en moeilijk te protocolleren. Een opeenstapeling van aandoeningen en problemen kan complexe- en domein-overstijgende zorgvragen oproepen en ouderen (plotsklaps) kwetsbaar maken.

Om ouderen zoveel mogelijk thuis te kunnen laten wonen, is van groot belang dat veranderingen in zorgvragen snel worden gesignaleerd en de zorg integraal wordt georganiseerd, waarbij alle betrokken professionals integraal en intersectoraal werken volgens één individueel zorgplan. Proactieve zorgplanning is hierin leidend, waarbij de wensen en behoeften van de kwetsbare oudere en diens naaste(n) centraal staan en bij wat zij onder kwaliteit van leven verstaan.

Het vraagt om een vooruitziende blik en vaardigheden om kwetsbare ouderen en diens naaste(n) te ondersteunen in het nemen van eigen regie en preventiemaatregelen te nemen om hen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een BIG-geregistreerde verpleegkundige met een hbo-v diploma of een verpleegkundig specialist. Voor de opleiding dien je een werkovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg of VVT-instelling, ben je werkzaam als wijkverpleegkundige of als verpleegkundig-POH in de huisartsenzorg.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen. Voorafgaand aan de opleiding wordt een ontwikkelassessment afgenomen. De uitkomsten van het ontwikkelassessment worden getoetst aan de canMEDS-competenties en -rollen van actuele  en relevante V&VN-Expertisegebieden. Communicatievaardigheden in relatie tot de behandelde thema’s lopen als een rode draad door de opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 5 maanden. Je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op je leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.150,-
  • Leermiddelen: € 150,-

  Hiervoor ontvang je voor aanvang van de opleiding een factuur.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Je ontvangt na succesvol afronden van de opleiding het certificaat Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn. Deze opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de opleiding ben je in staat zorg aan kwetsbare ouderen en hun naaste(n) te indiceren, te organiseren en/of te bieden, op basis van evidence based practice en proactieve zorgplanning, waarbij je de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) en bij wat zij verstaan onder kwaliteit van leven centraal stelt. Je kunt de kwaliteit van zorg bewaken. Ten behoeve van één integraal zorgplan werk je nauw samen met andere professionals in de eerste lijn. Uitgangspunt is te allen tijde wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding kun je je verder ontwikkelen als Ouderenverpleegkundige, waarbij je integrale zorg en intersectorale zorgtraject organiseert en regisseert en waarbij je vanuit diepgaande kennis en kunde de centrale zorgverlener bent voor de cliënt en diens naaste(n), hun belangen behartiger en professionals adviseert en ondersteunt in het zorgaanbod.

  Ook kunt je je verdiepen in Dementiezorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg in de eerste lijn

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kunt je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  test
  Blog
  Ben je op zoek naar informatie over een specifiek vakgebied? Kijk ook eens op het blog van Avans+.
  Lees meer
  test
  Maatwerk
  Wil je meer weten over de mogelijkheden voor een incompany- of maatwerktraject? Bekijk dan alle informatie over dit onderwerp.
  Lees meer
  Bezoek een virtuele voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Programma

  Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn

  De opleiding Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn is gebaseerd op actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg in Nederland, op actuele kwaliteit- en zorgstandaarden en de meest recente verpleegkundige competentieprofielen. Aan bod komen de volgende onderdelen:

  • Ontwikkelingen in de ouderenzorg in Nederland
  • Geriatrische syndromen en multi- en co-morbiditeit
  • Adaptieve opgaven in de ouderdom en coping strategieën
  • Symptoommanagement
  • Zorg indiceren en organiseren op basis van proactieve zorgplanning
  • Effectief netwerken en samenwerken
  • Coachen van zelfredzaamheid en zelfregie
  • Samenwerken en versterken van informele- en mantelzorg
  • Ethiek en communicatie

  De opleiding draagt bij aan de volgende canMEDS-rollen: Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Reflecterende EBP-professional en Organisator.

  Kwetsbare ouderenzorg in de eerste lijn
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Bekijk alle referenties
  Brochure aanvragen Inscrijven