Skip to main content

Vanaf september starten de fysieke bijeenkomsten weer! Kijk hier voor meer informatie.

Palliatief verpleegkundige

 • niveau Postbachelor
 • duur 10 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 5.350,-
 • Bekijk alle startdata en locaties
  • 29-09-2021 Utrecht
  • 29-11-2021 Vlissingen
  • 21-04-2022 Breda
  • 13-04-2022 Utrecht
Inschrijven
Iets voor jou?
 • Je wilt je verdiepen in de zorg aan thuis verblijvende palliatieve cliënten en hun naaste(n).
 • Je wilt goed onderlegd de rollen opnemen van centrale zorgverlener, ketenregisseur, adviseur en cliënt ondersteuner, voor palliatieve cliënten en hun naaste(n) en hun belangen behartigen.
 • Je wilt de verbindende schakel zijn tussen professionals in de eerste- en tweede lijn en andere sectoren en de zorg adequaat afstemmen, zodat deze tegemoet komt aan hetgeen de cliënt en diens naaste(n) wensen en aansluit bij wat zij onder kwaliteit van leven verstaan.

Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen, onder meer door de vergrijzing, het toenemend aantal palliatieve ziektebeelden dat hiermee gepaard gaat en het overheidsbeleid dat erop is gericht mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen. Palliatieve zorg is hoog complex en moeilijk te protocolleren, omdat zowel de ziekte als de zorg varieert en een hoge mate van onvoorspelbaarheid kent. Palliatieve cliënten ontwikkelen steeds meer klachten, beperkingen en complexe hulpvragen. De zorg multidisciplinair en intersectoraal. Om de cliënt en diens naaste(n) in staat te stellen eigen regie en zelfredzaamheid te behouden, met kwaliteit van leven, is van belang de zorg multidisciplinair en intersectoraal te organiseren, op basis van één individueel zorgplan, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) centraal staan en de cliënt zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Wat doet een palliatief verpleegkundige?

De palliatief verpleegkundige fungeert als één vertrouwd en vast aanspreekpunt voor de cliënt en diens naaste(n) en richt zich op doelmatigheid en het voorkomen van stapeling van interventies, door afstemming te realiseren in het gehele integrale zorgtraject. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de professionals die de dagelijkse zorg en de behandeling coördineren. De palliatief verpleegkundige kan vanuit diepgaande kennis over palliatieve ziektebeelden en symptomen, mensen die zich in de palliatieve fase bevinden en hun naast(n), als ook netwerk- en ketenprofessionals adviseren. De palliatief verpleegkundige behartigt de belangen van de cliënt en signaleert veranderingen bij de cliënt en kan hier vroegtijdig op inspelen, evenals op mogelijke overbelasting van mantelzorgers.

Lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de palliatief verpleegkundige opleiding dien je een werk- of stage overeenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg of VVT-instelling of een verpleegkundig praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige in de huisartsenzorg.

  Toelatingsassessment

  Heb je niet het juiste opleidingsniveau maar wil je toch deelnemen aan de opleiding palliatieve zorg verpleegkundige? Dan dien je een toelatingsassessment te doen. Lees meer over dit assessment of neem contact op met de opleidingsmanager voor een persoonlijk en vrijblijvend advies.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De palliatief verpleegkundige opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Je eigen praktijkervaring en die van je mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces.

  Het vergroten van je persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van je communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding palliatieve zorg verpleegkunde heen. Voorafgaand aan de opleiding wordt een ontwikkelassessment afgenomen. De uitkomsten van het ontwikkelassessment worden getoetst aan de CANMed-competenties en -rollen van de verschillende actuele- en relevante V&VN Expertisegebieden. Communicatievaardigheden in relatie tot de behandelde thema’s lopen als een rode draad door de palliatief verpleegkundige opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding Palliatief verpleegkundige duurt 10 maanden. Je hebt 1 keer per 2 weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op je leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Palliatief verpleegkundige zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 5.350,--.
  • Boeken circa: € 300,-. Deze schaf je zelf aan.
  • Arrangementkosten € 75,-

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

   

  Je kunt het bedrag ook in 2 termijnen betalen van elk € 2750,- of in 6 maandelijkse termijnen van elk € 900,-.

   

   

  Diploma

  Diploma

  Je ontvangt na succesvol afronden van de opleiding het diploma Palliatief verpleegkundige. De opleiding is geaccrediteerd voor het V&VN Kwaliteitsregister.

  Resultaat

  Resultaat

  Als palliatief verpleegkundige bent je in staat persoonsgerichte zorg voor palliatieve cliënten en hun naaste(n) proactief te plannen en te organiseren, waarbij met hun wensen en behoeften rekening wordt gehouden. Je kunt mantelzorgers en/of het sociale netwerk versterken in hun rol en kwetsbare ouderen en hun naaste(n) coachen in het nemen van zelfverantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en zelfregie.

  Met de specialisatie palliatieve zorg zoek je naar de best mogelijke zorg, op basis van evidence based practice en gericht op duurzame oplossingen, waardoor palliatieve cliënten zo lang als mogelijk is thuis kunnen blijven en stapeling van interventies wordt voorkomen. Je werkt hiervoor nauw samen met betrokken professionals uit andere (zorg)sectoren en bent in staat regie te voeren over een integraal- en intersectoraal zorgplan. Je realiseert integrale afstemming met ketenpartners gedurende het gehele zorgtraject.

  Als palliatief verpleegkundige ben je in staat voor de belangen van palliatieve cliënten en hun naaste(n) te behartigen en adviseer je andere professionals. Je bent onderdeel van het netwerk voor palliatieve zorg op lokaal-, regionaal- en/of landelijk niveau en bent in staat bij te dragen aan een sluitend zorgcontinuüm voor palliatieve cliënten en hun naaste(n).

  Als palliatief verpleegkundige herken en bespreek je morele dilemma’s met je cliënten en hun naaste(n) en betrokken professionals en initieer je zo nodig een moreel beraad. Je uitgangspunt is te allen tijde wat de cliënt en/of diens naaste(n) onder kwaliteit van leven verstaan.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze palliatief verpleegkundige opleiding(en) kun je jezelf verder ontwikkelen op het gebied van intensieve zorg in de eerste lijn, met als onderdelen (Kwetsbare) Ouderenzorg, Palliatieve zorg en Oncologische nazorg. Ook is verdieping in Dementiezorg mogelijk. Deze opleiding omvat hoog-complexe zorg op de genoemde onderdelen en is verdiepend voor BIG-geregistreerde en ervaren verpleegkundigen binnen de eerste lijn, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners.
  Meer informatie over deze opleidingstrajecten vind je op www.avansplus.nl.

  Heb je vragen over de opleiding palliatieve zorg of ben je geïnteresseerd in een incompany traject? Avans+ heeft referenties van organisaties waar opleidingstrajecten met betrekking tot intensieve zorg in de eerste lijn incompany en op maat met succes zijn uitgevoerd. Op verzoek kunnen wij je in contact brengen met deze referenties.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze palliatief verpleegkundige opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Palliatief verpleegkundige is gebaseerd op actuele zorg- en kwaliteitsstandaarden, actuele competentieprofielen en –beleidskaders en richt zich op de volgende onderdelen:

  • Actuele ontwikkelingen binnen de palliatieve zorg in Nederland
  • Diepgaande kennis over voorkomende palliatieve ziektebeelden, diagnostiek, symptoommanagement en levenseinde
  • Proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming
  • Het organiseren en regisseren van integrale- en intersectorale samenwerking ten behoeve van één individueel zorgplan
  • Professioneel leiderschap
  • Zorgethiek

  De palliatief verpleegkundige opleiding draagt bij aan het doorontwikkelen van alle canMEDS-competentiegebieden, met extra aandacht voor de rollen Organisator, Kwaliteitsbevorderaar en Professional.

  Programma
   
  Dit zijn mensen die je zijn voorgegaan
  • De module Somatische en psychogeriatrische aspecten heeft me geholpen om met een meer professionele blik naar de bewoners in het verpleeghuis te kijken.

   Cora Snoei
   Praktijkverpleegkundige
  • Ik hobbel niet meer met de grote groep mee, maar stippel mijn eigen pad uit en maak daardoor bewustere keuzes.

   Corina Barten
   Praktijkverpleegkundige
  • De opleiding heeft mij veel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen als persoon en als professional.

   Sjoerd Kok
   Sociaal psychiatrisch verpleegkundige
  Download brochure Inscrijven