Skip to main content

Palliatieve zorg voor hbo-verpleegkundigen in de eerste lijn

Palliatieve zorg voor hbo-verpleegkundigen in de eerste lijn
iets voor u?
 • Je wilt jezelf bekwamen in palliatieve zorg in de eerste lijn.
 • Je wilt de basiszorg voor palliatieve cliënten indiceren en organiseren conform ‘the state of the art’ en op basis van EBP en proactieve zorgplanning.
 • Je wilt bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van palliatieve cliënten en hun naaste(n) door hen te ondersteunen en te coachen, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen.
In het kort
 • niveau Postbachelor
 • duur 5 maanden
 • studiebelasting 12 uur
 • studiekosten 2.095,-
 • startdata
  • 09-03-2020 Apeldoorn
  • 09-03-2020 Utrecht
  • 17-03-2020 Breda
Bekijk alle startdata en locaties inschrijven
Palliatieve zorg voor hbo verpleegkundigen in de eerste lijn

Palliatieve zorg voor hbo verpleegkundigen in de eerste lijn

Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat de komende jaren sterk toenemen. De bevolking van Nederland vergrijst in hoog tempo waarbij met het stijgen der jaren kwetsbaarheid en ouderdomsziekten toenemen. In combinatie met de toenemende vergrijzing, zorgt deze trend ervoor dat een toenemend percentage mensen thuis of in een hospice zal sterven. Palliatieve zorg is complex en moeilijk te protocolleren door een hoge mate van onvoorspelbaarheid van zowel ziekte als zorgverloop en waarbij steeds meer wisselende zorgverleners en disciplines betrokken zijn. Om kwaliteit van zorg en van leven te behouden, is samenwerking met alle betrokken professionals nodig om integrale zorg te realiseren die over sectorale grenzen heen gaat.

Het huidige overheidsbeleid is erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten blijven, met inzet van hun sociale netwerk en informele- of mantelzorg en waarbij zij zelf regie hebben over de zorg die zij nodig hebben. Om dit te realiseren, is van groot belang dat veranderingen in zorgvragen snel worden gesignaleerd. Palliatieve zorg komt tot stand op basis van gezamenlijke besluitvorming, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) leidend zijn. Met proactieve zorgplanning wordt vooruitgelopen op toekomstige zorgvragen en –behoefte en wordt afgestemd op de wensen en behoeften van de cliënt en diens naaste(n) zijn en hoe deze geïntegreerd kunnen worden in het zorgaanbod.

lees meer
Praktische informatie
  Doelgroep

  Doelgroep

  Je bent een hbo-opgeleide en BIG-geregistreerde verpleegkundige. Voor de opleiding dien je een werk- of stageovereenkomst te hebben van minimaal 8 uur per week bij een organisatie die hbo-verpleegkundigen inzet in de eerstelijnszorg, bijvoorbeeld een thuiszorg-, VVT-instelling, een hospice of verpleegkundig POH in de huisartsenzorg.

  Werkvorm

  Werkvorm

  De opleiding is competentiegericht opgezet. Het programma bevat interactieve en praktijkgerichte werk- en onderwijsvormen. Jouw eigen praktijkervaring en die van jouw mededeelnemers wordt zoveel mogelijk in het programma geïntegreerd. Met docenten uit de beroepspraktijk, persoonlijke coaching, intervisie, interactieve en innovatieve leermiddelen ondersteunen wij je in dit leerproces. Het vergroten van jouw persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van jouw communicatievaardigheden lopen als een rode draad door de hele opleiding heen.

  Studiebelasting

  Studiebelasting

  De opleiding duurt 5 maanden. Je hebt één keer per twee weken les. In de tussenliggende weken werk je aan opdrachten op jouw leer-/werkplek. De gemiddelde studiebelasting is 10 tot 12 uur per week, exclusief de bijeenkomsten.

  Studiekosten

  Studiekosten

  De kosten voor de opleiding Palliatieve zorg voor hbo-verpleegkundigen in de eerste lijn zijn als volgt:

  • Opleidingskosten: € 2.095,-.
  • Materiaalkostem: € 200,-.

  Je ontvangt een factuur voor aanvang van de opleiding.

  Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Opleidingskosten zijn vrijgesteld van BTW. Alle overige kosten worden belast met 9% BTW.

  Diploma

  Diploma

  Na succesvolle afronding van de opleiding, ontvang je het Certificaat Palliatieve zorg voor hbo-verpleegkundigen in de eerste lijn. Met dit certificaat van Avans+ kun je jezelf registreren in het Kwaliteitsregister V&VN, waar de opleiding is geaccrediteerd.

  Resultaat

  Resultaat

  Na het afronden van de opleiding ben je in staat zorg te bieden aan palliatieve cliënten en hun naaste(n), conform ‘the state of the art’, de basiszorg te indiceren en te organiseren en preventiemaatregelen toe te passen om de cliënt zo lang als mogelijk is thuis of in een hospice te laten verblijven, met kwaliteit van zorg en van leven.

  Vervolgopleiding

  Vervolgopleiding

  Na deze opleiding kun je jezelf verder ontwikkelen als palliatief verpleegkundige, waarbij je integrale zorg realiseert en het intersectorale zorgtraject regisseert en waarbij je vanuit diepgaande kennis en kunde centrale zorgverlener bent voor de cliënt en diens naaste(n), hun belangen behartigt en professionals adviseert en ondersteunt in het zorgaanbod.

  Contact

  Contact

  Heb je vragen over deze opleiding? Of kun je advies gebruiken bij het maken van een keuze? Neem dan vrijblijvend contact op met Marjolein Meijer van de afdeling voorlichting en advies via info@avansplus.nl of via 076 – 525 88 03.

  Programma

  De opleiding Palliatieve zorg in de eerste lijn gaat in op actuele ontwikkelingen in de palliatieve zorg en is gebaseerd op actuele kwaliteit- en zorgstandaarden en de meest recente verpleegkundige competentieprofielen. Aan bod komen de volgende onderdelen:

  • Veelvoorkomende palliatieve ziekten met diagnostiek en behandeling;
  • Symptoommanagement;
  • Levenseinde;
  • Indiceren en organiseren van zorg op basis van proactieve zorgplanning en gezamenlijke besluitvorming;
  • Effectief netwerken en samenwerken;
  • Zelfredzaamheid en zelfregie;
  • Informele- en mantelzorg;
  • Ethiek en communicatie.

  De canMEDS-rollen die je hierbij versterkt zijn de rollen Zorgverlener, Communicator, Samenwerkingspartner, Reflecterende EBP-professional en Organisator.

  Programma
  Bezoek een voorlichtingsbijeenkomst

  Voor antwoorden op al je opleidingsvragen.

  Meld je nu aan
  Brochure aanvragen Inscrijven